بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان فارس  شهر کوار برای
هدایای تبلیغاتی  استان فارس  شهر کوارهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان فارس  شهر کوار
تعداد کل: 1,818

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
کشاورزی محصولات غذایی_میوه و تره بارفارس_کوارگرگینکوار اکبراباد9
داروخانه دکترمظفری کوار طب و پزشکان_داروخانهفارس_کوارداروخانه دکترمظفری کواراکبراباد جاده کوار23
داروخانه دکتر ملکیان کوار طب و پزشکان_داروخانهفارس_کوارداروخانه دکتر ملکیان کوار کوار - بلوار امام خمینی - روبروی مرکز آموزشی دماوند23
داروخانه دکتر مسرور کوار طب و پزشکان_داروخانهفارس_کوارداروخانه دکتر مسرور کوارشهرستان کوار - روستای طسوج - روبه روی خانه بهداشت23
داروخانه دکتر قربانی کوار طب و پزشکان_داروخانهفارس_کوارداروخانه دکتر قربانی کوارکوار بلوار امام خمینی24
داروخانه دکتر شفیعی کوار طب و پزشکان_داروخانهفارس_کوارداروخانه دکتر شفیعی کوار کوار - خیابان امام خمینی (ره)29
داروخانه دکتر سعیدی کوار طب و پزشکان_داروخانهفارس_کوارداروخانه دکتر سعیدی کوارخیابان امام خمینی - کوچه شهید دهقان23
داروخانه دکتر حشمت پور تفیهان طب و پزشکان_داروخانهفارس_کوارداروخانه دکتر حشمت پور تفیهانروستای تفیهان - خیابان اصلی33
داروخانه پارس کوار طب و پزشکان_داروخانهفارس_کوارداروخانه پارس کوارکـــوار خیابان اصلی25
حسینعلی اکبرزاده قصراحمدی راننده کامیون شهر کوار حمل و نقل_رانندگانفارس_کوارحسینعلی اکبرزاده قصراحمدی کوار134
علی اصغر توکل محمودآبادی راننده کامیون شهر کوار حمل و نقل_رانندگانفارس_کوارعلی اصغر توکل محمودآبادی کوار137
امان اله عبدی نوروزانی راننده کامیون شهر کوار حمل و نقل_رانندگانفارس_کوارامان اله عبدی نوروزانی کوار133
هادی فرزانه مظفری راننده کامیون شهر کوار حمل و نقل_رانندگانفارس_کوارهادی فرزانه مظفری کوار134
امین رضائی دولت آبادی راننده کامیون شهر کوار حمل و نقل_رانندگانفارس_کوارامین رضائی دولت آبادی کوار136
علی رضا خشنود راننده کامیون شهر کوار حمل و نقل_رانندگانفارس_کوارعلی رضا خشنود کوار141
عبدالنبی مقبلی اکبر آبادی راننده کامیون شهر کوار حمل و نقل_رانندگانفارس_کوارعبدالنبی مقبلی اکبر آبادی کوار139
محسن قربانی زاده راننده کامیون شهر کوار حمل و نقل_رانندگانفارس_کوارمحسن قربانی زاده کوار135
علی رضا جوان فرودی راننده کامیون شهر کوار حمل و نقل_رانندگانفارس_کوارعلی رضا جوان فرودی کوار153
ابراهیم فتحی مظفری راننده کامیون شهر کوار حمل و نقل_رانندگانفارس_کوارابراهیم فتحی مظفری کوار144
علی جهانگیری اکبرآبادی راننده کامیون شهر کوار حمل و نقل_رانندگانفارس_کوارعلی جهانگیری اکبرآبادی کوار134