طراحی سایت در  استان یزد  شهر بافق برای
هدایای تبلیغاتی  استان یزد  شهر بافقهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان یزد  شهر بافق
تعداد کل: 1,849

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
شرکت فنی مهندسی ناظران پیشرو صنعت بافق صنعت_تجهیزات آزمایشگاهییزد_بافق  بافق خ وحشی بافقی بعد از اداره پست87
کولر سازی خدمات ساختمان_تاسیسات ساختمانیزد_بافق یزد.بافق.بلوار انقلاب 103
گالری مبل سنا دکوراسیون و مبلمان_مبلمان خانگییزد_بافقسید احمد میرعلمی بلوار ۱۵ خرداد نرسیده به خیابان عدالت روبروی بنگاه ماشین رضوی663
مرکز بهداشت بافق طب و پزشکان_داروخانهیزد_بافقمرکز بهداشت بافقبافق خیابان امام خمینی152
درمانگاه تامین اجتماعی بافق طب و پزشکان_داروخانهیزد_بافقدرمانگاه تامین اجتماعی بافقبافق - خیابان وحشی بافقی- خیابان 15 خرداد 4156
داروخانه دکتر سیف الدینی بافق طب و پزشکان_داروخانهیزد_بافقداروخانه دکتر سیف الدینی بافقبافق - میدان امامزاده عبدالله160
داروخانه دکتر زینلی بافق طب و پزشکان_داروخانهیزد_بافقداروخانه دکتر زینلی بافقبافق خیابان امام خمینی156
داروخانه دکتر خباز بافق طب و پزشکان_داروخانهیزد_بافقداروخانه دکتر خباز بافقبافق ، ورودی بیمارستان ولیعصر(عج)148
داروخانه دکتر تشکری بافق طب و پزشکان_داروخانهیزد_بافقداروخانه دکتر تشکری بافقبافق خیابان امام خمینی148
داروخانه دکتر پیمانی بافق طب و پزشکان_داروخانهیزد_بافقداروخانه دکتر پیمانی بافقبافق ، ابتدای خیابان وحشی بافقی ، داروخانه دکتر پیمانی155
بیمارستان ولیعصر بافق طب و پزشکان_داروخانهیزد_بافقبیمارستان ولیعصر بافقبافق- انتهای خیابان امام157
روح اله فلاح ندانی راننده کامیون شهر بافق حمل و نقل_رانندگانیزد_بافقروح اله فلاح ندانیبافق245
مصطفی بابایی کوشکی راننده کامیون شهر بافق حمل و نقل_رانندگانیزد_بافقمصطفی بابایی کوشکیبافق277
محمد حسین کوشکی زاده بافقی راننده کامیون شهر بافق حمل و نقل_رانندگانیزد_بافقمحمد حسین کوشکی زاده بافقیبافق246
رضا همتی پور بافق راننده کامیون شهر بافق حمل و نقل_رانندگانیزد_بافقرضا همتی پور بافقبافق292
امیر حسین کوشکی زاده بافقی راننده کامیون شهر بافق حمل و نقل_رانندگانیزد_بافقامیر حسین کوشکی زاده بافقیبافق268
مهدی توکلی سبزی راننده کامیون شهر بافق حمل و نقل_رانندگانیزد_بافقمهدی توکلی سبزیبافق239
سیدامید حسینی راننده کامیون شهر بافق حمل و نقل_رانندگانیزد_بافقسیدامید حسینی بافق267
مجتبی ابراهیمی شیطوری راننده کامیون شهر بافق حمل و نقل_رانندگانیزد_بافقمجتبی ابراهیمی شیطوریبافق250
وحید فتاحی بافقی راننده کامیون شهر بافق حمل و نقل_رانندگانیزد_بافقوحید فتاحی بافقیبافق253