طراحی سایت در  استان آذربایجان شرقی  شهر چار اویماق برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان شرقی  شهر چار اویماقهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان شرقی  شهر چار اویماق
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 146

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
خواربارفروشي حسين زاده سوپر مواد غذایی و خواربارچار اویماققنبر حسين زادهچاراويماق - خيابان شهيد بهشتي شمالي90
خواربارفروشي غيوري سوپر مواد غذایی و خواربارچار اویماقعوض غيوريچاراويماق - خيابان امام خميني - بعد از حسينيه علي اكبر62
خواربارفروشي خيامي فر سوپر مواد غذایی و خواربارچار اویماقبهروز خيامي فرچاراويماق - خيابان امام51
خواربارفروشي جعفري سوپر مواد غذایی و خواربارچار اویماقمظفر جعفريچاراويماق - خيلبان امام خميني49
خواربارفروشي حضرتي سوپر مواد غذایی و خواربارچار اویماقصابر حضرتيچاراويماق - خيابان شهيد مطهري48
خواربارفروشي نظري سوپر مواد غذایی و خواربارچار اویماقجعفر نظريچاراويماق - خيابان شهيد مطهري62
خواربارفروشي شيدايي سوپر مواد غذایی و خواربارچار اویماقعظيم شيدايي رادچاراويماق - شاديان - روستاي اورتاسو60
خواربارفروشي رازدار سوپر مواد غذایی و خواربارچار اویماقغلامرضا رازدارقره آغاج - روستاي اورتاسو48
خواربار فروشي صفري سوپر مواد غذایی و خواربارچار اویماقسيف اله صفريشهر قره آغاج - خ پاسداران49
خواربارفروشی رمضانی سوپر مواد غذایی و خواربارچار اویماقزيداله رمضانیچاراويماق - خيابان امام (ره)جنب شبكه بهداشت43
خواربارفروشي مغاني سوپر مواد غذایی و خواربارچار اویماقعلي مغانيشهرستان چاراويماق - روستاي اورتاسو53
خواربارفروشي محمودپور سوپر مواد غذایی و خواربارچار اویماقنجف محمودپورقره آغاج - خيابان پاسداران - پشت درمانگاه51
خواربارفروشي عبادي سوپر مواد غذایی و خواربارچار اویماقصاحبعلي عباديقره آغاج - خيابان امام (ع) جنب عكاسي عبادي57
خواربارفروشي اله مرادي سوپر مواد غذایی و خواربارچار اویماقالياسچاراويماق - خيابان امام - جنب بانك ملي48
خواربارفروشي احمدپور سوپر مواد غذایی و خواربارچار اویماقجهانگير احمدپورشهرستان چاراويماق- خيابان امام50
خواربارفروشي خوراسه سوپر مواد غذایی و خواربارچار اویماقسعادت خوراسهشهرستان چاراويماق - روستاي اورتاسو49
خواربارفروشي حيدر پور سوپر مواد غذایی و خواربارچار اویماقمنصور حيدر پور558161355147
خواربارفروشی حبيب الهی سوپر مواد غذایی و خواربارچار اویماقفرج حبيب الهیقره آغاج - خيابان امام(ره) روبروی نانوايی اصغری72
فروشگاه سليماني سوپر مواد غذایی و خواربارچار اویماقاسماعيل سليماني558165538147
فروشگاه فرجي سوپر مواد غذایی و خواربارچار اویماققادر فرجي ولي كندي558163566851