طراحی سایت در  استان خوزستان  شهر آبادان برای
هدایای تبلیغاتی  استان خوزستان  شهر آبادانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان خوزستان  شهر آبادان
تعداد کل: 16,512

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
جناب آقاي مهدي رضايي دوست خدمات ساختمان_کابینتخوزستان_آبادانجناب آقای مهدی رضایی دوستبهمن 26- پلاک 1043
جناب آقاي محمد قيم خدمات ساختمان_کابینتخوزستان_آبادانجناب آقای محمد قیمميدان طيب جنب بانک ملي 3
جناب آقاي عبدالله مرشدي خدمات ساختمان_فروش مواد اولیه MDF و نئوپان و کابینتخوزستان_آبادانجناب آقای عبدالله مرشدیخيابان ساحلي - نبش خيابان انوري- جنب دادگستري - پلاک 21 تا 244
جناب آقاي موسوي خدمات ساختمان_کابینتخوزستان_آبادانجناب آقای موسوی40 متري ذوالفقاري - نبش شهداي 9 - روبروي کتابخانه3
جناب آقاي قاطعي خدمات ساختمان_کابینتخوزستان_آبادانجناب آقای قاطعیاحمدآباد - خيابان 4 اصلي - بين 5 و 6 فرعي4
جناب آقاي رضا مرزوقي خدمات ساختمان_کابینتخوزستان_آبادانجناب آقای رضا مرزوقیاحمد آباد - لين 7 فرعي - بين 7و8 اصلي - پلاک 90/13
جناب آقاي محمدي خدمات ساختمان_کابینتخوزستان_آبادانجناب آقای محمدیاحمد آباد - 6 اصلي - نبش 6 فرعي3
جناب آقاي مصطفي غانمي خدمات ساختمان_کابینتخوزستان_آبادانجناب آقای مصطفی غانمیاحمد آباد - لين 7 - فرعي 7 4
جناب آقاي عليرضا محسني نسب دکوراسیون و مبلمان_طراحی و دکوراسیون داخلیخوزستان_آبادانجناب آقای علیرضا محسنی نسبخ 7احمد آباد بين فرعي7 و8 پلاک1344
جناب آقاي دستوري خدمات ساختمان_سقف کاذبخوزستان_آبادانجناب آقای دستوریورودي آبادان - ميدان ثامن الائمه - شهرک صنعتي قطعه سازان آبادان - جنب پمپ بنزين3
جناب آقاي عليرضا صباحيان خدمات ساختمان_کابینتخوزستان_آبادانجناب آقای علیرضا صباحیاناميري- خيابان زاهدي4
جناب آقاي اسداله نوري خدمات ساختمان_کابینتخوزستان_آبادانجناب آقای اسداله نوریخ يک اصلي احمد آباد -بين 2و 3 فرعي - بن بست ربيعي پ78/23
جناب آقاي بهروز محمدي خدمات ساختمان_کابینتخوزستان_آبادانجناب آقای بهروز محمدیاروند کنار - ميدان امام خميني جنب داروخانه اروند -ساختمان سه طبقه فروشگاه محمدي3
توليدکننده بدون زير گروه در شهر آبادان دکوراسیون و مبلمان_چوب و مصنوعاتخوزستان_آباداننامشخصکوي قدس بين بهار8و9پ 1053
جناب آقاي نسيم اتاده دکوراسیون و مبلمان_چوب و مصنوعاتخوزستان_آبادانجناب آقای نسیم اتادهخيابان گمرک - کوچه خيام - پلاک 6/13
جناب آقاي حاجتمند خدمات ساختمان_فروش مواد اولیه MDF و نئوپان و کابینتخوزستان_آبادانجناب آقای حاجتمنداحمدآباد - لين 7 اصلي - بين 4 و 5 فرعي3
جناب آقاي اسماعيل مرشدي خدمات ساختمان_فروش مواد اولیه MDF و نئوپان و کابینتخوزستان_آبادانجناب آقای اسماعیل مرشدیخيابان ساحلي - لب شط - جنب اداره ثبت اسناد - مغازه وسط4
جناب آقاي احمدي نژآد خدمات ساختمان_درب ، پنجره و حفاظخوزستان_آبادانجناب آقای احمدی نژآدايستگاه 9 - روبروي پمپ آب - جنب آرايشگاه9
جناب آقاي صالحي خدمات ساختمان_فروش مواد اولیه MDF و نئوپان و کابینتخوزستان_آبادانجناب آقای صالحیميدان طيب - جنب بانک ملي سابق3
جناب آقاي پور سليماني خدمات ساختمان_کابینتخوزستان_آبادانجناب آقای پور سلیمانیکارون - کارون 10 - نبش 1 اصلي - بعد فرش فروشي موسوي اولي3