بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان یزد  شهر میبد برای
هدایای تبلیغاتی  استان یزد  شهر میبدهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان یزد  شهر میبد
تعداد کل: 3,197

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
کاشی وسرامیک خدمات ساختمان_کاشی و سرامیکیزد_میبدعلی جهاندوست میبد روبروی مصلی65
مرکز بهداشت میبد طب و پزشکان_داروخانهیزد_میبدمرکز بهداشت میبدمیبد فلکه شهرداری22
دندانپزشکی دکتر وحید سرایش طب و پزشکان_داروخانهیزد_میبددندانپزشکی دکتر وحید سرایشیزد ، میبد ، جنب پارک فلسطین20
درمانگاه تامین اجتماعی میبد طب و پزشکان_داروخانهیزد_میبددرمانگاه تامین اجتماعی میبدمیبد - خیابان امام خمینی21
داروخانه شبانه روزی مهر میبد طب و پزشکان_داروخانهیزد_میبدداروخانه شبانه روزی مهر میبدمیبد ، داخل بیمارستان امام جعفر صادق(ع)20
داروخانه شبانه روزی ابن سینا میبد طب و پزشکان_داروخانهیزد_میبدداروخانه شبانه روزی ابن سینا میبدمیبد سه راه مهرجد21
داروخانه دکترابراهیم پور میبد طب و پزشکان_داروخانهیزد_میبدداروخانه دکترابراهیم پور میبداردکان،فلکه وحدت20
داروخانه دکتر نبی میبد طب و پزشکان_داروخانهیزد_میبدداروخانه دکتر نبی میبدمیبد،خیابان امام خمینی(ره)،نبش سه راه عدالت21
داروخانه دکتر شفیعی میبد طب و پزشکان_داروخانهیزد_میبدداروخانه دکتر شفیعی میبدمیبد خیابان امام خمینی19
داروخانه دکتر زارعی میبد طب و پزشکان_داروخانهیزد_میبدداروخانه دکتر زارعی میبدمیبد-خیابان امام22
داروخانه دکتر حسینی میبد طب و پزشکان_داروخانهیزد_میبدداروخانه دکتر حسینی میبدمیبد ، خیابان حائری18
داروخانه دکتر حجتی میبد طب و پزشکان_داروخانهیزد_میبدداروخانه دکتر حجتی میبدمیبد،بلوار بسیج جنب بیمه خدمات درمانی21
داروخانه دکتر افتخاری میبد طب و پزشکان_داروخانهیزد_میبدداروخانه دکتر افتخاری میبدمیبد-خیابان امام خمینی 21
داروخانه دکتر آخوندی میبد طب و پزشکان_داروخانهیزد_میبدداروخانه دکتر آخوندی میبدمیبدجنب درمانگاه زاهدی19
داروخانه دکتر احمدی میبد طب و پزشکان_داروخانهیزد_میبدداروخانه دکتر احمدی میبدمیبد ، بلوار بسیج ، روبروی بیمارستان امام جعفر صادق20
پادگان نبی اکرم ص میبد طب و پزشکان_داروخانهیزد_میبدپادگان نبی اکرم ص میبدمیبد - جاده فولاد- پادگان نبی اکرم20
بیمارستان امام جعفر صادق ع میبد طب و پزشکان_داروخانهیزد_میبدبیمارستان امام جعفر صادق ع میبدمیبد - بلوار بسیج جنب فرمانداری25
وایت وایت دکوراسیون و مبلمان_مبلمان خانگییزد_میبدفیروزآبادیمیبد - امام خمینی - نسترن 42 - فروشگاه وایت وایت 62
بازرگانی کاشی و سرامیک روژان خدمات ساختمان_کاشی و سرامیکیزد_میبدداود حاجی ده آبادی 44
بازرگاني جندقي ميبدي خدمات ساختمان_کاشی و سرامیکیزد_میبدمحمد جندقي ميبدي 33