بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان خراسان رضوی  شهر فریمان برای
هدایای تبلیغاتی  استان خراسان رضوی  شهر فریمانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان خراسان رضوی  شهر فریمان
تعداد کل: 4,658

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
کامپیوتر سیب فریمان کامپیوتر و الکترونیک_کامپیوتر و قطعاتخراسان رضوی_فریمانمیثم سروریخیابان ولیعصر شمالی .بین ولیعصر شمالی 8و10 2
اتلیه راحیل خدمات مجالس_آتلیه عکاسیخراسان رضوی_فریمانمصطفی انفاقی بهشتی ۸92
(21) داروخانه دکتر محمدرضا مسبوقی طب و پزشکان_داروخانهخراسان رضوی_فریمان(21) داروخانه دکتر محمدرضا مسبوقی فریمان-خ امام خمینی-داخل امام خمینی456
(21) داروخانه دکتر حمید کابلی طب و پزشکان_داروخانهخراسان رضوی_فریمان(21) داروخانه دکتر حمید کابلیفریمان-سنگ سفید44
(21) داروخانه دکتر افشین جلالی طب و پزشکان_داروخانهخراسان رضوی_فریمان(21) داروخانه دکتر افشین جلالیفریمان - قلندر آباد - خیابان امام خمینی - پاساژ قائم42
(21) داروخانه دکتر عباس زجاجی طب و پزشکان_داروخانهخراسان رضوی_فریمان(21) داروخانه دکتر عباس زجاجیمشهد-روستاي جيم آباد40
(21) داروخانه دکتر احمد فتاحی مقدم طب و پزشکان_داروخانهخراسان رضوی_فریمان(21) داروخانه دکتر احمد فتاحی مقدمفريمان-فرهادگرد46
(21) تامین اجتماعی فریمان طب و پزشکان_داروخانهخراسان رضوی_فریمان(21) تامین اجتماعی فریمانفریمان-خ مدرس شرقی-تقاطع مدرس و22بهمن49
(21) شبکه بهداشت فریمان طب و پزشکان_داروخانهخراسان رضوی_فریمان(21) شبکه بهداشت فریمانفریمان-نبش خیابان امام رضا(ع) غربی 838
داروخانه دکتر مشهدی طب و پزشکان_داروخانهخراسان رضوی_فریمان  خیابان امام خمینی 6 مجتمع سهیل92
علی قلی زاده راننده کامیون شهر فریمان حمل و نقل_رانندگانخراسان رضوی_فریمانعلی قلی زادهفریمان171
محمدرضا صمدی راننده کامیون شهر فریمان حمل و نقل_رانندگانخراسان رضوی_فریمانمحمدرضا صمدیفریمان155
ابراهیم شهریاری راننده کامیون شهر فریمان حمل و نقل_رانندگانخراسان رضوی_فریمانابراهیم شهریاریفریمان149
عبدالرئوف صالحی نژاد راننده کامیون شهر فریمان حمل و نقل_رانندگانخراسان رضوی_فریمانعبدالرئوف صالحی نژادفریمان183
علی رحمتی راننده کامیون شهر فریمان حمل و نقل_رانندگانخراسان رضوی_فریمانعلی رحمتیفریمان154
سید باقر شریفی راننده کامیون شهر فریمان حمل و نقل_رانندگانخراسان رضوی_فریمانسید باقر شریفیفریمان147
مهدی خنجری راننده کامیون شهر فریمان حمل و نقل_رانندگانخراسان رضوی_فریمانمهدی خنجریفریمان168
حسن علی دوست قلندر آبادی راننده کامیون شهر فریمان حمل و نقل_رانندگانخراسان رضوی_فریمانحسن علی دوست قلندر آبادیفریمان140
هادی معظم چنار راننده کامیون شهر فریمان حمل و نقل_رانندگانخراسان رضوی_فریمانهادی معظم چنارفریمان158
سید حسن حسینی راننده کامیون شهر فریمان حمل و نقل_رانندگانخراسان رضوی_فریمانسید حسن حسینیفریمان159