طراحی سایت در  استان آذربایجان غربی  شهر خوی برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان غربی  شهر خویهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان غربی  شهر خوی
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 10,060

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
فرش دستباف خانگی حسین پیری قالیبافیخویحسین پیریخوی بخش صفائیه روستای قزلجا201
فرش دستباف خانگي يعقوبي قالیبافیخویحسن يعقوبيمحله پاشا132
فرش دستباف خانگی رضاقلي نژاد قالیبافیخویرضا قلي نژادخوی روستاي فيرورق109
فرش دستباف خانگی الهقلی لو قالیبافیخویاصغر الهقلي لوخوي روستاي قرخ ياشار148
فرش دستباف آقایاری قالیبافیخویشهین آقایاریخ صمدزاده - کوچه محمدخانی114
فرش دستباف قالیبافیخویعلي شريفيخ شهانق101
فرش دستباف خانگی سیدولیلو قالیبافیخویمیرقاسم سیدولیلوخوی بخش مرکزی منطقه 2 شهانق87
فرش دستباف خانگی ورمزیار قالیبافیخویبهرام ورمزیارخوی بخش مرکزی روستای خان دیزج124
فرش دستباف خانگی رحیم زاده قالیبافیخویعالیه رحیم زادهخوی بخش مرکزی منطقه 2 محله قاضی120
فرش دستباف خانگی یوسف زاده قالیبافیخویرسول يوسف زاده تورانخوي روستاي بدل آباد107
تولید فرش دستباف اسدی قالیبافیخویخیراله اسدیمحله قاضی74
فرش دستباف خانگي دلائي ميلان قالیبافیخویفخرالدين دلائي ميلانخوي روستاي بدل اباد كوچه سعدي پلاك7079
قالی بافی خانگی قالیبافیخویمیرسجاد موسویشهانق کوچه امت81
فرش دستباف خانگی میرزالو قالیبافیخویمحرم میرزالوخوی بخش مرکزی منطقه 2 محله قاضی89
فرش دستباف خانگی قره اصغري قالیبافیخویفيروز قره اصغريخوی بلوار مطهري كوی گردشخواه73
فرش دستباف خانگی نجفي آجائي قالیبافیخویطا هره نجفي آجائيخوي خيابان كارگر كوچه قيام پلاك 1074
فرش دستباف خانگی حیدرشري زاده قالیبافیخویحيدر شري زادهخوي روستاي ديز جد يز55
فرش دستباف خانگی بالجانی قالیبافیخویمحمد بالجانيخوي بلوار مدرس روبروي دبيرستان احمد خمینی کوی شاهد (2)106
فرش دستباف خانگی شری زاده قالیبافیخویلطف اله شری زادهخوي روستاي ديز جد يز50
قالی بافی خانگی قالیبافیخویجعفرصادق حسینلوکمربندی حجازیفر کوچه شعبان 665