بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان مازندران  شهر آمل برای
هدایای تبلیغاتی  استان مازندران  شهر آملهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان مازندران  شهر آمل
تعداد کل: 34,839

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
جناب آقاي مهران نيک بخت خدمات ساختمان_کابینتمازندران_آملجناب آقای مهران نیک بختخ امام رضا سيکا پل نرسيده به حمام خاکپور31
جناب آقاي زضا ملک خدمات ساختمان_کابینتمازندران_آملجناب آقای زضا ملکخ امام رضا سيکاپل جنب حمام خاک پور25
جناب آقاي حسين محسني عمران خدمات ساختمان_کابینتمازندران_آملجناب آقای حسین محسنی عمرانخ طالقاني جنب اباذر 1725
جناب آقاي سيروس علوي خدمات ساختمان_کابینتمازندران_آملجناب آقای سیروس علویخ طالب املي- درياي 5524
جناب آقاي محمد روحي خدمات ساختمان_کابینتمازندران_آملجناب آقای محمد روحیخ نور- 10متري اول بعد از نانوايي26
جناب آقاي سيد محسن صبوري خدمات ساختمان_کابینتمازندران_آملجناب آقای سید محسن صبوریامامزاده- سيکاپل- جنب آزانس کالسکه26
جناب اقاي مهدي يداللهي خدمات ساختمان_کابینتمازندران_آملجناب اقای مهدی یداللهیخ نور روستاي تجن جار22
جناب آقاي ميثم علوي خدمات ساختمان_کابینتمازندران_آملجناب آقای میثم علوی خ طالب آملي- درياي 57 23
جناب آقاي رضا حسني خدمات ساختمان_کابینتمازندران_آملجناب آقای رضا حسنیخ طالقاني- اباذر19- رو به روي کوي هيئت داران25
جناب آقاي وحيد بوستاني خدمات ساختمان_کابینتمازندران_آملجناب آقای وحید بوستانیجاده محمود آباد جنب هنرستان کشاورزي شريعتي22
جناب اقاي علي بابايي دوکي خدمات ساختمان_فروش مواد اولیه MDF و نئوپان و کابینتمازندران_آملجناب اقای علی بابایی دوکیجاده قديم امل و بابل-50 متر بعد از پل هوايي انتهاي بلوار مطهري - پ 47121
جناب آقاي قنبر علي يحيي زاده خدمات ساختمان_فروش مواد اولیه MDF و نئوپان و کابینتمازندران_آملجناب آقای قنبر علی یحیی زادهکيلومتر 2 جاده هراز - ابتداي روستاي مرزوم کلاه - منزل يحيي زاده24
جناب آقاي اکبر سرخ صنعت_صنعت چوبمازندران_آملجناب آقای اکبر سرخخ امام رضا - ميدان هراز سنگر - ابتداي کمر بندي تهرا ن27
جناب آقاي فضل اله فضلي صنعت_صنعت چوبمازندران_آملجناب آقای فضل اله فضلی اسکو محله 26
جناب آقاي احمد علي صديقي صنعت_صنعت چوبمازندران_آملجناب آقای احمد علی صدیقی خ هراز - آفتاب 46 پلاک 3 27
جناب آقاي احسان اوريب صنعت_صنعت چوبمازندران_آملجناب آقای احسان اوریبخ املم رضا بلوار بسيج26
جناب آقاي محمدرضا حلال خور خدمات ساختمان_فروش مواد اولیه MDF و نئوپان و کابینتمازندران_آملجناب آقای محمدرضا حلال خورخ امام رضا - رضوان 52 - کوچه تعاوني 23
جناب آقاي فرهاد نظري صنعت_صنعت چوبمازندران_آملجناب آقای فرهاد نظریخ امام رضا بلوارشهيد مطهري 31
جناب آقاي جان علي حلالخور خدمات ساختمان_فروش مواد اولیه MDF و نئوپان و کابینتمازندران_آملجناب آقای جان علی حلالخور خ امام رضا - خ رضوان 52 - کوچه جوشيکاران24
جناب آقاي سعيد اميني خدمات ساختمان_درب ، پنجره و حفاظمازندران_آملجناب آقای سعید امینی ميدان هزار سنگر - 200 متر به سمت بابل- سمت چپ - جنب تالار آيينه20