طراحی سایت در  استان چهارمحال وبختیاری  شهر بن برای
هدایای تبلیغاتی  استان چهارمحال وبختیاری  شهر بنهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان چهارمحال وبختیاری  شهر بن
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 201

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
ليسانس مامايي دکتر طيبه نادري بني طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان چهارمحال وبختیاری_بنطيبه نادري بنيشهر بن3
دکترا دندان پزشکي عمومي دکتر فاطمه نادري بني طب و پزشکان_پزشکان متخصص دندان - دندانپزشكانچهارمحال وبختیاری_بنفاطمه نادري بنيشهر بن2
دکترا پزشکي عمومي دکتر مريم سليمي بني طب و پزشکان_پزشكان عمومیچهارمحال وبختیاری_بنمريم سليمي بنيشهر بن1
ليسانس مامايي دکتر راضيه براتي بني طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان چهارمحال وبختیاری_بنراضيه براتي بنيشهر بن1
ليسانس مامايي دکتر مريم احمدي بني طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان چهارمحال وبختیاری_بنمريم احمدي بنيشهر بن0
رنگ مهدی خدمات ساختمان_رنگ ساختمانچهارمحال وبختیاری_بنمهدی سلیمی بنیبن خ نماز2
ابزار و یراق ملت صنعت_ابزار و یراقچهارمحال وبختیاری_بنجمشید طاهری بنیبن خ ملت روبروی بانک کشاورزی1
نانوایی اقابابائی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیچهارمحال وبختیاری_بنایرج آقابابائی بنیکوی شهرداری انتهای خیابان رسالت 1
موبایل عمو حسین/پتو فروشی کامپیوتر و الکترونیک_موبایلچهارمحال وبختیاری_بنعلی سلیمی بنیابتدای محوطه دبیرستان-خروجی از ملت1
مرغ و ماهی هادی محصولات غذایی_مرغ و ماهیچهارمحال وبختیاری_بنهادی اکبری بنیخیابان ملت روبروی ساختمان بانک صادرات 1
شیرین عسل محصولات غذایی_آجیل و خشکبارچهارمحال وبختیاری_بنمحسن درعلی بنیبن خ ملت جنب بانک صادرات1
ظروف یک بارمصرف قائم خدمات مجالس_ظروف کرایه و یکبار مصرفچهارمحال وبختیاری_بنرسول موسوی بنیخیابان ملت جنب ساختمان مسجد صاحب الزمان قبل از ساختمان پست بانک1
من و تو محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارچهارمحال وبختیاری_بنعلی سلیمی بنیبخش بن خیابان ملت ردیف ملت 1
خواروبار فروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارچهارمحال وبختیاری_بنمهراب علی بیگی بنیخیابان ملت کوچه 26 1
سوپرمارکت اکبری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارچهارمحال وبختیاری_بنرستم اکبریخیابان جانبازان روبروی ساختمان جوشکاری احمدی 1