طراحی سایت در  استان آذربایجان شرقی  شهر آذرشهر برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان شرقی  شهر آذرشهرهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان شرقی  شهر آذرشهر
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 4,895

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
لپه ممتاز م-ل محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیآذربایجان شرقی_آذرشهرعلی اصغر لعلی دیزجیآذرشهر- بلوار ولایت386
خشكبار حسين زاده محصولات غذایی_آجیل و خشکبارآذربایجان شرقی_آذرشهرمحمد ابراهيم حسين زاده اخي جهانيآذرشهر - روستاي اخي جهان - كوچه شهداء - پلاك 11228
خشكبار قاضي جهان محصولات غذایی_آجیل و خشکبارآذربایجان شرقی_آذرشهرخدابخش جويبان قاضي جهانيآذرشهر-قاضي جهان - خيابان امام - جنب نانوائي232
خشكبار آذربايجان محصولات غذایی_آجیل و خشکبارآذربایجان شرقی_آذرشهرجوادجويبان قاضي جهانيآذرشهر-قاضي جهان - خيابان امام - جنب مغازه محمدي264
لپه سازی حبیب پور محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیآذربایجان شرقی_آذرشهراحمد حبیب پور هرگلانآذرشهر - بلوار ولایت - نرسیده به سه راهی نادیلو237
لپه سازی برادران خیاط زاده محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیآذربایجان شرقی_آذرشهربتول محسنی دهخوارقانیآذرشهر - بولار ولایت - جنب باسکول سبزچی238
لپه سازی دیزجی محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیآذربایجان شرقی_آذرشهرعلی دیزجیآذرشهر - بولار ولایت181
خوشه زرین محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیآذربایجان شرقی_آذرشهرداود عبدیآذرشهر - جاده عجب شیر - جنب شرکت ره گستر279
لپه سازی لپه چی محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیآذربایجان شرقی_آذرشهررحیم لپه چی دیزجیآذرشهر - بلوار ولایت - جنب کارخانه عرب اوغلی188
لپه سازی واحدی محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیآذربایجان شرقی_آذرشهراحمد واحدی قاضی جهانیآذرشهر - کمربندی جاده مراغه198
لپه سازی خوشاب محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیآذربایجان شرقی_آذرشهرصمد خوشابآذرشهر - جاده عجب شیر - پشت کارخانه احمد قربان پور216
حبوبات به بار محصولات غذایی_آجیل و خشکبارآذربایجان شرقی_آذرشهریوسف بدلیآذرشهر - خ شهید مدنی215
گلچین برزگر محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیآذربایجان شرقی_آذرشهررسول برزگرآذرشهر - بلوار بسیج - جنب نیروگاه252
لپه سازی ورزین محصولات غذایی_آجیل و خشکبارآذربایجان شرقی_آذرشهریوسف حبیب پورآذرشهر - بلوار ولایت - پشت کارخانه باقر عرب اوغلی204
لپه سازی تقی پور محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیآذربایجان شرقی_آذرشهرایوب تقی پورآذرشهر - بلوار ولایت - کوچه حاج عزیز229
لپه سازی آزاد فر محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیآذربایجان شرقی_آذرشهرمحمد علی آزاد فرآذرشهر - جاده عجب شیر - پشت باسکول روح الهی181
لپه سازی سیمرغ محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیآذربایجان شرقی_آذرشهراسماعیل علی اصغر زاده رومیانیآذرشهر - جاده عجب شیر - بالاتر از شرکت ره گستر142
لپه سازی لعلی محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیآذربایجان شرقی_آذرشهرمحمدابراهیم لعلی دیزجیآذرشهر - بلوار ولایت - جنب شرکت کاسراه158
لپه سازی قربان پور محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیآذربایجان شرقی_آذرشهرداود قربانی پورآذرشهر - جاده خراجو200
حبوبات برزگر محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیآذربایجان شرقی_آذرشهرعبداله برزگر اصلآذرشهر - بولار ولایت79