طراحی سایت در  استان آذربایجان غربی  شهر شوط برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان غربی  شهر شوطهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان غربی  شهر شوط
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 1,606

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
تك 2 قنادی و شیرینی سراشوطسجاد معصوم زاده كنداليشوط خ پاسداران شرقي159
عبداله زاده نانوایی و سایر فراوردهای آردیشوطكاظم عبداله زادهشوط روستاي يولاگلدي157
نانوائي مخور نانوایی و سایر فراوردهای آردیشوطسهيلا درخشانيشوط روستاي مخور123
آقازاده نانوایی و سایر فراوردهای آردیشوطميرزام وردي آقازادهشوط روستاي قره زمين174
عالي قنادی و شیرینی سراشوطقاسم عاليشوط خ شهدا جنب بانك ملت162
جعفرزاده نانوایی و سایر فراوردهای آردیشوطبهمن جعفرزادهشوط روستاي يولاگلدي125
خانلاري نانوایی و سایر فراوردهای آردیشوطاروجعلي خانلاريشوط بالاتر از سپاه پاسداران تقاتع كاشاني121
محمدنژاد نانوایی و سایر فراوردهای آردیشوطعليرضا محمدنژادشوط خ مطهري144
جاهدوست نانوایی و سایر فراوردهای آردیشوطقلندر جاهدوستروستا ي مرگن132
بابازاده نانوایی و سایر فراوردهای آردیشوطحسن بابازادهشوط روستاي كش آرخي186
غفاري قنادی و شیرینی سراشوطخليل غفاري تازه كنديشوط روستاي تازه كند188
زينالپور نانوایی و سایر فراوردهای آردیشوطمهدي زينالپورشوط خ تختي100
مرادي نانوایی و سایر فراوردهای آردیشوطمجتبي مراديشوط خ امام154
امين قنادی و شیرینی سراشوطامين پورعلي ورديشوط روستاي تازه كند165
قلندري نانوایی و سایر فراوردهای آردیشوطبهروز قلندريشوط روستاي صوفي98
نارخو قنادی و شیرینی سراشوطمهدي نارخوشوط خ مطهري139
احمدی نانوایی و سایر فراوردهای آردیشوطعزیز احمدیشوط روستای تیمور آباد111
محرم زاده قنادی و شیرینی سراشوطجواد محرم زادهشوط خ دانشگاه149
عباس زاده نانوایی و سایر فراوردهای آردیشوطعباس عباس زادهشوطخ خ ساحلی107
کاظم زاده نانوایی و سایر فراوردهای آردیشوطقلی کاظم زادهشوط روستای تازه کند113