طراحی سایت در  استان آذربایجان شرقی  شهر آذرشهر برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان شرقی  شهر آذرشهرهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان شرقی  شهر آذرشهر
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 4,884

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
لپه ممتاز م-ل محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیآذربایجان شرقی_آذرشهرعلی اصغر لعلی دیزجیآذرشهر- بلوار ولایت262
خشكبار حسين زاده محصولات غذایی_آجیل و خشکبارآذربایجان شرقی_آذرشهرمحمد ابراهيم حسين زاده اخي جهانيآذرشهر - روستاي اخي جهان - كوچه شهداء - پلاك 11166
خشكبار قاضي جهان محصولات غذایی_آجیل و خشکبارآذربایجان شرقی_آذرشهرخدابخش جويبان قاضي جهانيآذرشهر-قاضي جهان - خيابان امام - جنب نانوائي169
خشكبار آذربايجان محصولات غذایی_آجیل و خشکبارآذربایجان شرقی_آذرشهرجوادجويبان قاضي جهانيآذرشهر-قاضي جهان - خيابان امام - جنب مغازه محمدي202
لپه سازی حبیب پور محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیآذربایجان شرقی_آذرشهراحمد حبیب پور هرگلانآذرشهر - بلوار ولایت - نرسیده به سه راهی نادیلو169
لپه سازی برادران خیاط زاده محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیآذربایجان شرقی_آذرشهربتول محسنی دهخوارقانیآذرشهر - بولار ولایت - جنب باسکول سبزچی160
لپه سازی دیزجی محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیآذربایجان شرقی_آذرشهرعلی دیزجیآذرشهر - بولار ولایت122
خوشه زرین محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیآذربایجان شرقی_آذرشهرداود عبدیآذرشهر - جاده عجب شیر - جنب شرکت ره گستر198
لپه سازی لپه چی محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیآذربایجان شرقی_آذرشهررحیم لپه چی دیزجیآذرشهر - بلوار ولایت - جنب کارخانه عرب اوغلی116
لپه سازی واحدی محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیآذربایجان شرقی_آذرشهراحمد واحدی قاضی جهانیآذرشهر - کمربندی جاده مراغه149
لپه سازی خوشاب محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیآذربایجان شرقی_آذرشهرصمد خوشابآذرشهر - جاده عجب شیر - پشت کارخانه احمد قربان پور168
حبوبات به بار محصولات غذایی_آجیل و خشکبارآذربایجان شرقی_آذرشهریوسف بدلیآذرشهر - خ شهید مدنی149
گلچین برزگر محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیآذربایجان شرقی_آذرشهررسول برزگرآذرشهر - بلوار بسیج - جنب نیروگاه184
لپه سازی ورزین محصولات غذایی_آجیل و خشکبارآذربایجان شرقی_آذرشهریوسف حبیب پورآذرشهر - بلوار ولایت - پشت کارخانه باقر عرب اوغلی136
لپه سازی تقی پور محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیآذربایجان شرقی_آذرشهرایوب تقی پورآذرشهر - بلوار ولایت - کوچه حاج عزیز167
لپه سازی آزاد فر محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیآذربایجان شرقی_آذرشهرمحمد علی آزاد فرآذرشهر - جاده عجب شیر - پشت باسکول روح الهی134
لپه سازی سیمرغ محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیآذربایجان شرقی_آذرشهراسماعیل علی اصغر زاده رومیانیآذرشهر - جاده عجب شیر - بالاتر از شرکت ره گستر79
لپه سازی لعلی محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیآذربایجان شرقی_آذرشهرمحمدابراهیم لعلی دیزجیآذرشهر - بلوار ولایت - جنب شرکت کاسراه93
لپه سازی قربان پور محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیآذربایجان شرقی_آذرشهرداود قربانی پورآذرشهر - جاده خراجو109
حبوبات برزگر محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیآذربایجان شرقی_آذرشهرعبداله برزگر اصلآذرشهر - بولار ولایت28