طراحی سایت در  استان آذربایجان شرقی  شهر ميانه برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان شرقی  شهر ميانههدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان شرقی  شهر ميانه
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 6,231

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
بیرامی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهفاطمه بیرامیروستای اونلیق174
افتخاری هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهمحمد باقر افتخاریچهارراه پایین جنب امامزاده اسماعیل225
پزشکی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهلیلا پزشکیروستای حسن اباد249
جمالی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهمرتضی جمالیروستای گوندوغدی202
انصاری هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهزهرا انصاریخیابان شهید بهشتی جنب خیابان 22 بهمن205
میرزائی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهکبری میرزائیراه اهن جنب سیلو206
عمولر هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهفاطمه عمولرروستای زاویه235
والی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهلیلی والیشهید نوری کوچه ارغوان182
نایبی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهفاطمه نایبیروستای کندوان201
شیخ الاسلامی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهیوسف شیخ الاسلامیشهرک شهید مدنی روبروی کوچه شبنم212
اسمعیلی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهمریم اسمعیلیخیابان شهید چمران کوچه دوم استقلال آپارتمان عبدی216
کبیری هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهالهام کبیریخیابان شهید مطهری ده متری ابوذر ساختمان آفاق222
خلفی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهلیلا خلفیمعلم شمالی خیابان مصدق آپارتمان کوثر242
خدابنده هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهزهرا خدابنده فراهیهشهرک ولیعصر چهارراه عباسی گلستان اول166
کاظم زاده هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهلیلا کاظم زاده شیخدر ابادیروستای قره بلاغ234
علمداری هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهملک سیما علمداری بادلوخیابان ارتش کوچه صاحب الزمان195
خواجه غیاثی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهسحر خواجه غیاثی میانجیشهرک اندیشه آپارتمان امین بتن248
قوطاسلو هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهصفورا قوطاسلوشهرک شهید مدنی کوچه امین189
شکوری هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهناهید شکوریخیام شمالی روبروی مخابرات181
جهانگیری هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_ميانهاعظم جهانگیریمیانه شهرک شهید مدنی ک شقایق پ 27157