طراحی سایت در  استان آذربایجان شرقی  شهر خسروشهر برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان شرقی  شهر خسروشهرهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان شرقی  شهر خسروشهر
تعداد کل: 13

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
داروخانه دکتر فرشداران طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_خسروشهرداروخانه دکتر فرشدارانخسروشهر-میدان شهرداری116
داروخانه دکتر پوراکبر زهتابی (خسروشهر) طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_خسروشهرداروخانه دکتر پوراکبر زهتابی (خسروشهر)خسروشهر-روبروی مرکز بهداشت-خیابان امام140
دندانسازي کاظمي سعيد کاظمي خسروشاهي طب و پزشکان_پزشکان متخصص دندان - دندانپزشكانآذربایجان شرقی_خسروشهر سعيد کاظمي خسروشاهيخسروشهرخ امام جنب بانک سپه109
دکترا دندان پزشکی عمومی علی نریمانی طب و پزشکان_پزشکان متخصص دندان - دندانپزشكانآذربایجان شرقی_خسروشهرعلی نریمانی 121
دکترا دندان پزشکی عمومی محمود اختری خسروشاهی طب و پزشکان_پزشکان متخصص دندان - دندانپزشكانآذربایجان شرقی_خسروشهرمحمود اختری خسروشاهی  152
دکترا داروسازی حسین فرشداران طب و پزشکان_پزشکان متخصص داروسازیآذربایجان شرقی_خسروشهرحسین فرشداران  111
دکترا پزشکی عمومی لیلا ذریه حسینی خسروشاهی طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان شرقی_خسروشهرلیلا ذریه حسینی خسروشاهی 128
دکترا پزشکی عمومی حمید طیبی خسروشاهی طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان شرقی_خسروشهرحمید طیبی خسروشاهی  123
لیسانس تغذیه سهیلا دوانقی طب و پزشکان_پزشکان متخصص تغذیهآذربایجان شرقی_خسروشهرسهیلا دوانقی 123
لیسانس تغذیه جاوید شایسته خو طب و پزشکان_پزشکان متخصص تغذیهآذربایجان شرقی_خسروشهرجاوید شایسته خو 122
لیسانس مامایی لیلا اللهوردی پورقلعه جوقی طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان آذربایجان شرقی_خسروشهرلیلا اللهوردی پورقلعه جوقی 121
دکترا دندان پزشکی عمومی علیرضا خسروی خسروشاهی طب و پزشکان_پزشکان متخصص دندان - دندانپزشكانآذربایجان شرقی_خسروشهرعلیرضا خسروی خسروشاهی 122
دکترا پزشکی عمومی هاله قاسم زاده خسروشاهی طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان شرقی_خسروشهرهاله قاسم زاده خسروشاهی 132