طراحی سایت در  استان فارس  شهر قیر وکارزین برای
هدایای تبلیغاتی  استان فارس  شهر قیر وکارزینهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان فارس  شهر قیر وکارزین
تعداد کل: 1,913

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
مرغ فروشي ابراهيمي محصولات غذایی_مرغ و ماهیفارس_قیر وکارزینوحيد ابراهيمي قيريقير - بلوار امام خميني219
قنادی قائد محصولات غذایی_قنادی و شیرینی سرافارس_قیر وکارزینعلی محمد قائدقیر- خیابان 17 شهریور308
پیتزا فروشی قاسم پور غذا و رستوران_فست فودفارس_قیر وکارزیناحد قاسم پورقیر- بلوار انقلاب238
نان سنگکی انصاری محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیفارس_قیر وکارزینموسی انصاریقیر- شهرک الهادی342
نان لواش قاسمی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیفارس_قیر وکارزینالهام قاسمیقیروکارزین- کارزین- بلوار قاموس230
مرغ و ماهی رحیمی محصولات غذایی_مرغ و ماهیفارس_قیر وکارزینثریا رحیمیقیروکارزین- افزر- مرند268
قصابی زارعی محصولات غذایی_گوشت فروشیفارس_قیر وکارزیننجیم زارعیقیروکارزین- مبارک آباد275
مرغ و ماهی فروشی انصاری محصولات غذایی_مرغ و ماهیفارس_قیر وکارزینسعید انصاریقیروکارزین- کارزین- بلوار آزادگان254
خبازی امینی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیفارس_قیر وکارزینزینب امینیقیر- خیابان سرباز335
بیرون بر بابا کوهی خدمات مجالس_تشریفات مجالسفارس_قیر وکارزینسپهدار بادروجقیر- بلوار انقلاب252
قصابی زائر محصولات غذایی_گوشت فروشیفارس_قیر وکارزینمجتبی زائرقیر- میدان بهارستان230
قصابی زارعی محصولات غذایی_گوشت فروشیفارس_قیر وکارزینتراب زارعیقیروکارزین- روستای علی آباد263
رستوران موسوی خدمات مجالس_تشریفات مجالسفارس_قیر وکارزینعاطفه موسوی قیریقیر- خیابان یخسازی271
خبازی ریزشی محیط محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیفارس_قیر وکارزینمحمدرضا محیطقیروکارزین- افزر234
خبازی حقیقی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیفارس_قیر وکارزینمحسن حقیقیقیروکارزین- مبارک آباد408
خرده فروشی انواع شیرینی محصولات غذایی_قنادی و شیرینی سرافارس_قیر وکارزینروح الله هاشم پورقیر- ابتدای خیابان 17 شهریور232
قصابی موسوی نژاد محصولات غذایی_گوشت فروشیفارس_قیر وکارزینسید مهدی موسوی نژادقیروکارزین- افزر- روستای مظفری270
کبابی علیپور غذا و رستوران_کبابی و جگرکیفارس_قیر وکارزینلیلا علیپورقیروکارزین،امام شهر- خیابان اصلی269
نان تافتون سنتی موذنی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیفارس_قیر وکارزینعلی عسکر موذنیقیروکارزین- افزر- مرند124
خرده فروشي گوشت قرمز محصولات غذایی_گوشت فروشیفارس_قیر وکارزینرسول طاهريقير- مسجد امام حسين(ع)121