طراحی سایت در  استان اردبیل  شهر نمین برای
هدایای تبلیغاتی  استان اردبیل  شهر نمینهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان اردبیل  شهر نمین
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 1,136

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
ساندویچی وپیتزا فروشی قدرت اله امان-174 غذا و رستوران_فست فوداردبیل_نمینقدرت اله امانی عنبرانعنبران خیابان معلم266
قهوه خانه ملکعلی حاجی زاده آلودوزگه غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیاردبیل_نمینملکعلی حاجی زاده آلودوزگهآبی بیگلو خیابان امام155
تاکسی تلفنی ارشاد اختیارتوپچی حمل و نقل_تاکسی تلفنیاردبیل_نمیناختیار توپچی عنبرانعنبران خیابان دانش187
کبابی جواد رحیم زاده غذا و رستوران_کبابی و جگرکیاردبیل_نمینجوادرحیم زاده گللوآبی بیگلو خیابان امام143
تاکسی تلفنی یاران حمل و نقل_تاکسی تلفنیاردبیل_نمیننیکدخت دریانوردمقدمنمین خیابان امام حسین کوچه شهید قبادی187
کافی نت مازیار رضائی کامپیوتر و الکترونیک_کافی نت و گیم نتاردبیل_نمینمازیاررضائی میرزانقنمین خیابان مفتح جنب تبلیغات اسلامی159
کافی نت مهدی عسگری نمین کامپیوتر و الکترونیک_کافی نت و گیم نتاردبیل_نمینمهدی عسگری نمیننمین خیابان امام خمینی جنب مسجدمیربابا153
غذاپزی شجاعت رمضانی کریق غذا و رستوران_کبابی و جگرکیاردبیل_نمینشجاعت رمضانی کریقنمین خیابان امام خمینی (ره) پایین تراز بازرگانی201
خدمات کامپیوتری محمد کله سری کامپیوتر و الکترونیک_کامپیوتر و قطعاتاردبیل_نمینمحمد کله سرینمین خیابان امام اول خیابان وحدت168
قهوه خانه معین سعادتی امینجان غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیاردبیل_نمینمعین سعادتی امینجانعنبران خیابان امام بعدازچهارراه اولین کوچه سمت چپ160
چلوکبابی اصغر فتحی نوجه ده غذا و رستوران_کبابی و جگرکیاردبیل_نمیناصغر فتحی نوجه دهنمین خیابان طالقانی کوچه احسان 2 طبقه دوم235
پیتزاواغذیه فروشی وحید حیدری غذا و رستوران_فست فوداردبیل_نمینوحید حیدری عنبرانعنبران خیابان امام جنب بانک ملت163
قهوه خانه محسن احمدی نیارق غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیاردبیل_نمینمحسن احمدی نیارقآبی بیگلو روستای نیارق138
خدمات کامپیوتری واینترنتی عباسعلی کامپیوتر و الکترونیک_کافی نت و گیم نتاردبیل_نمینعباسعلی فلاحتی عنبرانعنبران خیابان امام خمینی148
تاکسی تلفنی فریدون ادیب آبی ب-174 حمل و نقل_تاکسی تلفنیاردبیل_نمینفریدون ادیب آبی بیگلوشهرآبی بیگلو خیابان امام255
تاکسی تلفنی پویا نمین غلامعلی شاه حمل و نقل_تاکسی تلفنیاردبیل_نمینغلامعلی شاهماری نمیننمین خیابان امام خمینی روبروی بیمارستان امام165
تاکسی تلفنی شهروندنمین ولی اله محمدزاده حمل و نقل_تاکسی تلفنیاردبیل_نمینولی اله محمدزاده قدیم قوجه بیگلرنمین خیابان امام خمینی روبروی آتشنشانی194
تاکسی تلفنی نمین تاکسی عبدالاحدشری حمل و نقل_تاکسی تلفنیاردبیل_نمینعبدالاحد شریفینمین خیابان شهید مطهری149
تاکسی تلفنی سپهر نمین توفیق احمدی حمل و نقل_تاکسی تلفنیاردبیل_نمینتوفیق احمدی میناآبادنمین کهنه بازار129
تاکسی تلفنی گلچین نمین سولماز قباد-174 حمل و نقل_تاکسی تلفنیاردبیل_نمینسولماز قبادینمین خیابان اول طالقانی کوچه ساحل99