طراحی سایت در  استان بوشهر  شهر دشتستان برای
هدایای تبلیغاتی  استان بوشهر  شهر دشتستانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان بوشهر  شهر دشتستان
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 6,889

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
قالی بافی نجفی هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتستانصنورا نجفیدشتستان تنگ ارم266
قالی بافی محمدی هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتستانمریم محمدیبرازجان علی آباد288
قالی بافی باقری هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتستانطیبه باقریدشتستان آبپخش خیابان شهدا215
قالی بافی ماندگار هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتستانرقیه ماندگاردشتستان بوشکان روستای کلمه275
قالي بافي لطفي علي كردي هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتستانزينت لطفي علي كرديبوشكان-كلمه خيابان وحدت192
قالی بافی اترش هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتستانزینب اترشدشتستان بوشکان روستای فاریاب254
قالی بافی مرادی هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتستانسوسن مرادیبرازجان خیابان فردوسی خیابان بعثت300
قالي بافي رستمي هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتستانشيرين رستميكلمه منزل شخصي222
قالی بافی جمالی هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتستانسکینه جمالیدشتستان بوشکان - کلمه232
قالی بافی بهی هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتستانمحمد بهیبرازجان روستای سرکره241
قالي بافي خليفه هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتستانعذرا خليفهكلمه منزل شخصي273
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتستانکبری دشتیانهروبروی فرمانداری298
قالی بافی شفیعی هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتستانشکر شفیعیدشتستان بوشکان روستای طلحه248
قالي بافي كرمي هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتستاناله مراد كرميبوشكان - كلمه272
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتستانفرحناز حاجبدهداران298
قالی بافی صداقت هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتستانصغری صداقتدشتستان شبانکاره خیابان امام میدان شهرداری229
قالي بافي غلامي هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتستانافروز غلاميكلمه منزل شخصي185
قالي بافي رستم نژاد هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتستانروشن رستم نژادتنگ ارم منزل شخصي175
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتستانحلیمه امیریدهداران253
قالی بافی بحرینی هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتستانصغری بحرینیدشتستان شبانکاره خیابان امام میدان شهرداری227