طراحی سایت در  استان فارس  شهر نی ریز برای
هدایای تبلیغاتی  استان فارس  شهر نی ریزهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان فارس  شهر نی ریز
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 2,994

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
خياطي مريم خرازی_خیاطی زنانهفارس_نی ریززهرا دلخوشخيابان قدس طبقه سوم پاساژ يکتا247
خياطي صدف خواجه زاده خرازی_خیاطی زنانهفارس_نی ریزخديجه خواجه زادهخيابان قدس طبقه سوم پاساژ يکتا193
خیاطی مدروز خرازی_خیاطی زنانهفارس_نی ریزفاطمه بنی اسدینی ریز:قطرویه،روستای بنه کلاغی شهرک امام رضا ع257
خیاطی یاسمین خرازی_خیاطی زنانهفارس_نی ریززهرا کبریادارنی ریز:خیابان قدس پاساژ یکتا طبقه فوقانی215
خیاطی اهورا پوشاک_پوشاک مردانهفارس_نی ریزبهنام زورمندنی ریز:آباده طشک خیابان امام خمینی ره210
خیاطی ستاره خرازی_خیاطی زنانهفارس_نی ریزطاهره دستاننی ریز خیابان قدس پاساژ ولی عصر(عج)طبقه فوقانی252
خیاطی تن آرا خرازی_خیاطی زنانهفارس_نی ریزطیبه بیاتینی ریز آباده طشک روستای چاه گز223
خیاطی مدروز خرازی_خیاطی زنانهفارس_نی ریززهرا خرشادنی ریز خیابان امام خمینی(ره)248
خیاطی مهدی پوشاک_پوشاک مردانهفارس_نی ریزمهدی مهرپرورخیابان طالقانی زیر منبع آب206
خیاطی عدالت خرازی_خیاطی زنانهفارس_نی ریزصدیقه نظرزادهنی ریز - خیابان ولی عصر (عج)236
خیاطی مدرن پوشاک_پوشاک مردانهفارس_نی ریزعباس زارعنی ریز - خیابان قدس - پاساژ یکتا - طبقه دوم217
خیاطی ستاره خرازی_خیاطی زنانهفارس_نی ریزمهوش مشکانینی ریز - بلوار پاسداران - شهرک شهید رجایی کوچه شماره 13247
خیاطی تین تان خرازی_خیاطی زنانهفارس_نی ریزشهلا فخارینی ریز - خیابان قدس - پاساژ یکتا - طبقه دوم304
خیاطی یاربی پوشاک_پوشاک مردانهفارس_نی ریزعلی اصغر یاربینی ریز - خیابان بسیج217
خیاطی گلستان پوشاک_پوشاک مردانهفارس_نی ریزسکینه بیاتآباده طشک خیابان امام حسین(ع)289
خیاطی باران پوشاک_پوشاک مردانهفارس_نی ریزرحیمه میرشکاریآباده طشک خیابان امام خمینی رحمت الله علیه200
شیک پوشان پوشاک_پوشاک مردانهفارس_نی ریزاحمدعلی امینیآباده طشک خیابان ولی عصر189
خیاطی وفا پوشاک_پوشاک مردانهفارس_نی ریززینب حسینیخیابان قدس-پاساژولیعصر(عج)طبقه فوقانی189
خیاطی دلتا پوشاک_پوشاک مردانهفارس_نی ریزحوا دبیریپاساز یکتا طبقه دوم213
تنهائی پوشاک_پوشاک مردانهفارس_نی ریزمرضیه تنهائیروستای دهمورد155