طراحی سایت در  استان کرمان  شهر جیرفت ( سبزواران ) برای
هدایای تبلیغاتی  استان کرمان  شهر جیرفت ( سبزواران )هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان کرمان  شهر جیرفت ( سبزواران )
تعداد کل: 6,081

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
شرکت تعاونی آب باریکه کویر محصولات غذایی_میوه و تره بارکرمان_جیرفت ( سبزواران )احمدنظم الدینی جیرفت شهرک شهید بهشتی 95
حج محصولات غذایی_میوه و تره بارکرمان_جیرفت ( سبزواران )  ميادين تره بار جيرفت-فاز٢-غرفه٤٣112
لوازم تحریر ایران مهر نشر و انتشارات_لوازم تحریرکرمان_جیرفت ( سبزواران )منصوره امیریخیابان آزادی200
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت طب و پزشکان_داروخانهکرمان_جیرفت ( سبزواران )معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفتجیرفت-صاحب آباد-معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی224
کالای پزشکی سوپا طب و پزشکان_داروخانهکرمان_جیرفت ( سبزواران )کالای پزشکی سوپاجیرفت چهارراه بیمارستان امام خمینی217
داروخانه گلپایگانی-جیرفت طب و پزشکان_داروخانهکرمان_جیرفت ( سبزواران )داروخانه گلپایگانی-جیرفتجیرفت-ابتدای خیابان شهید رجایی-جنب قنادی زمانی207
داروخانه دکترفاریابی(جیرفت) طب و پزشکان_داروخانهکرمان_جیرفت ( سبزواران )داروخانه دکترفاریابی(جیرفت)جیرفت خ لورا213
داروخانه دکتر مهنی-جیرفت طب و پزشکان_داروخانهکرمان_جیرفت ( سبزواران )داروخانه دکتر مهنی-جیرفتجیرفت-خیابان پرستار-جنب بیمارستان کاشانی213
داروخانه دکتر ملیحه شهبازی نیاز (جیرفت) طب و پزشکان_داروخانهکرمان_جیرفت ( سبزواران )داروخانه دکتر ملیحه شهبازی نیاز (جیرفت)جیرفت -بلوار کوثر-نبش کوچه هفتم230
داروخانه دکتر مریم سلندری طب و پزشکان_داروخانهکرمان_جیرفت ( سبزواران )داروخانه دکتر مریم سلندریجیرفت خیابان شهید رجایی کوچه شماره 4213
داروخانه دکتر لیلا مجیدی-جیرفت طب و پزشکان_داروخانهکرمان_جیرفت ( سبزواران )داروخانه دکتر لیلا مجیدی-جیرفتجیرفت-بولوار امام خمینی نرسیده به میدان شاهد234
داروخانه دکتر کفاش زاده طب و پزشکان_داروخانهکرمان_جیرفت ( سبزواران )داروخانه دکتر کفاش زادهجیرفت خیابان شهید رجایی پلاک 149187
داروخانه دکتر سعیدی بروجنی طب و پزشکان_داروخانهکرمان_جیرفت ( سبزواران )داروخانه دکتر سعیدی بروجنیجیرفت خیابان شفا جنب بیمارستان امام خمینی194
داروخانه دکتر برخوری-جیرفت طب و پزشکان_داروخانهکرمان_جیرفت ( سبزواران )داروخانه دکتر برخوری-جیرفتجیرفت-خیابان شهید رجایی-نبش کوچه 2198
داروخانه دکتر امیرپور-جیرفت طب و پزشکان_داروخانهکرمان_جیرفت ( سبزواران )داروخانه دکتر امیرپور-جیرفتجیرفت-بلوار کوثر نبش کوچه شماره 8 193
داروخانه دکتر آلپلو-جیرفت طب و پزشکان_داروخانهکرمان_جیرفت ( سبزواران )داروخانه دکتر آلپلو-جیرفتجیرفت-خیابان شهید رجایی نبش ک 2210
داروخانه داخلی بیمارستان قائم-جیرفت طب و پزشکان_داروخانهکرمان_جیرفت ( سبزواران )داروخانه داخلی بیمارستان قائم-جیرفتجیرفت-ابتدای بلوار جانبازان-بیمارستان قائم196
بیمارستان امام خمینی جیرفت طب و پزشکان_داروخانهکرمان_جیرفت ( سبزواران )بیمارستان امام خمینی جیرفتجیرفت خ کشاورزی جنب بانک کشاورزی208
اورژانس برق جیرفت صنعت_برق صنعتیکرمان_جیرفت ( سبزواران )مهندس فاریابی 365
کارگاه قابسازی دکوراسیون و مبلمان_قابسازیکرمان_جیرفت ( سبزواران )مسعود شجاع الدینی مهنی جیرفت .خیابان بصیریان نبش چهار کوچه آگاهی سابق445