طراحی سایت در  استان خراسان رضوی  شهر تخت جلگه برای
هدایای تبلیغاتی  استان خراسان رضوی  شهر تخت جلگههدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان خراسان رضوی  شهر تخت جلگه
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 106

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
كارگاه بافندگي حسني هنر و صنایع دستی_قالیبافیخراسان رضوی_تخت جلگهحسينعلي حسنيشهر فيروزه بلوار ولايت182
كارگاه بافندگي شورياب هنر و صنایع دستی_قالیبافیخراسان رضوی_تخت جلگهبي بي فاطمه رييس الساداتشهرستان فيروزه بخش طاغنكوه روستاي شورياب165
كارگاه همت هنر و صنایع دستی_قالیبافیخراسان رضوی_تخت جلگهرمضانعلي همتيشهرستان فيروزه- بخش مركزي - روستاي همت آباد زماني174
فرش فروشي دولت آبادي دکوراسیون و مبلمان_فرش و تابلو فرشخراسان رضوی_تخت جلگهعلي اصغر دولت آباديشهرستان فيروزه -بخش مركزي روستاي همت آباد زماني194
كارگاه معيني هنر و صنایع دستی_قالیبافیخراسان رضوی_تخت جلگهالهام معيني پناهشهر فيروزه خيابان امام خميني199
سري تراشي تكنوصنعت صنعت_صنایع فلزیخراسان رضوی_تخت جلگهجوادحاجي بگلوشهرستان فيروزه-روستاي امان آباد197
درب ونجره سازي بيرم آبادي خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریخراسان رضوی_تخت جلگهعلي بيرم آباديشهرستان فيروزه-شهر همت آباد183
كامران جوش خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریخراسان رضوی_تخت جلگهحسن كامران نژادشهرستان فيروزه- روستاي حسن آبادسالار176
جوشكاري همتي خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریخراسان رضوی_تخت جلگهعلي همتيشهرستان فيروزه- همت آبادجنب ميدان183
نگين كوثرفيروزه خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریخراسان رضوی_تخت جلگهامير حاج باباييشهرستان فيروزه-انتهاي بلوار امام رضا192
ايران تانكر صنعت_صنایع فلزیخراسان رضوی_تخت جلگهحجت عابديشهر فيروزه بلوار امام رضا163
جوشكاري عزيزي خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریخراسان رضوی_تخت جلگهغلامعلي عزيزي تبارشهرستان فيروزه- شهر همت آباد156
جهان تانكر صنعت_صنایع فلزیخراسان رضوی_تخت جلگهصديف عابديشهرستان فيروزه -بلوار امام رضا جنب شركت تابش257
جوشكاري امان آبادي خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریخراسان رضوی_تخت جلگهمحمد حسين امان آباديشهرستان فيروزه -باوار امام رضا -مقابل بانك ملت174
جوشكاري كروميت فيروزه خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریخراسان رضوی_تخت جلگهمحمد رضا دهنوخلجيشهرستان فيروزه-ميدان امام رضا(ع)-خ شهيد موسويفر212
پيرايش داوود آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه مردانهخراسان رضوی_تخت جلگهداوود بازوبنديشهرستان فيروزه-خيابان امام خميني198
آرايشگاه سي گل آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهخراسان رضوی_تخت جلگهزهرا قاراچشمهشهرستان فيروزه-خيابام امام خميني-مقابل درمانگاه151
پيرايش مسعود آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه مردانهخراسان رضوی_تخت جلگهمسعود گلستانيشهرستان فيروزه-خيابان امام خميني174
سرور ساجده آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهخراسان رضوی_تخت جلگهفاطمه زرونديشهرستان فيروزه-خيابان كمال الملك شمالي202
پيرايش حيدر آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه مردانهخراسان رضوی_تخت جلگهحيدر دستانشهرستان فيروزه -خيابان امام خميني 14170