طراحی سایت در  استان آذربایجان شرقی  شهر آذرشهر برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان شرقی  شهر آذرشهرهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان شرقی  شهر آذرشهر
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 4,884

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
لپه ممتاز م-ل برنج و برنجکوبیآذرشهرعلی اصغر لعلی دیزجیآذرشهر- بلوار ولایت248
خشكبار حسين زاده آجیل و خشکبارآذرشهرمحمد ابراهيم حسين زاده اخي جهانيآذرشهر - روستاي اخي جهان - كوچه شهداء - پلاك 11158
خشكبار قاضي جهان آجیل و خشکبارآذرشهرخدابخش جويبان قاضي جهانيآذرشهر-قاضي جهان - خيابان امام - جنب نانوائي165
خشكبار آذربايجان آجیل و خشکبارآذرشهرجوادجويبان قاضي جهانيآذرشهر-قاضي جهان - خيابان امام - جنب مغازه محمدي197
لپه سازی حبیب پور برنج و برنجکوبیآذرشهراحمد حبیب پور هرگلانآذرشهر - بلوار ولایت - نرسیده به سه راهی نادیلو164
لپه سازی برادران خیاط زاده برنج و برنجکوبیآذرشهربتول محسنی دهخوارقانیآذرشهر - بولار ولایت - جنب باسکول سبزچی155
لپه سازی دیزجی برنج و برنجکوبیآذرشهرعلی دیزجیآذرشهر - بولار ولایت114
خوشه زرین برنج و برنجکوبیآذرشهرداود عبدیآذرشهر - جاده عجب شیر - جنب شرکت ره گستر190
لپه سازی لپه چی برنج و برنجکوبیآذرشهررحیم لپه چی دیزجیآذرشهر - بلوار ولایت - جنب کارخانه عرب اوغلی114
لپه سازی واحدی برنج و برنجکوبیآذرشهراحمد واحدی قاضی جهانیآذرشهر - کمربندی جاده مراغه145
لپه سازی خوشاب برنج و برنجکوبیآذرشهرصمد خوشابآذرشهر - جاده عجب شیر - پشت کارخانه احمد قربان پور167
حبوبات به بار آجیل و خشکبارآذرشهریوسف بدلیآذرشهر - خ شهید مدنی143
گلچین برزگر برنج و برنجکوبیآذرشهررسول برزگرآذرشهر - بلوار بسیج - جنب نیروگاه180
لپه سازی ورزین آجیل و خشکبارآذرشهریوسف حبیب پورآذرشهر - بلوار ولایت - پشت کارخانه باقر عرب اوغلی132
لپه سازی تقی پور برنج و برنجکوبیآذرشهرایوب تقی پورآذرشهر - بلوار ولایت - کوچه حاج عزیز162
لپه سازی آزاد فر برنج و برنجکوبیآذرشهرمحمد علی آزاد فرآذرشهر - جاده عجب شیر - پشت باسکول روح الهی131
لپه سازی سیمرغ برنج و برنجکوبیآذرشهراسماعیل علی اصغر زاده رومیانیآذرشهر - جاده عجب شیر - بالاتر از شرکت ره گستر76
لپه سازی لعلی برنج و برنجکوبیآذرشهرمحمدابراهیم لعلی دیزجیآذرشهر - بلوار ولایت - جنب شرکت کاسراه90
لپه سازی قربان پور برنج و برنجکوبیآذرشهرداود قربانی پورآذرشهر - جاده خراجو105
حبوبات برزگر برنج و برنجکوبیآذرشهرعبداله برزگر اصلآذرشهر - بولار ولایت25