طراحی سایت در  استان تهران  شهر بومهن برای
هدایای تبلیغاتی  استان تهران  شهر بومهنهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان تهران  شهر بومهن
تعداد کل: 6

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
شیشه و آینه خدمات ساختمان_شیشه ساختمانتهران_بومهنامیر اسفندیار بومهن نبش کوچه دوستان شیشه و آینه اسفندیار 73
تعویض روغن و اتوسرویس شاه محمدی خدمات وسایل نقلیه_فروش و تعویض روغنتهران_بومهن خ شریعتی، خ معلم، روبروی سازمان جغرافیایی، پلاک 79 205
لیسانس فیزیوتراپی ابوالحسن واحدی نوری طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیتهران_بومهنابوالحسن واحدی نوری  86
لیسانس بینایی سنجی رمضانعلی کارگزار طب و پزشکان_پزشکان متخصص چشم - چشم پزشكانتهران_بومهنرمضانعلی کارگزار 90
دکترا پزشکی عمومی رحمان متانی طب و پزشکان_پزشكان عمومیتهران_بومهنرحمان متانی 118
دکترا پزشکی عمومی رامین لسان خوش نیک طب و پزشکان_پزشكان عمومیتهران_بومهنرامین لسان خوش نیک  102