بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان سیستان و بلوچستان  برای
هدایای تبلیغاتی  استان سیستان و بلوچستان هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان سیستان و بلوچستان
تعداد کل: 63,840

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
جناب آقاي لقمان رزمجوئي خدمات ساختمان_فروش مواد اولیه MDF و نئوپان و کابینتسیستان و بلوچستان_چابهارجناب آقای لقمان رزمجوئیخ حافظ - جنب فروشگاه موتور سيکلت نور24
سرکار خانم فاطمه بلوچي خدمات ساختمان_فروش مواد اولیه MDF و نئوپان و کابینتسیستان و بلوچستان_چابهارسرکار خانم فاطمه بلوچیخ کارگر جنوبي - تقاطع خ حافظ25
جناب آقاي ساعدي خدمات ساختمان_کابینتسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای ساعدیزيباشهر - خيابان البرز - جنب البرز 126
جناب آقاي ساعدي خدمات ساختمان_کابینتسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای ساعدیشهرک صنعتي کارگاهي - بلوار تلاش - ميلان 330
شرکت آرين ساعد خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانسیستان و بلوچستان_زاهدانشرکت آرین ساعدبلوار خرمشر بين 45و 47 28
جناب آقاي نعمت اله دستلاف ناروئي خدمات ساختمان_کابینتسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای نعمت اله دستلاف ناروئیشهرک کارگاهي بلوار کار24
جناب آقاي حميد طاهري پور صنعت_صنعت چوبسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای حمید طاهری پور کشاورز روبروي پمپ بنزين 28
جناب آقاي محمد طاهري پور صنعت_صنعت چوبسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای محمد طاهری پور فاضلي تقاطع کوثر 28
جناب آقاي علي طاهري پور صنعت_صنعت چوبسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای علی طاهری پورکمربندي خرمشهر - مقابل بانک ملت 27
جناب آقاي محمد داوطلب قروتخوار خدمات ساختمان_کابینتسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای محمد داوطلب قروتخوارخ بدر نبش بدر 824
جناب آقاي رضا حسين پور صنعت_صنعت چوبسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای رضا حسین پور مزاري روبروي مزاري 3624
جناب آقاي اسحق شيبک خدمات ساختمان_کابینتسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای اسحق شیبک شهرک کارگاهي خ پيشرو 28
جناب اقاي سلطانعلي رحماني خدمات ساختمان_کابینتسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب اقای سلطانعلی رحمانیشهرک کارگاهي بلوار کاووش24
جناب آقاي اله بخش ريگي خدمات ساختمان_کابینتسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای اله بخش ریگیامام خميني شرقي - جنب امام خميني 19 26
جناب آقاي شاهگل ريگي خدمات ساختمان_کابینتسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای شاهگل ریگی شهرک کارگاهي -خ پيشرو26
جناب آقاي ملک بيک ريگي خدمات ساختمان_کابینتسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای ملک بیک ریگیشهرک کارگاهي مقابل سوله ها30
جناب آقاي نادر ميري خدمات ساختمان_کابینتسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای نادر میریزيبا شهر - خ البرز 11 و 1325
جناب آقاي حسين مير خدمات ساختمان_کابینتسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای حسین میربلوار جمهوري تقاطع معلم 26
جناب آقاي عزيز اله گل محمدي خدمات ساختمان_کابینتسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای عزیز اله گل محمدیمصطفي خميني - چهارراه مهتاب 24
جناب آقاي محسن کرد سياه جنگلي خدمات ساختمان_کابینتسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای محسن کرد سیاه جنگلی شهيد فاضلي نبش ميلان 525