بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان فارس  شهر اقلید برای
هدایای تبلیغاتی  استان فارس  شهر اقلیدهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان فارس  شهر اقلید
تعداد کل: 5,076

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
مرکز بهداشت اقلید طب و پزشکان_داروخانهفارس_اقلیدمرکز بهداشت اقلیداقلید خیابان امام خمینی2
داروخانه شبانه روزی دکتر عیدی پور اقلید طب و پزشکان_داروخانهفارس_اقلیدداروخانه شبانه روزی دکتر عیدی پور اقلیداقلید - خیابان امامزاده 2
داروخانه دکتر فرهمند اقلید طب و پزشکان_داروخانهفارس_اقلیدداروخانه دکتر فرهمند اقلیداقلید میدان شهداء2
داروخانه دکتر عسکری اقلید طب و پزشکان_داروخانهفارس_اقلیدداروخانه دکتر عسکری اقلیداقلید ، خنجشت ، خیابان امامزاده2
داروخانه دکتر شهریاری اقلید طب و پزشکان_داروخانهفارس_اقلیدداروخانه دکتر شهریاری اقلیداقلیدخیابان امام خمینی2
داروخانه دکتر شرافت اقلید طب و پزشکان_داروخانهفارس_اقلیدداروخانه دکتر شرافت اقلیداقلید ، دژکرد ،ابتدای خیابان بسیج2
داروخانه دکتر حسینی اقلید طب و پزشکان_داروخانهفارس_اقلیدداروخانه دکتر حسینی اقلیداقلید - حسن آباد2
داروخانه دکتر ترابی سورمق طب و پزشکان_داروخانهفارس_اقلیدداروخانه دکتر ترابی سورمقسورمق ، بلوار گلستان - روبروی بانک ملی2
بیمارستان ولیعصر اقلید طب و پزشکان_داروخانهفارس_اقلیدبیمارستان ولیعصر اقلیداقلید خیابان امام خمینی2
سیمان خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیفارس_اقلیدشاکر 2
ادوات وسموم کشاورزی دام و طیور_لوازم کشاورزی و سمومفارس_اقلیدمحمد حسن تقوایی 14
عتي هوشمند راننده کامیون شهر اقلید حمل و نقل_رانندگانفارس_اقلیدعتي هوشمنداقلید113
نور محمد چشم خاور راننده کامیون شهر اقلید حمل و نقل_رانندگانفارس_اقلیدنور محمد چشم خاوراقلید103
محمد رضا کوثر راننده کامیون شهر اقلید حمل و نقل_رانندگانفارس_اقلیدمحمد رضا کوثراقلید113
حمید قربانی راننده کامیون شهر اقلید حمل و نقل_رانندگانفارس_اقلیدحمید قربانیاقلید137
محمد دهقانی راننده کامیون شهر اقلید حمل و نقل_رانندگانفارس_اقلیدمحمد دهقانی اقلید108
حامد اسلمی راننده کامیون شهر اقلید حمل و نقل_رانندگانفارس_اقلیدحامد اسلمیاقلید135
مرتضی احمدی راننده کامیون شهر اقلید حمل و نقل_رانندگانفارس_اقلیدمرتضی احمدیاقلید114
محمدرضا ملائی راننده کامیون شهر اقلید حمل و نقل_رانندگانفارس_اقلیدمحمدرضا ملائی اقلید110
خدا خواست عباس نیا راننده کامیون شهر اقلید حمل و نقل_رانندگانفارس_اقلیدخدا خواست عباس نیااقلید101