طراحی سایت در  استان کرمانشاه  شهر سر پل ذهاب برای
هدایای تبلیغاتی  استان کرمانشاه  شهر سر پل ذهابهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان کرمانشاه  شهر سر پل ذهاب
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 2,783

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_سر پل ذهابقمرناز رزمجواول فرهنگیان188
فرش بافی نیک گو هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_سر پل ذهابسمیه نیک گوسرپل ذهاب جنب شهرداری137
فرش بافي محمدي هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_سر پل ذهابزرين تاج محمديسرپل ذهاب خيابان شهيد باهنر 20متري دوم134
فرش بافی عزیزی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_سر پل ذهابراضیه عزیزیسرپل ذهاب خیابان شاهد128
فرش بافي بيژندي هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_سر پل ذهابسهيلا بيژنديسرپل ذهاب خيابان معلم131
فرش بافی محمودی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_سر پل ذهاببدری محمودیسرپل ذهاب روستای امامیه قلعه شاهین132
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_سر پل ذهابزرین تاج محمدیخ شهید باهنر 20متری دوم کوی علی مرادی173
فرش بافي محمدي زواله هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_سر پل ذهابكبري محمدي زوالهسرپل ذهاب خيابان دانش179
فرش بافی شکوری هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_سر پل ذهابتوران شکوریسرپل ذهاب جنب مسجد صاحب الزمان(عج)127
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_سر پل ذهابپری ذهابیخ امام کوی دانش138
فرش بافي دانشور هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_سر پل ذهابشهلا دانشورسرپل ذهاب خيابان امام(ره)كوي 20متري118
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_سر پل ذهابثریا عزیزیروستای میانکبود166
فرش بافی محمودیان هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_سر پل ذهابآهو محمودیانسرپل ذهاب خیابان معلم کوی شهید بهرامی124
فرش بافي مرادي هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_سر پل ذهابويدا مراديسرپل ذهاب روستاي قره بلاغ اعظم155
فرش بافی حیدری توت شامی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_سر پل ذهابسارا حیدری توت شامیسرپل ذهاب روستای قره بلاغ اعظم165
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_سر پل ذهابسوسن کرمیروستای امامیه سفلی149
فرش بافی نوری هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_سر پل ذهابفرشته نوریسرپل ذهاب خیابان راه کربلا شاهد4157
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_سر پل ذهابنشمیه غلامیقلعه شاهین روستای عثمان172
فرش بافي مرادي هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_سر پل ذهابغزال مراديسرپل ذهاب خيابان راه كربلا مركز جهاد كشاورزي154
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_سر پل ذهابملک احمدی بریموندیخ شاهد کوی کوهسار139