طراحی سایت در  استان تهران  شهر شهر ری برای
هدایای تبلیغاتی  استان تهران  شهر شهر ریهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان تهران  شهر شهر ری
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 16,248

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
مؤسسات اتومبیل کرایه ملائي کهريزکي حمل و نقل_کرایه اتومبیلتهران_شهر ریشراره ملائي کهريزکيموسي ابن جعفر308
مؤسسات اتومبیل کرایه محسن حمل و نقل_کرایه اتومبیلتهران_شهر ریعلي محسنپروين اعتصامي فلکه اول مجتمع لاله يک284
تاکسي سرويس سعيد حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریتهران_شهر ریمنصوره عطارنژادشهرري ـ خيابان ابن بابويه ـ نبش رنگ آ ميز ـ پلاك 71 ـ آژانس سعيد344
تاکسي سرويس راگا حمل و نقل_تاکسی تلفنیتهران_شهر ریحسين انزلي اردستانيشهرري ـ بلوار سلمان فارسي ـ جنب مجتمع ميخك ـ پلاك 121ـ آژانس راگا381
تاکسي سرويس ري تاپ حمل و نقل_تاکسی تلفنیتهران_شهر ریاصغر عسگرزاده اردستانيشهرري ـ جاده ورامين ـ نرسيده به سه راه تقي آباد ـ خيابان پاسداران ـ نبش شقايق ـ پلاك 4344
تاکسی سرویس سجاد حمل و نقل_تاکسی تلفنیتهران_شهر ریعلی ثابت پیکانیشهرری دولت آباد انتهای بلوار قدس مجتمع ارم پلاک 73329
تاکسي سرويس رز حمل و نقل_تاکسی تلفنیتهران_شهر ریايلي معصوميشهرري ـ دولت آباد ـ خيابان آذر ـ بازارچه هجرت ـ پلاك 63296
مؤسسات اتومبیل کرایه محمد تقي حمل و نقل_کرایه اتومبیلتهران_شهر ریمنصوره عطار نژادسه راه ورامين321
تاکسي سرويس سهيل حمل و نقل_تاکسی تلفنیتهران_شهر ریحسينعلي خانلرخانيشهرري ـ زمان آباد ـ خيابان شهيد رستگار ـ پلاك 67325
مؤسسات اتومبیل کرایه عزت اله حمل و نقل_کرایه اتومبیلتهران_شهر ریعباس رضائيانقلعه نو خ اصلي242
پيک موتوري جودادين حمل و نقل_تاکسی تلفنیتهران_شهر ریحميد خيرششهرري ـ دولت آباد ـ بلوار قدس ـ كروه 126 ـ پلاك 80338
تاکسي سرويس معراج حمل و نقل_تاکسی تلفنیتهران_شهر ریابوالفضل علي عسگريشهرري ـ خيابان زكرياي رازي ـ 24 متري خيابان سميه ـ جنب مجتمع آل محمد ـ پلاك 424353
مؤسسات اتومبیل کرایه طارمي حمل و نقل_کرایه اتومبیلتهران_شهر ریمجتبي طارميمنطقه 4 روبروي پاساژ265
تاکسی سرویس چلسی بقیع حمل و نقل_تاکسی تلفنیتهران_شهر ریحبیب هاشمی فرزینفیروزآبادخیابان اسلامی پلاک 7257
تاکسي سرويس محسن حمل و نقل_تاکسی تلفنیتهران_شهر ریعلي علي جانشهرري ـ خيابان شهيد پاكدامن ـ ميدان سرتخت ـ پلاك 5235
تاکسي سرويس مسعود حمل و نقل_تاکسی تلفنیتهران_شهر ریمقصود نياکانشهرري ـ خيابان شهيد رجائي ـ 13آبان ـ خيابان شهيد صادق اماني ـ پلاك 50234
مؤسسات اتومبيل کرايه محمدي حمل و نقل_کرایه اتومبیلتهران_شهر ریامير علي محمديخ ش علي نواز فلکه اول207
تاکسي سرويس محسن حمل و نقل_تاکسی تلفنیتهران_شهر ریمهدي اسماعيليشهرري ـ كهريزك ـ بلوار شهيد بهشتي ـ تبائين ـ پلاك 59297
تاکسي سرويس قائم حمل و نقل_تاکسی تلفنیتهران_شهر ریمحرمعلي بهرامي ايوانکيشهرري ـ خيابان شهيد يزدانخواه ـ خيابان شهيد اسدالهي ـ پلاک 10255
مؤسسات اتومبیل کرایه اشرفي حمل و نقل_کرایه اتومبیلتهران_شهر ریمحمد حسين اشرفيبازار روز206