بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان آذربایجان شرقی  شهر بستان آباد برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان شرقی  شهر بستان آبادهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان شرقی  شهر بستان آباد
تعداد کل: 5,220

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
کامپیوتر گیگا کامپیوتر و الکترونیک_تعمیر و نگهداری کامپیوترآذربایجان شرقی_بستان آبادوحید پورقدیمی 1
فروشگاه مجازایساکو4194001(روحی) خدمات وسایل نقلیه_لوازم یدکی خودروآذربایجان شرقی_بستان آبادیونس روحی بستان آباد-جاده ترانزیت-بالاترازمیدان انقلاب به طرف تهران115
دندانپزشکی دکتر عادل ثابتی طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_بستان آباددندانپزشکی دکتر عادل ثابتیبستان آباد میدان مولوی جنب پاساژ پردیس68
داروخانه دکترنصرالهی طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_بستان آبادداروخانه دکترنصرالهیبستان آباد-خیابان 29بهمن61
داروخانه دکترسراندیلی طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_بستان آبادداروخانه دکترسراندیلیبستان آباد-خ29بهمن م مولوی58
داروخانه دکتررحمانی طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_بستان آبادداروخانه دکتررحمانیبستان آباد-خیابان 29 بهمن-جنب درمانگاه امام رضا67
گالری گلبرگ آرایشی و بهداشتی_محصولات آرایشی بهداشتیآذربایجان شرقی_بستان آبادعلی بخشی بستان آباد-خیابان امام پاشاژ صدری 83
سوپر مارکت عزیزی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_بستان آبادمحمود عزیزیبستان آباد روستای حاج آقا جنب تعاونی روستایی 103
اسماعیل پارسی راننده کامیون شهر بستان آباد حمل و نقل_رانندگانآذربایجان شرقی_بستان آباداسماعیل پارسیابستان آباد211
رضا وحدانی نوجه ده سادات راننده کامیون شهر بستان آباد حمل و نقل_رانندگانآذربایجان شرقی_بستان آبادرضا وحدانی نوجه ده ساداتابستان آباد204
اصغر صمدی آتباتان راننده کامیون شهر بستان آباد حمل و نقل_رانندگانآذربایجان شرقی_بستان آباداصغر صمدی آتباتانابستان آباد223
فرهاد قلعه بان تکمه داش راننده کامیون شهر بستان آباد حمل و نقل_رانندگانآذربایجان شرقی_بستان آبادفرهاد قلعه بان تکمه داشابستان آباد206
محمد شایان سرچشمه راننده کامیون شهر بستان آباد حمل و نقل_رانندگانآذربایجان شرقی_بستان آبادمحمد شایان سرچشمهابستان آباد206
اسماعیل صالحی راننده کامیون شهر بستان آباد حمل و نقل_رانندگانآذربایجان شرقی_بستان آباداسماعیل صالحیابستان آباد202
علی فتحی راننده کامیون شهر بستان آباد حمل و نقل_رانندگانآذربایجان شرقی_بستان آبادعلی فتحیابستان آباد265
صمد مردان آلانق راننده کامیون شهر بستان آباد حمل و نقل_رانندگانآذربایجان شرقی_بستان آبادصمد مردان آلانقابستان آباد199
احد صادق پور راننده کامیون شهر بستان آباد حمل و نقل_رانندگانآذربایجان شرقی_بستان آباداحد صادق پور ابستان آباد208
حسن وثوق زاده سرچشمه راننده کامیون شهر بستان آباد حمل و نقل_رانندگانآذربایجان شرقی_بستان آبادحسن وثوق زاده سرچشمهابستان آباد200
محمد عادلی راننده کامیون شهر بستان آباد حمل و نقل_رانندگانآذربایجان شرقی_بستان آبادمحمد عادلیابستان آباد213
مظفر شفیع زاده راننده کامیون شهر بستان آباد حمل و نقل_رانندگانآذربایجان شرقی_بستان آبادمظفر شفیع زادهابستان آباد213