طراحی سایت در  استان زنجان  شهر ایجرود برای
هدایای تبلیغاتی  استان زنجان  شهر ایجرودهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان زنجان  شهر ایجرود
تعداد کل: 867

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
مشاور املاک سهرابی خدمات ساختمان_مشاورین املاکزنجان_ایجرودبدون نامشهر زرین آباد خیابان جمهوری اسلامی3
مشاور املاک خدمات ساختمان_مشاورین املاکزنجان_ایجرودبدون نامزرین اباد4
فتحی خدمات ساختمان_مشاورین املاکزنجان_ایجرودبدون نامروستای گلابر سفلی4
زهرایاوری رسته : خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلور لوازم خانگی_لوازم آشپزخانهزنجان_ایجرودزهرا یاوریروستای شیوه خیابان شهید قندعلی رضائی 07
مرتضیعباسی رسته : خرده فروشی خواربار(خواربارفروش) محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارزنجان_ایجرودمرتضی عباسیروستای صائین 0 06
خواروبارفروشی سلطانی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارزنجان_ایجرودحسین سلطانیجوقین امام خمینی 06
مصالح فروشی حسنلو خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیزنجان_ایجرودصفر حسنلوینگی کند سادات امام خمینی 08
خواروبارفروشی مهدی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارزنجان_ایجرودمهدی حسنلوینگی کند سادات خیابان اصلی 09
کالای دخانی گنجی دخانیات_فروشندگان دخانیاتزنجان_ایجرودابراهیم گنجیینگی کند سادات اصلی 08
مصالح فروشی نظری خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیزنجان_ایجرودجلال نظریسعیدآباد اصلی 07
خواروبارفروشی مرادی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارزنجان_ایجرودمحمدعلی مرادیباریکاب اصلی 08
الکتریکی اسماعیلی خدمات ساختمان_برق و الکتریک ساختمانزنجان_ایجرودصفدر اسماعیلیاحمدکندی اصلی 17
اکرممحمدی رسته : خرده فروشی خواربار(خواربارفروش) محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارزنجان_ایجروداکرم محمدیینگی کند سادات اصلی 06
جمشیدحاتمی احمدی رسته : خرده فروشی مصالح ساختمانی خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیزنجان_ایجرودجمشید حاتمی احمدیروستای ایچ اصلی 08
موزائیک سازی محمدی خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیزنجان_ایجرودمنصور محمدیچتز اصلی 010
اصغرداغستانی رسته : عمده فروشی ادوات کشاورزی صنعت_فروش و تعمیر ماشین آلات کشاورزیزنجان_ایجروداصغر داغستانیاغلبیک علیا اصلی 07
مجیدحیدری رسته : خرده فروشی کیف و کفش پوشاک_کیف و کفش و چمدانزنجان_ایجرودمجید حیدریچسب اصلی 06
زینبالماسی رسته : خرده فروشی مصالح ساختمانی خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیزنجان_ایجرودزینب الماسیقره سعید اصلی 07
محمدرضاجعفری رسته : فروش لوازم یدکی ماشینهای سبک خدمات وسایل نقلیه_لوازم یدکی خودروزنجان_ایجرودمحمدرضا جعفریزرین آباد امام 06
الکتریکی ولیعصر خدمات ساختمان_برق و الکتریک ساختمانزنجان_ایجرودتقی حقیحلب امام 08