بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان خوزستان  شهر اهواز برای
هدایای تبلیغاتی  استان خوزستان  شهر اهوازهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان خوزستان  شهر اهواز
تعداد کل: 66,394

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
کافه غذا و رستوران_کافی شاپخوزستان_اهواززینت احمدی زیتون کارمندی خیابان حجت رو به روی مجتمع تجاری مهزیتر1
داروخانه دکتر بهشتی ویس طب و پزشکان_داروخانهخوزستان_اهوازداروخانه دکتر بهشتی ویسویس -خیابان فرهنگ -13
مرکز بهداشت گتوند طب و پزشکان_داروخانهخوزستان_اهوازمرکز بهداشت گتوندگتوند خیابان کمربندی18
دکتر خدیجه نجم گتوند طب و پزشکان_داروخانهخوزستان_اهوازدکتر خدیجه نجم گتوندگتوند کوی ولی عصر (ورودی شهر) جنب فوریتهای پزشکی - مرکز بهداشتی درمانی 12 تخت تحت نظر19
داروخانه دکتر نائب زاده جنت مکان- گتوند طب و پزشکان_داروخانهخوزستان_اهوازداروخانه دکتر نائب زاده جنت مکان- گتوندگتوند - روستای جنت مکان - مرکز بهداشت 20
داروخانه دکتر کیانی پور صالح شهر گتوند طب و پزشکان_داروخانهخوزستان_اهوازداروخانه دکتر کیانی پور صالح شهر گتوندجاده شوشتر -دزفول ، صالح شهر - روبروی مرکز بهداشتی درمانی ( جنب درمانگاه شهرداری)19
داروخانه دکتر فتاحی شوشتر گتوند طب و پزشکان_داروخانهخوزستان_اهوازداروخانه دکتر فتاحی شوشتر گتوندگتوند خیابان استقلال17
داروخانه دکتر جشن ساز غیزانیه طب و پزشکان_داروخانهخوزستان_اهوازداروخانه دکتر جشن ساز غیزانیهبخش غیزانیه روستای نزهه 17
داروخانه دکترناظری فر شیبان طب و پزشکان_داروخانهخوزستان_اهوازداروخانه دکترناظری فر شیبانشهرستان باوی - شهر شیبان-نبش خیابان 314
داروخانه دکترشحیطاط اهواز شیبان طب و پزشکان_داروخانهخوزستان_اهوازداروخانه دکترشحیطاط اهواز شیباناهواز بخش شیبان13
داروخانه دکتر صفاری شیبان طب و پزشکان_داروخانهخوزستان_اهوازداروخانه دکتر صفاری شیبانشیبان بین خیابانهای 3 و 4 مجتمع پزشکی شفا12
داروخانه دکترمحسن پوریان دشت آزادگان سوسنگرد طب و پزشکان_داروخانهخوزستان_اهوازداروخانه دکترمحسن پوریان دشت آزادگان سوسنگردسوسنگرد خیابان امام خمینی11
داروخانه دکتراسعدی سوسنگرد طب و پزشکان_داروخانهخوزستان_اهوازداروخانه دکتراسعدی سوسنگردسوسنگرد خیابان امام خمینی11
داروخانه دکتر نیسی سوسنگرد طب و پزشکان_داروخانهخوزستان_اهوازداروخانه دکتر نیسی سوسنگردسوسنگرد خیابان شریعتی12
داروخانه دکتر گرایش سوسنگرد طب و پزشکان_داروخانهخوزستان_اهوازداروخانه دکتر گرایش سوسنگردسوسنگرد - خیابان شریعتی9
داروخانه دکتر طرفی سوسنگرد طب و پزشکان_داروخانهخوزستان_اهوازداروخانه دکتر طرفی سوسنگردسوسنگرد خیابان امام خمینی15
بیمارستان دکترچمران سوسنگرد طب و پزشکان_داروخانهخوزستان_اهوازبیمارستان دکترچمران سوسنگردسوسنگرد12
داروخانه دکترچنگلوافرد زیدون طب و پزشکان_داروخانهخوزستان_اهوازداروخانه دکترچنگلوافرد زیدونبهبهان -بخش زیدون - سردشت11
داروخانه دکتر جاوید تاش جایزان طب و پزشکان_داروخانهخوزستان_اهوازداروخانه دکتر جاوید تاش جایزانجایزان - مرکز بهداشت و درمان شهرستان جایزان10
سازمان تامین اجتماعی سربندر طب و پزشکان_داروخانهخوزستان_اهوازسازمان تامین اجتماعی سربندرسربندر جنب مخابرات9