طراحی سایت در  استان آذربایجان شرقی  شهر ملکان برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان شرقی  شهر ملکانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان شرقی  شهر ملکان
تعداد کل: 4,918

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
قنادی لوکس جوان محصولات غذایی_قنادی و شیرینی سراآذربایجان شرقی_ملکانمهدی جوان لیلان خیابان امام ۱۰۰متر پایین تر از میدان باکری نرسیده به داروخانه16
فروشگاه سموم کشاورزی مهندس الستی انجمن ها و نظام های صنفی_مهندسین نظام مهندسیآذربایجان شرقی_ملکانرضا الستی 24
تولید شیره انگور و خرما گوهردانه لیلان محصولات غذایی_قنادی و شیرینی سراآذربایجان شرقی_ملکانگوهریآ.ش_ملکان_لیلان_۲ کیلومتری جاده عبدول آباد 79
مرکزبهداشت ملکان طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_ملکانمرکزبهداشت ملکانملکان- بلوار امام خمینی141
دندانپزشکی دکتر عزیزاله حاجی پور طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_ملکاندندانپزشکی دکتر عزیزاله حاجی پورملکان خیابان امام خیابان استقلال جنب دفتر خانه شناره 22138
داروخانه دکتروحدت طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_ملکانداروخانه دکتروحدتملکان-خیابان امام خمینی154
داروخانه دکترادهمی(ملکان) طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_ملکانداروخانه دکترادهمی(ملکان)ملکان-خیابان امام خمینی197
داروخانه دکتر نیری(ملکان) طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_ملکانداروخانه دکتر نیری(ملکان)ملکان-خیابان امام-سه راهی معلم146
داروخانه دکتر جعفرزاده(ملکان) طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_ملکانداروخانه دکتر جعفرزاده(ملکان)ملکان-خ امام خمینی اول بازار162
داروخانه دکتر آذرکیش(ملکان) طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_ملکانداروخانه دکتر آذرکیش(ملکان)ملکان-خیابان معلم-جنب مسجد امام حسین-پاساژ نگین163
مجید عشرتی محصولات غذایی_بنکدارانآذربایجان شرقی_ملکان ملکان 259
دکترا پزشکي عمومي دکتر هاجر يوسف زاده مبارکي طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان شرقی_ملکانهاجر يوسف زاده مبارکي شهر ملکان279
دکترا داروسازي دکتر پيمان نيري ملکي طب و پزشکان_پزشکان متخصص داروسازیآذربایجان شرقی_ملکانپيمان نيري ملکيشهر ملکان338
ليسانس مامايي دکتر سميرا مهدي نيا طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان آذربایجان شرقی_ملکانسميرا مهدي نياشهر ملکان285
دکترا پزشکي عمومي دکتر سهراب ممدوحي طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان شرقی_ملکانسهراب ممدوحيشهر ملکان318
دکترا دندان پزشکي عمومي دکتر صالح ملکي طب و پزشکان_پزشکان متخصص دندان - دندانپزشكانآذربایجان شرقی_ملکانصالح ملکي شهر ملکان288
ليسانس مامايي دکتر حبيبه محمود زاده طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان آذربایجان شرقی_ملکانحبيبه محمود زادهشهر ملکان301
دکترا دندان پزشکي عمومي دکتر محمدعلي محسني ملکي طب و پزشکان_پزشکان متخصص دندان - دندانپزشكانآذربایجان شرقی_ملکانمحمدعلي محسني ملکيشهر ملکان245
ليسانس مامايي دکتر سميه گوهري طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان آذربایجان شرقی_ملکانسميه گوهريشهر ملکان303
ليسانس مامايي دکتر فاطمه کوچک خاني طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان آذربایجان شرقی_ملکانفاطمه کوچک خانيشهر ملکان269