طراحی سایت در  استان آذربایجان غربی  شهر خوی برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان غربی  شهر خویهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان غربی  شهر خوی
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 10,061

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
فرش دستباف خانگی حسین پیری هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویحسین پیریخوی بخش صفائیه روستای قزلجا212
فرش دستباف خانگي يعقوبي هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویحسن يعقوبيمحله پاشا144
فرش دستباف خانگی رضاقلي نژاد هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویرضا قلي نژادخوی روستاي فيرورق113
فرش دستباف خانگی الهقلی لو هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویاصغر الهقلي لوخوي روستاي قرخ ياشار159
فرش دستباف آقایاری هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویشهین آقایاریخ صمدزاده - کوچه محمدخانی119
فرش دستباف هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویعلي شريفيخ شهانق106
فرش دستباف خانگی سیدولیلو هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویمیرقاسم سیدولیلوخوی بخش مرکزی منطقه 2 شهانق93
فرش دستباف خانگی ورمزیار هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویبهرام ورمزیارخوی بخش مرکزی روستای خان دیزج130
فرش دستباف خانگی رحیم زاده هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویعالیه رحیم زادهخوی بخش مرکزی منطقه 2 محله قاضی124
فرش دستباف خانگی یوسف زاده هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویرسول يوسف زاده تورانخوي روستاي بدل آباد115
تولید فرش دستباف اسدی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویخیراله اسدیمحله قاضی84
فرش دستباف خانگي دلائي ميلان هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویفخرالدين دلائي ميلانخوي روستاي بدل اباد كوچه سعدي پلاك7084
قالی بافی خانگی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویمیرسجاد موسویشهانق کوچه امت87
فرش دستباف خانگی میرزالو هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویمحرم میرزالوخوی بخش مرکزی منطقه 2 محله قاضی95
فرش دستباف خانگی قره اصغري هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویفيروز قره اصغريخوی بلوار مطهري كوی گردشخواه79
فرش دستباف خانگی نجفي آجائي هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویطا هره نجفي آجائيخوي خيابان كارگر كوچه قيام پلاك 1082
فرش دستباف خانگی حیدرشري زاده هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویحيدر شري زادهخوي روستاي ديز جد يز65
فرش دستباف خانگی بالجانی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویمحمد بالجانيخوي بلوار مدرس روبروي دبيرستان احمد خمینی کوی شاهد (2)110
فرش دستباف خانگی شری زاده هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویلطف اله شری زادهخوي روستاي ديز جد يز57
قالی بافی خانگی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_خویجعفرصادق حسینلوکمربندی حجازیفر کوچه شعبان 672