بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان کرمان  شهر جیرفت ( سبزواران ) برای
هدایای تبلیغاتی  استان کرمان  شهر جیرفت ( سبزواران )هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان کرمان  شهر جیرفت ( سبزواران )
تعداد کل: 6,078

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت طب و پزشکان_داروخانهکرمان_جیرفت ( سبزواران )معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفتجیرفت-صاحب آباد-معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی41
کالای پزشکی سوپا طب و پزشکان_داروخانهکرمان_جیرفت ( سبزواران )کالای پزشکی سوپاجیرفت چهارراه بیمارستان امام خمینی46
داروخانه گلپایگانی-جیرفت طب و پزشکان_داروخانهکرمان_جیرفت ( سبزواران )داروخانه گلپایگانی-جیرفتجیرفت-ابتدای خیابان شهید رجایی-جنب قنادی زمانی40
داروخانه دکترفاریابی(جیرفت) طب و پزشکان_داروخانهکرمان_جیرفت ( سبزواران )داروخانه دکترفاریابی(جیرفت)جیرفت خ لورا46
داروخانه دکتر مهنی-جیرفت طب و پزشکان_داروخانهکرمان_جیرفت ( سبزواران )داروخانه دکتر مهنی-جیرفتجیرفت-خیابان پرستار-جنب بیمارستان کاشانی45
داروخانه دکتر ملیحه شهبازی نیاز (جیرفت) طب و پزشکان_داروخانهکرمان_جیرفت ( سبزواران )داروخانه دکتر ملیحه شهبازی نیاز (جیرفت)جیرفت -بلوار کوثر-نبش کوچه هفتم40
داروخانه دکتر مریم سلندری طب و پزشکان_داروخانهکرمان_جیرفت ( سبزواران )داروخانه دکتر مریم سلندریجیرفت خیابان شهید رجایی کوچه شماره 436
داروخانه دکتر لیلا مجیدی-جیرفت طب و پزشکان_داروخانهکرمان_جیرفت ( سبزواران )داروخانه دکتر لیلا مجیدی-جیرفتجیرفت-بولوار امام خمینی نرسیده به میدان شاهد45
داروخانه دکتر کفاش زاده طب و پزشکان_داروخانهکرمان_جیرفت ( سبزواران )داروخانه دکتر کفاش زادهجیرفت خیابان شهید رجایی پلاک 14940
داروخانه دکتر سعیدی بروجنی طب و پزشکان_داروخانهکرمان_جیرفت ( سبزواران )داروخانه دکتر سعیدی بروجنیجیرفت خیابان شفا جنب بیمارستان امام خمینی37
داروخانه دکتر برخوری-جیرفت طب و پزشکان_داروخانهکرمان_جیرفت ( سبزواران )داروخانه دکتر برخوری-جیرفتجیرفت-خیابان شهید رجایی-نبش کوچه 236
داروخانه دکتر امیرپور-جیرفت طب و پزشکان_داروخانهکرمان_جیرفت ( سبزواران )داروخانه دکتر امیرپور-جیرفتجیرفت-بلوار کوثر نبش کوچه شماره 8 40
داروخانه دکتر آلپلو-جیرفت طب و پزشکان_داروخانهکرمان_جیرفت ( سبزواران )داروخانه دکتر آلپلو-جیرفتجیرفت-خیابان شهید رجایی نبش ک 243
داروخانه داخلی بیمارستان قائم-جیرفت طب و پزشکان_داروخانهکرمان_جیرفت ( سبزواران )داروخانه داخلی بیمارستان قائم-جیرفتجیرفت-ابتدای بلوار جانبازان-بیمارستان قائم44
بیمارستان امام خمینی جیرفت طب و پزشکان_داروخانهکرمان_جیرفت ( سبزواران )بیمارستان امام خمینی جیرفتجیرفت خ کشاورزی جنب بانک کشاورزی36
اورژانس برق جیرفت صنعت_برق صنعتیکرمان_جیرفت ( سبزواران )مهندس فاریابی 146
کارگاه قابسازی دکوراسیون و مبلمان_قابسازیکرمان_جیرفت ( سبزواران )مسعود شجاع الدینی مهنی جیرفت .خیابان بصیریان نبش چهار کوچه آگاهی سابق174
لاستیک فاتح خدمات وسایل نقلیه_فروشندگان لاستیککرمان_جیرفت ( سبزواران )مجتبی رئیسی جیرفت خ مصطفی خمینی لاستیک فاتح276
سعداله آستانی راننده کامیون شهر جیرفت حمل و نقل_رانندگانکرمان_جیرفت ( سبزواران )سعداله آستانیجیرفت214
ذبیح اله شهابی پور مسکونی راننده کامیون شهر جیرفت حمل و نقل_رانندگانکرمان_جیرفت ( سبزواران )ذبیح اله شهابی پور مسکونیجیرفت200