طراحی سایت در  استان خراسان شمالی  شهر فاروج برای
هدایای تبلیغاتی  استان خراسان شمالی  شهر فاروجهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان خراسان شمالی  شهر فاروج
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 895

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
خبازی کاظم زاده محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان شمالی_فاروجعباس کاظم زادهفاروج روستای مایوان183
نانوایی ربیعی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان شمالی_فاروجعلی اصغر ربیعیفاروج خیابان شهید عطاران145
نانوایی جاندانه محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان شمالی_فاروجعلی جاندانهروستای قلعه صفا159
نانوایی نگاری محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان شمالی_فاروجعلی اصغر نگاریفاروج روستای مایوان141
خبازی شرفی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان شمالی_فاروجبراتعلی شرفیروستای مرغزار146
نانوایی سهرابی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان شمالی_فاروجعلی حسن سهرابیروستای کواکی141
خبازی حسنی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان شمالی_فاروجعلی حسنیروستای دربند144
خبازی بیات محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان شمالی_فاروجمحمدبیاتخیابان شیخ فضل الله شوشتری158
نانوایی تافتون محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان شمالی_فاروجاحمد اکبری کواکیانتهای بلوار شهید طالقانی171
نانوایی شجاعی مقدم محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان شمالی_فاروجبراتعلی شجاع مقدمشهرتیتکانلو خیابان شهدا144
نانوایی خوشرو محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان شمالی_فاروجحسین خوشروبلوارامام رضا جنب شرکت مسافربری158
خبازی طلعتی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان شمالی_فاروجعلی طلعتیروستای جعفرآبادسفلی167
خبازی قربان محمد آقایی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان شمالی_فاروجقربان محمد آقائی پرکارروستای چری جنب آرایشگاه سامانی127
نانوایی قمری محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان شمالی_فاروجمحمدقمری خسرویهفاروج- روستای خسرویه129
نانوایی عتی نژاد محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان شمالی_فاروجخلیل الله علی نژادفاروج روستای یام خ شهید قربانپور155
خبازی صبح خیز محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان شمالی_فاروجمحمود صبح خیزروستای یام خیابان شهید موفق115
خبازی شمعدانی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان شمالی_فاروجرسول شمعدانیروستای چوکانلو139
نانوایی جهاندیده محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان شمالی_فاروجمحمد رضا جهاندیدهفاروج روستای چوکانلو139
نانوایی هاشمی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان شمالی_فاروجسید محمدهاشمی مایوانفاروج روستای مایوان162
نانوایی رضایی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان شمالی_فاروجعلیرضا رضایی مقدمفاروج روستای رشوانلو121