بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان آذربایجان غربی  شهر خوی برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان غربی  شهر خویهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان غربی  شهر خوی
تعداد کل: 10,941

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
پوشاک پوشاک_پوشاکآذربایجان غربی_خویمرادی خوی امیر کوچه سی جنب موزه کبیری5
دندانپزشکی دکتر غلامرضا زنگی طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویدندانپزشکی دکتر غلامرضا زنگیخوی خیابان امام ساختمان ایران مهر طبقه دوم جنب داروخانه خیام8
دندانپزشکی دکتر علیرضا مویدنیا طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویدندانپزشکی دکتر علیرضا مویدنیا خوی خیابان امام کوچه باقر خانکوچه جنب داروخانه دکتر حناری11
داروخانه مختارزاده طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه مختارزادهخوی بلوار چمران جنب درمانگاه موسی بن جعفر11
داروخانه لقمان خوی طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه لقمان خویخوی محله امامزاده پلاک 116
داروخانه قمر طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه قمرخوی میدان بسیج نبش خ امام10
داروخانه فتاحی طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه فتاحیخوی خیابان امام9
داروخانه فارابی خوی طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه فارابی خویخوی خ طالقانی11
داروخانه شفابخش طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه شفابخشخوی خیابان صمدزاده10
داروخانه رازی خوی طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه رازی خویخوی اول خیابان امام14
داروخانه دکترظروفچی طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه دکترظروفچیخوی خیابان سلامت11
داروخانه دکتررحیمی طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه دکتررحیمیخوی میدان ولیعصر جنب بیمارستان مدنی12
داروخانه دکتر ولیلو طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه دکتر ولیلوخوی فیرورق14
داروخانه دکتر موسی زاده خوی طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه دکتر موسی زاده خویخوی محل بیمارستان مدنی11
داروخانه دکتر موسی الرضایی طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه دکتر موسی الرضاییخوی خ امام جنب پاساژ شهرداری10
داروخانه دکتر ملاحسنی طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه دکتر ملاحسنیخوی خیابان امام پلاک 3599
داروخانه دکتر محمد پور طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه دکتر محمد پورخوی داخل بیمارستان قمر بنی هاشم 11
داروخانه دکتر علیایی طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه دکتر علیاییخوی خ امام ساختمان پزشکان بوعلی10
داروخانه دکتر سیدگباری طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه دکتر سیدگباریخوی خ طالقانی11
داروخانه دکتر حناری طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه دکتر حناریخوی خ امام نبش کوچه شهید اکبری10