طراحی سایت در  استان آذربایجان شرقی  شهر ملکان برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان شرقی  شهر ملکانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان شرقی  شهر ملکان
تعداد کل: 4,915

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
مرکزبهداشت ملکان طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_ملکانمرکزبهداشت ملکانملکان- بلوار امام خمینی68
دندانپزشکی دکتر عزیزاله حاجی پور طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_ملکاندندانپزشکی دکتر عزیزاله حاجی پورملکان خیابان امام خیابان استقلال جنب دفتر خانه شناره 2252
داروخانه دکتروحدت طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_ملکانداروخانه دکتروحدتملکان-خیابان امام خمینی54
داروخانه دکترادهمی(ملکان) طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_ملکانداروخانه دکترادهمی(ملکان)ملکان-خیابان امام خمینی82
داروخانه دکتر نیری(ملکان) طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_ملکانداروخانه دکتر نیری(ملکان)ملکان-خیابان امام-سه راهی معلم51
داروخانه دکتر جعفرزاده(ملکان) طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_ملکانداروخانه دکتر جعفرزاده(ملکان)ملکان-خ امام خمینی اول بازار66
داروخانه دکتر آذرکیش(ملکان) طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_ملکانداروخانه دکتر آذرکیش(ملکان)ملکان-خیابان معلم-جنب مسجد امام حسین-پاساژ نگین76
مجید عشرتی محصولات غذایی_بنکدارانآذربایجان شرقی_ملکان ملکان 138
دکترا پزشکي عمومي دکتر هاجر يوسف زاده مبارکي طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان شرقی_ملکانهاجر يوسف زاده مبارکي شهر ملکان193
دکترا داروسازي دکتر پيمان نيري ملکي طب و پزشکان_پزشکان متخصص داروسازیآذربایجان شرقی_ملکانپيمان نيري ملکيشهر ملکان212
ليسانس مامايي دکتر سميرا مهدي نيا طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان آذربایجان شرقی_ملکانسميرا مهدي نياشهر ملکان192
دکترا پزشکي عمومي دکتر سهراب ممدوحي طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان شرقی_ملکانسهراب ممدوحيشهر ملکان206
دکترا دندان پزشکي عمومي دکتر صالح ملکي طب و پزشکان_پزشکان متخصص دندان - دندانپزشكانآذربایجان شرقی_ملکانصالح ملکي شهر ملکان174
ليسانس مامايي دکتر حبيبه محمود زاده طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان آذربایجان شرقی_ملکانحبيبه محمود زادهشهر ملکان181
دکترا دندان پزشکي عمومي دکتر محمدعلي محسني ملکي طب و پزشکان_پزشکان متخصص دندان - دندانپزشكانآذربایجان شرقی_ملکانمحمدعلي محسني ملکيشهر ملکان167
ليسانس مامايي دکتر سميه گوهري طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان آذربایجان شرقی_ملکانسميه گوهريشهر ملکان183
ليسانس مامايي دکتر فاطمه کوچک خاني طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان آذربایجان شرقی_ملکانفاطمه کوچک خانيشهر ملکان177
دکترا پزشکي عمومي دکتر يوسف کاظمي طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان شرقی_ملکانيوسف کاظميشهر ملکان212
دکترا پزشکي عمومي دکتر فريد فضلي طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان شرقی_ملکانفريد فضليشهر ملکان209
ليسانس علوم تغذيه دکتر شيوا فرهنگي ملکي طب و پزشکان_پزشکان متخصص تغذیهآذربایجان شرقی_ملکانشيوا فرهنگي ملکيشهر ملکان200