بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان گلستان  شهر دلند برای
هدایای تبلیغاتی  استان گلستان  شهر دلندهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان گلستان  شهر دلند
تعداد کل: 118

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
دکترا پزشکي عمومي دکتر نازنين منصورمشتاقي طب و پزشکان_پزشكان عمومیگلستان_دلندنازنين منصورمشتاقي شهر دلند167
ليسانس مامايي دکتر زهرا تجري طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان گلستان_دلندزهرا تجريشهر دلند133
سوپرمارکت ماهان محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارگلستان_دلندابوالقاسم وحیدیدلند گلند خ امام461
لیسانس مامایی زهرا تجری طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان گلستان_دلندزهرا تجری 16
دکترا پزشکی عمومی نازنین منصورمشتاقی طب و پزشکان_پزشكان عمومیگلستان_دلندنازنین منصورمشتاقی  20