بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان آذربایجان شرقی  شهر ملکان برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان شرقی  شهر ملکانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان شرقی  شهر ملکان
تعداد کل: 4,915

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
مرکزبهداشت ملکان طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_ملکانمرکزبهداشت ملکانملکان- بلوار امام خمینی4
دندانپزشکی دکتر عزیزاله حاجی پور طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_ملکاندندانپزشکی دکتر عزیزاله حاجی پورملکان خیابان امام خیابان استقلال جنب دفتر خانه شناره 222
داروخانه دکتروحدت طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_ملکانداروخانه دکتروحدتملکان-خیابان امام خمینی2
داروخانه دکترادهمی(ملکان) طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_ملکانداروخانه دکترادهمی(ملکان)ملکان-خیابان امام خمینی3
داروخانه دکتر نیری(ملکان) طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_ملکانداروخانه دکتر نیری(ملکان)ملکان-خیابان امام-سه راهی معلم2
داروخانه دکتر جعفرزاده(ملکان) طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_ملکانداروخانه دکتر جعفرزاده(ملکان)ملکان-خ امام خمینی اول بازار2
داروخانه دکتر آذرکیش(ملکان) طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_ملکانداروخانه دکتر آذرکیش(ملکان)ملکان-خیابان معلم-جنب مسجد امام حسین-پاساژ نگین3
مجید عشرتی محصولات غذایی_بنکدارانآذربایجان شرقی_ملکان ملکان 30
دکترا پزشکي عمومي دکتر هاجر يوسف زاده مبارکي طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان شرقی_ملکانهاجر يوسف زاده مبارکي شهر ملکان134
دکترا داروسازي دکتر پيمان نيري ملکي طب و پزشکان_پزشکان متخصص داروسازیآذربایجان شرقی_ملکانپيمان نيري ملکيشهر ملکان144
ليسانس مامايي دکتر سميرا مهدي نيا طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان آذربایجان شرقی_ملکانسميرا مهدي نياشهر ملکان136
دکترا پزشکي عمومي دکتر سهراب ممدوحي طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان شرقی_ملکانسهراب ممدوحيشهر ملکان136
دکترا دندان پزشکي عمومي دکتر صالح ملکي طب و پزشکان_پزشکان متخصص دندان - دندانپزشكانآذربایجان شرقی_ملکانصالح ملکي شهر ملکان121
ليسانس مامايي دکتر حبيبه محمود زاده طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان آذربایجان شرقی_ملکانحبيبه محمود زادهشهر ملکان122
دکترا دندان پزشکي عمومي دکتر محمدعلي محسني ملکي طب و پزشکان_پزشکان متخصص دندان - دندانپزشكانآذربایجان شرقی_ملکانمحمدعلي محسني ملکيشهر ملکان118
ليسانس مامايي دکتر سميه گوهري طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان آذربایجان شرقی_ملکانسميه گوهريشهر ملکان124
ليسانس مامايي دکتر فاطمه کوچک خاني طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان آذربایجان شرقی_ملکانفاطمه کوچک خانيشهر ملکان125
دکترا پزشکي عمومي دکتر يوسف کاظمي طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان شرقی_ملکانيوسف کاظميشهر ملکان151
دکترا پزشکي عمومي دکتر فريد فضلي طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان شرقی_ملکانفريد فضليشهر ملکان155
ليسانس علوم تغذيه دکتر شيوا فرهنگي ملکي طب و پزشکان_پزشکان متخصص تغذیهآذربایجان شرقی_ملکانشيوا فرهنگي ملکيشهر ملکان138