طراحی سایت در  استان چهارمحال وبختیاری  شهر شهر کرد برای
هدایای تبلیغاتی  استان چهارمحال وبختیاری  شهر شهر کردهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان چهارمحال وبختیاری  شهر شهر کرد
تعداد کل: 33,442

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
جناب آقاي عليرضا قادري ساماني خدمات ساختمان_کابینتچهارمحال وبختیاری_شهر کردجناب آقای علیرضا قادری سامانیسامان بلوار معلم3
جناب آقاي حسين شيخ ساماني صنعت_خدمات برش ، پرسکاری ، CNCچهارمحال وبختیاری_شهر کردجناب آقای حسین شیخ سامانیسامان خ امام ميدان بسيج کوچه شاهين2
جناب آقاي محمد دهقاني ساماني خدمات ساختمان_کابینتچهارمحال وبختیاری_شهر کردجناب آقای محمد دهقانی سامانیسامان خ امام کوچه شهيد ذالک زاده2
جناب آقاي فرهاد مرداني ساماني خدمات ساختمان_کابینتچهارمحال وبختیاری_شهر کردجناب آقای فرهاد مردانی سامانیسامان خ شهيد جعفر زاده کوچه شيخ پ 143
جناب آقاي رحيم شيخي ساماني خدمات ساختمان_کابینتچهارمحال وبختیاری_شهر کردجناب آقای رحیم شیخی سامانیسامان خ امام 2
جناب آقاي شهرام کبيري ساماني خدمات ساختمان_کابینتچهارمحال وبختیاری_شهر کردجناب آقای شهرام کبیری سامانیسامان خ بلوار جانبازان3
جناب آقاي صولت مرداني ساماني خدمات ساختمان_کابینتچهارمحال وبختیاری_شهر کردجناب آقای صولت مردانی سامانیسامان بلوار وليعصر کوچه 32
جناب آقاي مصطفي محمدي هفشجاني خدمات ساختمان_کابینتچهارمحال وبختیاری_شهر کردجناب آقای مصطفی محمدی هفشجانیهفشجان-خ22بهمن-پلاک2323
جناب آقاي مهدي علي بيگي بني خدمات ساختمان_کابینتچهارمحال وبختیاری_شهر کردجناب آقای مهدی علی بیگی بنیبن- خ ملت- نبش کوچه682
جناب آقاي سيد مصطفي حسيني چالشتري خدمات ساختمان_کابینتچهارمحال وبختیاری_شهر کردجناب آقای سید مصطفی حسینی چالشتریخ 17 شهريور- جنب پاساژ امين3
جناب آقاي مازيار مظفر واناني خدمات ساختمان_کابینتچهارمحال وبختیاری_شهر کردجناب آقای مازیار مظفر وانانیخ شريعتي ما بين کوي 30 - 32 پ 3212
جناب آقاي روزعلي کريمي خدمات ساختمان_کابینتچهارمحال وبختیاری_شهر کردجناب آقای روزعلی کریمیبلوار امام رضا نبش کوي 1042
جناب آقاي عليار توکلي خدمات ساختمان_کابینتچهارمحال وبختیاری_شهر کردجناب آقای علیار توکلی مهديه بلوار رهبر جنب مخابرات 2
جناب آقاي محمد اسد زاده خدمات ساختمان_کابینتچهارمحال وبختیاری_شهر کردجناب آقای محمد اسد زاده خ مفتح پائين تر از چهارراه ملت 2
جناب آقاي حبيب روحي خدمات ساختمان_کابینتچهارمحال وبختیاری_شهر کردجناب آقای حبیب روحیگودال چشمه خ شهيد آيت پ 332
جناب آقاي بيژن احمدي خدمات ساختمان_کابینتچهارمحال وبختیاری_شهر کردجناب آقای بیژن احمدیکيار دستگرد امامزاده خ حافظ غربي کوي شهيد ابراهيمي2
جناب آقاي خدا مراد ترابي خدمات ساختمان_کابینتچهارمحال وبختیاری_شهر کردجناب آقای خدا مراد ترابی طاقانک خ امام جنب بانک صادرات 2
جناب آقاي لطف اله ابل بيگي خدمات ساختمان_کابینتچهارمحال وبختیاری_شهر کردجناب آقای لطف اله ابل بیگی خ 17 شهريور نبش کوي 29 2
جناب آقاي داريوش مهدوي ارجنکي خدمات ساختمان_کابینتچهارمحال وبختیاری_شهر کردجناب آقای داریوش مهدوی ارجنکیخ مولوي روبروي کوچه امور تربيتي2
جناب آقاي جعفر رفيعيان دهکردي خدمات ساختمان_کابینتچهارمحال وبختیاری_شهر کردجناب آقای جعفر رفیعیان دهکردیخ مولوي شرقي2