طراحی سایت در  استان فارس  شهر قیر وکارزین برای
هدایای تبلیغاتی  استان فارس  شهر قیر وکارزینهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان فارس  شهر قیر وکارزین
تعداد کل: 1,913

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
مرغ فروشي ابراهيمي محصولات غذایی_مرغ و ماهیفارس_قیر وکارزینوحيد ابراهيمي قيريقير - بلوار امام خميني261
قنادی قائد محصولات غذایی_قنادی و شیرینی سرافارس_قیر وکارزینعلی محمد قائدقیر- خیابان 17 شهریور358
پیتزا فروشی قاسم پور غذا و رستوران_فست فودفارس_قیر وکارزیناحد قاسم پورقیر- بلوار انقلاب278
نان سنگکی انصاری محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیفارس_قیر وکارزینموسی انصاریقیر- شهرک الهادی418
نان لواش قاسمی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیفارس_قیر وکارزینالهام قاسمیقیروکارزین- کارزین- بلوار قاموس280
مرغ و ماهی رحیمی محصولات غذایی_مرغ و ماهیفارس_قیر وکارزینثریا رحیمیقیروکارزین- افزر- مرند314
قصابی زارعی محصولات غذایی_گوشت فروشیفارس_قیر وکارزیننجیم زارعیقیروکارزین- مبارک آباد313
مرغ و ماهی فروشی انصاری محصولات غذایی_مرغ و ماهیفارس_قیر وکارزینسعید انصاریقیروکارزین- کارزین- بلوار آزادگان285
خبازی امینی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیفارس_قیر وکارزینزینب امینیقیر- خیابان سرباز366
بیرون بر بابا کوهی خدمات مجالس_تشریفات مجالسفارس_قیر وکارزینسپهدار بادروجقیر- بلوار انقلاب298
قصابی زائر محصولات غذایی_گوشت فروشیفارس_قیر وکارزینمجتبی زائرقیر- میدان بهارستان255
قصابی زارعی محصولات غذایی_گوشت فروشیفارس_قیر وکارزینتراب زارعیقیروکارزین- روستای علی آباد306
رستوران موسوی خدمات مجالس_تشریفات مجالسفارس_قیر وکارزینعاطفه موسوی قیریقیر- خیابان یخسازی321
خبازی ریزشی محیط محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیفارس_قیر وکارزینمحمدرضا محیطقیروکارزین- افزر279
خبازی حقیقی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیفارس_قیر وکارزینمحسن حقیقیقیروکارزین- مبارک آباد469
خرده فروشی انواع شیرینی محصولات غذایی_قنادی و شیرینی سرافارس_قیر وکارزینروح الله هاشم پورقیر- ابتدای خیابان 17 شهریور279
قصابی موسوی نژاد محصولات غذایی_گوشت فروشیفارس_قیر وکارزینسید مهدی موسوی نژادقیروکارزین- افزر- روستای مظفری317
کبابی علیپور غذا و رستوران_کبابی و جگرکیفارس_قیر وکارزینلیلا علیپورقیروکارزین،امام شهر- خیابان اصلی312
نان تافتون سنتی موذنی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیفارس_قیر وکارزینعلی عسکر موذنیقیروکارزین- افزر- مرند159
خرده فروشي گوشت قرمز محصولات غذایی_گوشت فروشیفارس_قیر وکارزینرسول طاهريقير- مسجد امام حسين(ع)148