طراحی سایت در  استان کردستان  برای
هدایای تبلیغاتی  استان کردستان هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان کردستان
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 53,981

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
ثریا عبدی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکردستان_سنندجثریا عبدیخ فلسطین روبروی بانک قوامین ک دبیرستان حکمت280
مریم مرادی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکردستان_سنندجمریم مرادیخ فلسطین روبروی بانک قوامین ک حکمت 3238
ستاره پیری هنر و صنایع دستی_قالیبافیکردستان_سنندجستاره پیریخ فلسطین روبروی بانک قوامین کوچه دبیرستان حکمت254
خامه نوری هنر و صنایع دستی_قالیبافیکردستان_سنندجخامه نوریخ فلسطین روبروی بانک قوامین ک دبیرستان حکمت212
رضیه صالحی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکردستان_سنندجرضیه صالحیخ فلسطین روبروی بانک قوامین کوچه دبیرستان حکمت271
خرمان اصلانی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکردستان_سنندجخرمان اصلانیخ فلسطین روبروی بانک قوامین ک دبیرستان حکمت203
گلاویژ حسینی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکردستان_سنندجگلاویژ حسینیخ فلسطین روبروی بانک قوامین کوچه دبیرستان حکمت244
رابعه قادری زندان هنر و صنایع دستی_قالیبافیکردستان_سنندجرابعه قادری زندانخ فلسطین روبروی بانک قوامین ک دبیرستان حکمت208
طلا زماني دادانه هنر و صنایع دستی_قالیبافیکردستان_سنندجطلا زماني دادانهخ غفور کوچه کوسار 6 پ 5174
عزیزه جعفر رمشتی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکردستان_سنندجعزیزه جعفر رمشتیخ فلسطین روبروی بانک قوامین ک دبیرستان حکمت157
گوهر گورانی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکردستان_سنندجگوهر گورانیخ فلسطین روبروی بانک قوامین کوچه دبیرستان حکمت180
ناز پرور روشنی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکردستان_سنندجناز پرور روشنیخ عباس آباد ک تیر 7 پ44185
فرانک منصوری هنر و صنایع دستی_قالیبافیکردستان_سنندجفرانک منصوریخ فلسطین روبروی بانک قوامین ک دبیرستان حکمت197
فاطمه دولتیاری هنر و صنایع دستی_قالیبافیکردستان_سنندجفاطمه دولتیاریخ فلسطین روبروی بانک قوامین ک دبیرستان حکمت238
شایسته ویسانی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکردستان_سنندجشایسته ویسانیخ فلسطین روبروی بانک قوامین کوچه دبیرستان حکمت162
فخری نصر اله بیگی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکردستان_سنندجفخری نصر اله بیگیخ فلسطین روبروی بانک قوامین کوچه دبیرستان حکمت185
سعادت حسن پور هنر و صنایع دستی_قالیبافیکردستان_سنندجسعادت حسن پورخ فلسطین روبروی بانک قوامین کوچه دبیرستان حکمت186
بنفشه نزاری هنر و صنایع دستی_قالیبافیکردستان_سنندجبنفشه نزاریخ فلسطین روبروی بانک قوا مین ک حکمت 3153
اختر ابرهیمی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکردستان_سنندجاختر ابرهیمیروستای صلوات آباد محله حاجی آباد156
عابد رحیمی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارکردستان_سنندجعابد رحیمیخیابان گلشن کوچه دماوند163