طراحی سایت در  استان مرکزی  شهر خمین برای
هدایای تبلیغاتی  استان مرکزی  شهر خمینهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان مرکزی  شهر خمین
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 4,886

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
سارنگ ابطهی کامپیوتر و الکترونیک_کامپیوتر و قطعاتمرکزی_خمینسارنگ ابطهیخ.فردوسی شمالی190
فروتن کامپیوتر و الکترونیک_کافی نت و گیم نتمرکزی_خمینماشاءالله فروتنمیدان انقلاب پاساژقهرمانی208
کاوش کامپیوتر و الکترونیک_کافی نت و گیم نتمرکزی_خمیننسترن عالیخانیخ.امام خمينی(ره) پاساژ قهرمانی219
سعيد خانجانی کامپیوتر و الکترونیک_کافی نت و گیم نتمرکزی_خمینسعيد خانجانیخ.ساحلی189
دلفين کامپیوتر و الکترونیک_کافی نت و گیم نتمرکزی_خمینسيدهاشم موسویخ.امام خمينی(ره) پاساژ مستوفی144
روزبه بهرامی کامپیوتر و الکترونیک_کامپیوتر و قطعاتمرکزی_خمینروزبه بهرامیخ.آيت الله سعيدی216
شرکت اینترنتی پژواک کامپیوتر و الکترونیک_کامپیوتر و قطعاتمرکزی_خمینسمیرا قاسمیخیابان امام خمینی پاساژ موستوفی146
رضائی کامپیوتر و الکترونیک_ویدیو کلوپمرکزی_خمینسید رضا رضائیروستای ریحان189
قاسمی کامپیوتر و الکترونیک_کامپیوتر و قطعاتمرکزی_خمینمحمدرضا قاسمیپاساژ قهرمانیی198
بابائی کامپیوتر و الکترونیک_ویدیو کلوپمرکزی_خمینمهدی بابائیگوشه علیم151
خدمات کامپيوتری موسوی کامپیوتر و الکترونیک_کامپیوتر و قطعاتمرکزی_خمینسید مهدی موسویخ . شهدا170
قربانی کامپیوتر و الکترونیک_کامپیوتر و قطعاتمرکزی_خمینمحمد قربانیروستای شهابیه149
گیگا رایانه کامپیوتر و الکترونیک_کامپیوتر و قطعاتمرکزی_خمینسید محسن اسماعیلیمیدان انقلابر پاساژ قهرمانی208
رضا گلستانی کامپیوتر و الکترونیک_ویدیو کلوپمرکزی_خمینرضا گلستانیخمین خیابان قیام179
خدمات کامپیوتری نور کامپیوتر و الکترونیک_کامپیوتر و قطعاتمرکزی_خمینمجتبی فتحیخیابان امام پاساژ رضوانی ابتدای پاساژ158
کیان پور کامپیوتر و الکترونیک_کامپیوتر و قطعاتمرکزی_خمینهادی کیان پورخیابان شریعتی ابتدای بلوار فیروز آباد125
رایانه وتصویری امام حسین کامپیوتر و الکترونیک_ویدیو کلوپمرکزی_خمینمرتضی مراد عباس آبادیقورچی باشی121
فرخی کامپیوتر و الکترونیک_ویدیو کلوپمرکزی_خمینروح اله فرخیخ امام خمینی (ره)مقابل کوچه امامزاده115
رزمندگان کامپیوتر و الکترونیک_ویدیو کلوپمرکزی_خمینحمیدرضا ترابیمیدان مدرس99
عرضه محصولات فرهنگی خیری کامپیوتر و الکترونیک_ویدیو کلوپمرکزی_خمینرسول خیریخمین رباط مراد83