طراحی سایت در  استان خراسان شمالی  شهر مانه و سملقان برای
هدایای تبلیغاتی  استان خراسان شمالی  شهر مانه و سملقانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان خراسان شمالی  شهر مانه و سملقان
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 1,749

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
فروشگاه کشاورزی آل نبی دام و طیور_لوازم کشاورزی و سمومخراسان شمالی_مانه و سملقانسیدحامدآل نبیبلوارشهیدبهشتی چهارراه بدرفروشگاه کشاورزی آل نبی305
قائم حمل و نقل_تاکسی تلفنیخراسان شمالی_مانه و سملقانقاسمعلی روشناسانخیابان شهید هاشمی نژادجنب بیمه خدمات درمانی265
عارف حمل و نقل_تاکسی تلفنیخراسان شمالی_مانه و سملقانحسن لطف آبادیمیدان آمام خمین(ره)خیابان امام حسین (ع)260
شالیکوبی صالح آبادی محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیخراسان شمالی_مانه و سملقانغلامرضا صالح آبادیروستای محمدآباد304
نامور محصولات غذایی_میوه و تره بارخراسان شمالی_مانه و سملقانصغری ناموربلوارشهید بهشتی نبش معلم غربی303
تخلیه باررحیمی حمل و نقل_تاکسی تلفنیخراسان شمالی_مانه و سملقانمهدی رحیمی رادابتدای خیابان شهید رجائی304
جنت محصولات غذایی_میوه و تره بارخراسان شمالی_مانه و سملقاناحیاءبراتیشهرقاضی روستای شهرآبادخاور298
سیاحتی توریست حمل و نقل_وانت تلفنیخراسان شمالی_مانه و سملقانرضا کمالیروستای درکش278
آژانس صحت حمل و نقل_تاکسی تلفنیخراسان شمالی_مانه و سملقانبراتعلی صحت پورشهرقاضی شهرآبادخاور292
آژانس نجابت حمل و نقل_تاکسی تلفنیخراسان شمالی_مانه و سملقانسکینه کریمیشهرآشخانه خیابان کوچه صدف279
جلایر دام و طیور_خوراک دامخراسان شمالی_مانه و سملقانخال محمد جلایرخیابان شهید مدرس291
تاکسی تلفنی سفیر حمل و نقل_تاکسی تلفنیخراسان شمالی_مانه و سملقانعلی اکبرناظریشهرقاضی روستای کشانک286
آسیاب محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان شمالی_مانه و سملقانسیدامیر محمداسحاقی سنگ آتشبخش مانه روستای خرمده شرقی283
آژانس دوستی حمل و نقل_تاکسی تلفنیخراسان شمالی_مانه و سملقانرضا سازنده باغانروستای شهرآباد کرد283
دوستان حمل و نقل_تاکسی تلفنیخراسان شمالی_مانه و سملقانابراهیم مهرافروز مایوانروستای کشانک270
میوه سرای دهکده محصولات غذایی_میوه و تره بارخراسان شمالی_مانه و سملقاناعظم روحانینبش معلم شرقی 20متری شهید رجائی295
روز محصولات غذایی_میوه و تره بارخراسان شمالی_مانه و سملقانمحمد شاکریخیابان آیت الله کاشانی روبروی اداره پمپ بنزین326
برادران حضرتی محصولات غذایی_میوه و تره بارخراسان شمالی_مانه و سملقانحسین حضرتیخیابان شهید بهشتی روبروی اداره بازرگانی270
بهارنارنج محصولات غذایی_میوه و تره بارخراسان شمالی_مانه و سملقانمحمد نعمتیبلوار شهید بهشتی نرسیده به کوچه پست314
عطاری کیمیا پزشکی_عطاری و داروهای گیاهیخراسان شمالی_مانه و سملقاناکرم نردینیبلوار شهید بهشتی نبش چهارراه بدر235