طراحی سایت در  استان آذربایجان شرقی  شهر ميانه برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان شرقی  شهر ميانههدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان شرقی  شهر ميانه
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 6,231

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
بیرامی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهفاطمه بیرامیروستای اونلیق147
افتخاری هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهمحمد باقر افتخاریچهارراه پایین جنب امامزاده اسماعیل201
پزشکی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهلیلا پزشکیروستای حسن اباد230
جمالی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهمرتضی جمالیروستای گوندوغدی181
انصاری هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهزهرا انصاریخیابان شهید بهشتی جنب خیابان 22 بهمن184
میرزائی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهکبری میرزائیراه اهن جنب سیلو188
عمولر هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهفاطمه عمولرروستای زاویه213
والی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهلیلی والیشهید نوری کوچه ارغوان162
نایبی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهفاطمه نایبیروستای کندوان182
شیخ الاسلامی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهیوسف شیخ الاسلامیشهرک شهید مدنی روبروی کوچه شبنم198
اسمعیلی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهمریم اسمعیلیخیابان شهید چمران کوچه دوم استقلال آپارتمان عبدی194
کبیری هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهالهام کبیریخیابان شهید مطهری ده متری ابوذر ساختمان آفاق207
خلفی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهلیلا خلفیمعلم شمالی خیابان مصدق آپارتمان کوثر223
خدابنده هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهزهرا خدابنده فراهیهشهرک ولیعصر چهارراه عباسی گلستان اول145
کاظم زاده هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهلیلا کاظم زاده شیخدر ابادیروستای قره بلاغ214
علمداری هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهملک سیما علمداری بادلوخیابان ارتش کوچه صاحب الزمان172
خواجه غیاثی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهسحر خواجه غیاثی میانجیشهرک اندیشه آپارتمان امین بتن220
قوطاسلو هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهصفورا قوطاسلوشهرک شهید مدنی کوچه امین167
شکوری هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهناهید شکوریخیام شمالی روبروی مخابرات150
جهانگیری هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهاعظم جهانگیریمیانه شهرک شهید مدنی ک شقایق پ 27140