طراحی سایت در  استان سیستان و بلوچستان  شهر زاهدان برای
هدایای تبلیغاتی  استان سیستان و بلوچستان  شهر زاهدانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان سیستان و بلوچستان  شهر زاهدان
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 11,149

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
پوشاك فروشي کامپیوتر و الکترونیک_کافی نت و گیم نتسیستان و بلوچستان_زاهدانسميه فتحيزيبا شهر نبش البرز22270
آژانس سواری لاله هیرمند ( راننده ) حمل و نقل_تاکسی تلفنیسیستان و بلوچستان_زاهدانعباس سیاسربلوار معلم - معلم 16 میلان 5460
آژانس سواری رضوان ( راننده ) حمل و نقل_تاکسی تلفنیسیستان و بلوچستان_زاهدانزهرا امیر دادبلوار ثاراله مجتمع ظفر واحد 11298
آژانس سواری کاکتوس سیستان ( راننده ) حمل و نقل_تاکسی تلفنیسیستان و بلوچستان_زاهدانخسرو حجازی نیادانشجو 50سمت چپ درب 12294
آژانس سواری انصاف دوستان ( راننده ) حمل و نقل_تاکسی تلفنیسیستان و بلوچستان_زاهدانمحمد حسین سرزهیدستغیب 29 درب سوم سمت چپ294
آژانس سواری عقاب ( مدیر) حمل و نقل_تاکسی تلفنیسیستان و بلوچستان_زاهدانفریدون گنجعلیتقاطع جمهوری ودانش روبروی رودخانه374
آژانس سواری رضوان ( راننده ) حمل و نقل_تاکسی تلفنیسیستان و بلوچستان_زاهدانزهره ناروئیخرمشهر 4268
آژانس سواری هامون مهدی ( مدیر) حمل و نقل_تاکسی تلفنیسیستان و بلوچستان_زاهدانرضا زوریآزادگان 18 میلان 7303
آژانس تلفنی دهکده حمل و نقل_تاکسی تلفنیسیستان و بلوچستان_زاهدانسید امیرحسین حسام امیریخیابان شهیدباقری-نبش باقری20297
آژانس سواری تیزرو هامون ( راننده ) حمل و نقل_تاکسی تلفنیسیستان و بلوچستان_زاهدانحسین گلزاری مقدمچمران 46 پلاک یک طبقه دوم274
تاکسی بیسیم نیایش زاهدان حمل و نقل_تاکسی تلفنیسیستان و بلوچستان_زاهدانشیرعلی فلاح (مدیر)خیابان امام خمینی-نبش کوچه امام خمینی502087
آژاس سواری سیر طوس ماندگار ( راننده) حمل و نقل_تاکسی تلفنیسیستان و بلوچستان_زاهدانغلامرضا مرداقلیخیابان رجایی 17 پلاک 16294
آژانس سواری انصاف دوستان ( راننده ) حمل و نقل_تاکسی تلفنیسیستان و بلوچستان_زاهدانمحمد ریکیزیباشهر تقاطع ویلا و پیروزی290
آژانس سواری ستاره تفتان ( راننده ) حمل و نقل_تاکسی تلفنیسیستان و بلوچستان_زاهدانعبدالمالک رخشانیشهید فاضلی 24 متری نبون - نبوت یک262
آژانس کوثر حمل و نقل_تاکسی تلفنیسیستان و بلوچستان_زاهدانعلی وحیدی فرفلکه کوثر ورودی مجتمع ورزشی مشترک334
آژانس سواری فردوسی ( راننده) حمل و نقل_تاکسی تلفنیسیستان و بلوچستان_زاهدانمحمد سعدی کمال آبادیخیابان فردوسی320
آژاس سواری سیر طوس ماندگار ( راننده) حمل و نقل_تاکسی تلفنیسیستان و بلوچستان_زاهدانبراتعلی مراد قلیرجایی 19 داخل رودخانه سمت چپ271
آژانس انصاف دوستان حمل و نقل_تاکسی تلفنیسیستان و بلوچستان_زاهدانغلامرضا علیزادهخیابان پوریا نبش پوریا1275
آژانس سواری ستاره تفتان ( راننده) حمل و نقل_تاکسی تلفنیسیستان و بلوچستان_زاهدانمحمد نور ناروئی20متری دانش روبروی دانش 8262
آژانس 3219 وحدت ( راننده ) حمل و نقل_تاکسی تلفنیسیستان و بلوچستان_زاهدانحسین میر حاجی زادهزیباشهر صدرا 7301