طراحی سایت در  استان آذربایجان غربی  شهر خوی برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان غربی  شهر خویهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان غربی  شهر خوی
تعداد کل: 10,947

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
آجيل خشكبار خريد وفروش انواع تخمه محصولات غذایی_آجیل و خشکبارآذربایجان غربی_خویعزيز مهديخاني ميدان خشكبار روبه روي بانك كشاورزي41
خشکبار نقی لو محصولات غذایی_آجیل و خشکبارآذربایجان غربی_خویتوحید نقی لو آ.غ شهرستان خوی .میدان خشکبار حجره ۱۳۷ 29
لوازم خانگی لوازم خانگی_فروشگاه لوازم خانگیآذربایجان غربی_خویسیدکریم موسویبلوارمدرس روبہ روی چاپ سروش 69
موبایل یاکاموز کامپیوتر و الکترونیک_موبایلآذربایجان غربی_خویبرادران خضرلومیدان بسیچ - خیابان کوچری ، پشت بیمارستان63
لاستیک فروشی سلیمانی خدمات وسایل نقلیه_فروشندگان لاستیکآذربایجان غربی_خویرسول سلیمانیکیلومتر 2 جاده تبریز جنب مجتمع کمپرسداران89
لاستیک فروشی سلیمانی خدمات وسایل نقلیه_فروشندگان لاستیکآذربایجان غربی_خویرسول سلیمانیکیلومتر 2جاده تبریز جنب مجتمع کمپرسداران 77
پوشاک پوشاک_پوشاکآذربایجان غربی_خویمرادی خوی امیر کوچه سی جنب موزه کبیری112
دندانپزشکی دکتر غلامرضا زنگی طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویدندانپزشکی دکتر غلامرضا زنگیخوی خیابان امام ساختمان ایران مهر طبقه دوم جنب داروخانه خیام90
دندانپزشکی دکتر علیرضا مویدنیا طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویدندانپزشکی دکتر علیرضا مویدنیا خوی خیابان امام کوچه باقر خانکوچه جنب داروخانه دکتر حناری117
داروخانه مختارزاده طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه مختارزادهخوی بلوار چمران جنب درمانگاه موسی بن جعفر94
داروخانه لقمان خوی طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه لقمان خویخوی محله امامزاده پلاک 1106
داروخانه قمر طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه قمرخوی میدان بسیج نبش خ امام102
داروخانه فتاحی طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه فتاحیخوی خیابان امام101
داروخانه فارابی خوی طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه فارابی خویخوی خ طالقانی90
داروخانه شفابخش طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه شفابخشخوی خیابان صمدزاده99
داروخانه رازی خوی طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه رازی خویخوی اول خیابان امام109
داروخانه دکترظروفچی طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه دکترظروفچیخوی خیابان سلامت94
داروخانه دکتررحیمی طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه دکتررحیمیخوی میدان ولیعصر جنب بیمارستان مدنی106
داروخانه دکتر ولیلو طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه دکتر ولیلوخوی فیرورق112
داروخانه دکتر موسی زاده خوی طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه دکتر موسی زاده خویخوی محل بیمارستان مدنی81