طراحی سایت در  استان فارس  شهر خنج برای
هدایای تبلیغاتی  استان فارس  شهر خنجهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان فارس  شهر خنج
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 1,004

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
قالبافی عیوضی هنر و صنایع دستی_قالیبافیفارس_خنجگلزار عیوضیخنج-خیابان پیروزی142
قالیبافی انصاری هنر و صنایع دستی_قالیبافیفارس_خنجسوده انصاریخنج- شهرک گلدان139
قالیبافی نامجو هنر و صنایع دستی_قالیبافیفارس_خنجسوسن نامجوخنج-شهرک گلدان107
قالیبافی صیادزاده هنر و صنایع دستی_قالیبافیفارس_خنجسارا صیاد زادهخنج-محله شاه عبدالسلام106
قالیبافی افراسیابی هنر و صنایع دستی_قالیبافیفارس_خنجمریم افراسیابیخنج-خیابان شهید منفرد120
لوازم بهداشتی پارمیسا محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_خنجعبدالوهاب شمسیخنج-بلوار بعثت روبروی فرشو موکت آریا140
خواربارفروشی داریوش محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_خنجداریوش داروغهخنج-روستای لاغر137
مواد غذایی دانیالی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_خنجبن یامین دانیالیخنج- خیابان آزادی149
خوربارفروشی وحدت محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_خنجمهتاب جلیلیخنج- روستای محمله213
خواربارفروشی صدف محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_خنجماه زینب امامیخنج- خیابان توحید240
خواربارفروشی وحید محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_خنجاصغر زارعیخنج- روستای تخته252
خواربارفروشی ثانی مقدم محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_خنجگودرز ثانی مقدمخنج - روستای چاه طلا206
خوربارفروشی ولی پور محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_خنجمیراحمد ولی پورخنج- روستای کورده222
سوپرتلفنی دنیا محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_خنجخداداد مجیدیخنج - شهرک گلدان246
سوپر مولوی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_خنجداریوش محمدزادهخنج - خیابان امام خمینی258
سوپر تلفنی سینا محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_خنجمحمد عبدیخنج- ابتدای بلوار آزادگان250
خواربارفروشی نوری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_خنجزینب نوریخنج- روستای گرمشت215
خواربارفروشی جنوب محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_خنجعزت الله طلوعیخنج - خیابان پیروزی198
خوربارفروشی هادی بذرافشان محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_خنجهادی بذرافشانخنج- روستای هفتوان280
بقالی قادرپور محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_خنجمحمود قادرپورخنج- خیابان 22 بهمن221