بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان آذربایجان غربی  شهر خوی برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان غربی  شهر خویهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان غربی  شهر خوی
تعداد کل: 10,943

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
لاستیک فروشی سلیمانی خدمات وسایل نقلیه_فروشندگان لاستیکآذربایجان غربی_خویرسول سلیمانیکیلومتر 2 جاده تبریز جنب مجتمع کمپرسداران26
لاستیک فروشی سلیمانی خدمات وسایل نقلیه_فروشندگان لاستیکآذربایجان غربی_خویرسول سلیمانیکیلومتر 2جاده تبریز جنب مجتمع کمپرسداران 28
پوشاک پوشاک_پوشاکآذربایجان غربی_خویمرادی خوی امیر کوچه سی جنب موزه کبیری56
دندانپزشکی دکتر غلامرضا زنگی طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویدندانپزشکی دکتر غلامرضا زنگیخوی خیابان امام ساختمان ایران مهر طبقه دوم جنب داروخانه خیام44
دندانپزشکی دکتر علیرضا مویدنیا طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویدندانپزشکی دکتر علیرضا مویدنیا خوی خیابان امام کوچه باقر خانکوچه جنب داروخانه دکتر حناری59
داروخانه مختارزاده طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه مختارزادهخوی بلوار چمران جنب درمانگاه موسی بن جعفر47
داروخانه لقمان خوی طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه لقمان خویخوی محله امامزاده پلاک 151
داروخانه قمر طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه قمرخوی میدان بسیج نبش خ امام50
داروخانه فتاحی طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه فتاحیخوی خیابان امام47
داروخانه فارابی خوی طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه فارابی خویخوی خ طالقانی46
داروخانه شفابخش طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه شفابخشخوی خیابان صمدزاده35
داروخانه رازی خوی طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه رازی خویخوی اول خیابان امام63
داروخانه دکترظروفچی طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه دکترظروفچیخوی خیابان سلامت48
داروخانه دکتررحیمی طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه دکتررحیمیخوی میدان ولیعصر جنب بیمارستان مدنی55
داروخانه دکتر ولیلو طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه دکتر ولیلوخوی فیرورق59
داروخانه دکتر موسی زاده خوی طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه دکتر موسی زاده خویخوی محل بیمارستان مدنی39
داروخانه دکتر موسی الرضایی طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه دکتر موسی الرضاییخوی خ امام جنب پاساژ شهرداری36
داروخانه دکتر ملاحسنی طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه دکتر ملاحسنیخوی خیابان امام پلاک 35937
داروخانه دکتر محمد پور طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه دکتر محمد پورخوی داخل بیمارستان قمر بنی هاشم 43
داروخانه دکتر علیایی طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان غربی_خویداروخانه دکتر علیاییخوی خ امام ساختمان پزشکان بوعلی46