طراحی سایت در  استان فارس  شهر لامرد برای
هدایای تبلیغاتی  استان فارس  شهر لامردهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان فارس  شهر لامرد
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 2,916

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
مواد غذایی چوپان محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_لامردمرتضی غضنفریلامرد روستای خره239
خواروبار کوثر محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_لامردهاشمیه علویلامرد-حسین آباد213
خواروبار فروشی خلیج فارس محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_لامردمهدی عباس زادهلامرد-روستای زنگنه - شهرک صنعتی252
خوار و بار میر محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_لامردعلی میرلامرد - علامرودشت - بلوار امام179
علاری شفاء پزشکی_عطاری و داروهای گیاهیفارس_لامرداعظم اسماعیلیلامرد-علامرودشت-بلوارامام خمینی(ره)223
عالی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_لامردمحمدصادق عالیلامرد-بخش علامرودشت-چاه کور257
خوار و بار فروشی عبدالهی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_لامردعبدالحسین عبداللهیلامرد - خ 22 بهمن- بازار روز غرفه شماره 18222
خواربارفروشی پژدم محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_لامردحسین پژدمعلامرودشت- خیرگو -روستای چهارطاق205
خواربار فروشی موسوی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_لامردراضیه موسویلامرد - بلوار جهاد - محله تلخندق180
خوار و بار فروشی حاج علی بدیعی و پسران محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_لامردعبدالحسین بدیعیلامرد - خ بسیج191
دخانیات باقری فرد دخانیات_فروشندگان دخانیاتفارس_لامردحمزه باقری فردلامرد - اشکنان - خیابان امام خمینی217
هاشمی زاده محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_لامردسیدحمیدهاشمی زادهلامرد-بخش علامرودشت-کهنویه248
خواربارفروشی زائری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_لامردکمال زائریلامرد- محله چاه حاج ابول-178
خوار و بار همشهری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_لامرداکبر امیریلامرد - سیگار204
خوار و بار جنوب محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_لامردمحمد حسن زادهلامرد - علامرودشت - بلوار امام172
خواروبار یاس محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_لامردعباس صفریلامرد - اشکنان - بلوار شاهد174
فروش محصولات قند مه ریز محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_لامردمحمد آزادلامرد- خ بسیج229
خواربار سینا محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_لامردحسین آفتابیاشکنان روستای رکن آباد200
خوار و با قدس محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_لامردمحمد صابریلامرد - احمد آباد223
خوار و باربازگانی مبین محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_لامردابراهیم رستگارفرلامرد - خ بسیج174