طراحی سایت در  استان کرمانشاه  شهر اسلام آباد غرب برای
هدایای تبلیغاتی  استان کرمانشاه  شهر اسلام آباد غربهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان کرمانشاه  شهر اسلام آباد غرب
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 5,139

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
فرش دستباف هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_اسلام آباد غربسحرمرادیخ چمران کوچه والفجر 5269
قالیبافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_اسلام آباد غربسرور فتاحیانروستای چقا زرد215
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_اسلام آباد غربلیلا صالحی نیاخيابان دانشگاه پيام نور236
فرش دستباف هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_اسلام آباد غربشبنم عزیزی درویشیدالاهو235
قالیبافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_اسلام آباد غربنسیرین خاونداسلام آباد غرب خ دانشگاه کوچه دانشجو پلاک 18274
فرش دستباف هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_اسلام آباد غربعطرت کریم پورخ کشاورز245
تابلو فرش هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_اسلام آباد غربحسنا جعفریانپادگان اله اکبر کوی سازمانی253
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_اسلام آباد غربجماله ارشادیخ طالقانی کوچه باوندپور پشت بانک ملی249
قالیبافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_اسلام آباد غربالهه کمرآبادیکوچه بهزیستی 10 متری روزگرد276
قالیبافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_اسلام آباد غرباحترام آقاییاسلام آباد - روستای چقا کبود305
قالیبافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_اسلام آباد غربزیبا کرمیخیابان شهید کشوری کوچه شهید گرامیها پلاک17269
فرش دستباف هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_اسلام آباد غربامنه عباسیشهرستانی271
فرش دستباف هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_اسلام آباد غربسوسن قهرمانیبخش حمیل روستای دیزگران261
قالیبافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_اسلام آباد غربسمیه چراغیحمیل263
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_اسلام آباد غربفرنگیس فولادی تجرروستای تجر اکبر270
فرش دستباف هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_اسلام آباد غربپرستو باقرآبادیبخش حمیل روستای دیزگران285
فرش دستباف هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_اسلام آباد غربمهناز ضمیر روشنمیدان بهشتی کوی دانشجو274
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_اسلام آباد غربلیلا صالحی نیاخیابان شهید خسرو ابادی272
قالیبافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_اسلام آباد غربستاره حیدری شرفیاسلام آباد غرب شهرک جهاد جنب دبستان ستارگان271
فرش دستباف هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_اسلام آباد غربجمینه لطفیشهرک 103 هکتاری289