طراحی سایت در  استان آذربایجان غربی  شهر خوی برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان غربی  شهر خویهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان غربی  شهر خوی
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 10,067

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
فرش دستباف خانگی حسین پیری هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویحسین پیریخوی بخش صفائیه روستای قزلجا356
فرش دستباف خانگي يعقوبي هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویحسن يعقوبيمحله پاشا234
فرش دستباف خانگی رضاقلي نژاد هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویرضا قلي نژادخوی روستاي فيرورق196
فرش دستباف خانگی الهقلی لو هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویاصغر الهقلي لوخوي روستاي قرخ ياشار243
فرش دستباف آقایاری هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویشهین آقایاریخ صمدزاده - کوچه محمدخانی237
فرش دستباف هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویعلي شريفيخ شهانق174
فرش دستباف خانگی سیدولیلو هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویمیرقاسم سیدولیلوخوی بخش مرکزی منطقه 2 شهانق172
فرش دستباف خانگی ورمزیار هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویبهرام ورمزیارخوی بخش مرکزی روستای خان دیزج197
فرش دستباف خانگی رحیم زاده هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویعالیه رحیم زادهخوی بخش مرکزی منطقه 2 محله قاضی222
فرش دستباف خانگی یوسف زاده هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویرسول يوسف زاده تورانخوي روستاي بدل آباد246
تولید فرش دستباف اسدی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویخیراله اسدیمحله قاضی204
فرش دستباف خانگي دلائي ميلان هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویفخرالدين دلائي ميلانخوي روستاي بدل اباد كوچه سعدي پلاك70180
قالی بافی خانگی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویمیرسجاد موسویشهانق کوچه امت144
فرش دستباف خانگی میرزالو هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویمحرم میرزالوخوی بخش مرکزی منطقه 2 محله قاضی163
فرش دستباف خانگی قره اصغري هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویفيروز قره اصغريخوی بلوار مطهري كوی گردشخواه159
فرش دستباف خانگی نجفي آجائي هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویطا هره نجفي آجائيخوي خيابان كارگر كوچه قيام پلاك 10172
فرش دستباف خانگی حیدرشري زاده هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویحيدر شري زادهخوي روستاي ديز جد يز187
فرش دستباف خانگی بالجانی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویمحمد بالجانيخوي بلوار مدرس روبروي دبيرستان احمد خمینی کوی شاهد (2)208
فرش دستباف خانگی شری زاده هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویلطف اله شری زادهخوي روستاي ديز جد يز157
قالی بافی خانگی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویجعفرصادق حسینلوکمربندی حجازیفر کوچه شعبان 6163