بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان سمنان  شهر شاهرود برای
هدایای تبلیغاتی  استان سمنان  شهر شاهرودهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان سمنان  شهر شاهرود
تعداد کل: 8,800

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
محمدرضا خر اسانی طب و پزشکان_داروخانهسمنان_شاهرودمحمدرضا خر اسانیشاهرود-خ شهداء16
دندانپزشکی دکتر سید مصطفی میرفانی طب و پزشکان_داروخانهسمنان_شاهروددندانپزشکی دکتر سید مصطفی میرفانیشاهرود:خیابان22بهمن-مجتمع تجاری بابایی-طبقه اول -واحد214
دندانپزشکی درمانگاه مروارید طب و پزشکان_داروخانهسمنان_شاهروددندانپزشکی درمانگاه مرواریدشاهرود:خیابان22بهمن-روبروی بیمارستان فاطمیه-کوچه28-طبقه دوم-پلاک33314
دندانپزشکی درمانگاه شفاء طب و پزشکان_داروخانهسمنان_شاهروددندانپزشکی درمانگاه شفاءشاهرود-میدان7تیر-بلوارآیتالله طاهری-پشت سرای سالمندان-خیابان دکتر شریعتی-درمانگاه شفاء13
دندانپزشکی دکترحسین سالاری طب و پزشکان_داروخانهسمنان_شاهروددندانپزشکی دکترحسین سالاریشاهرود:خیابان22بهمن15
دکتربهناز رسول زاده طب و پزشکان_داروخانهسمنان_شاهروددکتربهناز رسول زادهشاهرود:میدان 7تیر-شهرک دانشگاه-خ پژوهش-خ دکترشریعتی-پایین تراز پست بانک16
دکتر محدثه نیکخو گواسرائی طب و پزشکان_داروخانهسمنان_شاهروددکتر محدثه نیکخو گواسرائیشاهرود-خیابان امام-روبروی بانک خون-داخل درمانگاه امام حسین(ع)15
داروخانه شبانه روزی مهر طب و پزشکان_داروخانهسمنان_شاهرودداروخانه شبانه روزی مهرشاهرود خ 22بهمن17
داروخانه سجاد طب و پزشکان_داروخانهسمنان_شاهرودداروخانه سجادشاهرود-خ فردوسی11
داروخانه دکتر کاظمی طب و پزشکان_داروخانهسمنان_شاهرودداروخانه دکتر کاظمیشاهرود-خ 22بهمن16
داروخانه دکتر عا طفی طب و پزشکان_داروخانهسمنان_شاهرودداروخانه دکتر عا طفیشاهرود-خ 22بهمن14
داروخانه دکتر صباغان طب و پزشکان_داروخانهسمنان_شاهرودداروخانه دکتر صباغانشاهرود-چهاراه معلم13
داروخانه دکتر شریف نیا طب و پزشکان_داروخانهسمنان_شاهرودداروخانه دکتر شریف نیاشاهرود-خ شهداء13
داروخانه شبانه روزی دی طب و پزشکان_داروخانهسمنان_شاهرودداروخانه شبانه روزی دیشاهرود-خ امام10
داروحانه دکترامیراحمدی طب و پزشکان_داروخانهسمنان_شاهرودداروحانه دکترامیراحمدیشا هرود -خ 22بهمن11
حوزه بهداشتی دانشگاه شاهرود طب و پزشکان_داروخانهسمنان_شاهرودحوزه بهداشتی دانشگاه شاهرودشاهرود خ فردوسی16
تامین اجتماعی(پلی کلینیک تخصصی) شاهرود طب و پزشکان_داروخانهسمنان_شاهرودتامین اجتماعی(پلی کلینیک تخصصی) شاهرودشاهرود-میدان بسیج17
بیمارستان خاتم الانبییا طب و پزشکان_داروخانهسمنان_شاهرودبیمارستان خاتم الانبییاشاهرود خ تهران13
بیمارستان امام حسین طب و پزشکان_داروخانهسمنان_شاهرودبیمارستان امام حسینشاهرود خ امام13
فروش انگور صادراتی محصولات غذایی_میوه و تره بارسمنان_شاهرودحمیدرضالطفی شاهرووود13