بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان آذربایجان شرقی  شهر آذرشهر برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان شرقی  شهر آذرشهرهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان شرقی  شهر آذرشهر
تعداد کل: 6,685

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
تولید لپه محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیآذربایجان شرقی_آذرشهرابراهیم پاشازاده آذرشهر سه راهی گوگان 2
دندانپزشکی دکتر سپیده رسول زاده طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_آذرشهردندانپزشکی دکتر سپیده رسول زادهآذر شهر خیابان امام جنب آموزش پرورش طبقه بالایی پست بانک9
داروخانه دکترولی الهی طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_آذرشهرداروخانه دکترولی الهیآذرشهر-خ امام روبروی موسسه مالی بنیاد9
داروخانه دکتر موسوی(آذرشهر) طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_آذرشهرداروخانه دکتر موسوی(آذرشهر)آذرشهر-خیابان امام-اول کوی مخابرات9
داروخانه دکتر طالبی(آذرشهر) طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_آذرشهرداروخانه دکتر طالبی(آذرشهر)آذرشهر-خیابان امام-روبروی شهرداری6
داروخانه دکتر رهبری(آذرشهر) طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_آذرشهرداروخانه دکتر رهبری(آذرشهر)آذرشهر-خیابان امام-روبروی هلال احمر10
داروخانه دکتر افشاری راد(آذرشهر) طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_آذرشهرداروخانه دکتر افشاری راد(آذرشهر)آذرشهر-خیابان امام-اول کوی حسنلو10
داروخانه بزرگمهر(آذرشهر) طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_آذرشهرداروخانه بزرگمهر(آذرشهر)آذرشهر-خیابان امام-سه راه غفاری-جنب بانک ملت8
بیمارستان شهیدمدنی آذرشهر طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_آذرشهربیمارستان شهیدمدنی آذرشهرآذرشهر-خ امام خمینی بالاترازپمپ بنزین9
تولید آردنخودچی وبرنج محصولات غذایی_قنادی و شیرینی سراآذربایجان شرقی_آذرشهرحامدسلمانزاده خ ۲۲بهمن26
مرکز ارتباطات سایبر کامپیوتر و الکترونیک_موبایلآذربایجان شرقی_آذرشهرسیدمهدی سیدجوادی خیابان امام، سه راهی شهید بهشتی، روبروی داروخانه شبانه روزی دکتر ولی الهی34
سنگ کوبی صنعت_معدنآذربایجان شرقی_آذرشهریونس محمد امین پور اذرشهر -کارخانه سنگ کوبی امینی 130
صنایع آلومینیوم صلاحی خدمات ساختمان_درب ، پنجره و حفاظآذربایجان شرقی_آذرشهرمحمد صلاحیروبروی ورودی وخروجی شهرک ولی عصر صنایع آلومینیوم صلاحی 37
بازرگانی سیر سلطانی محصولات غذایی_میوه و تره بارآذربایجان شرقی_آذرشهرناصرسلطانی آ.ش -اذرشهر -تیمورلو213
ایزوگام سبزچی خدمات ساختمان_عایق کاری ساختمان ، ایزوگام و آسفالتآذربایجان شرقی_آذرشهر  خیابان شهید غفاری پ ۷۸13
حسن ضیائی ملک راننده کامیون شهر آذرشهر حمل و نقل_رانندگانآذربایجان شرقی_آذرشهرحسن ضیائی ملکآذرشهر180
علی نوروززاده گاوگانی راننده کامیون شهر آذرشهر حمل و نقل_رانندگانآذربایجان شرقی_آذرشهرعلی نوروززاده گاوگانیآذرشهر144
محمد اسماعیل رستمعلی زاده گاوگانی راننده کامیون شهر آذرشهر حمل و نقل_رانندگانآذربایجان شرقی_آذرشهرمحمد اسماعیل رستمعلی زاده گاوگانیآذرشهر149
رسول رنجبری سیلاب راننده کامیون شهر آذرشهر حمل و نقل_رانندگانآذربایجان شرقی_آذرشهررسول رنجبری سیلابآذرشهر148
ابوالقاسم فرزانه راننده کامیون شهر آذرشهر حمل و نقل_رانندگانآذربایجان شرقی_آذرشهرابوالقاسم فرزانهآذرشهر147