بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان گیلان  شهر رود سر برای
هدایای تبلیغاتی  استان گیلان  شهر رود سرهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان گیلان  شهر رود سر
تعداد کل: 5,232

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
موسسه گیلان جراح طب و پزشکان_داروخانهگیلان_رود سرموسسه گیلان جراحرودسر - خیابان امام30
معاونت دارو - بیمارستان شهید انصاری رودسر طب و پزشکان_داروخانهگیلان_رود سرمعاونت دارو - بیمارستان شهید انصاری رودسررودسر- بیمارستان شهید انصاری26
مرکزبهداشت رودسر dg طب و پزشکان_داروخانهگیلان_رود سرمرکزبهداشت رودسر dgرودسرشهرک انصاری بالاترازدادگستری27
مرکز درمانی تامین اجتماعی رودسر tg طب و پزشکان_داروخانهگیلان_رود سرمرکز درمانی تامین اجتماعی رودسر tgرودسر - خیابان معینی پور-جنب پمپ بنزین33
داروخانه سلامت طب و پزشکان_داروخانهگیلان_رود سرداروخانه سلامترودسرروبروی بیمارستان شهدا30
داروخانه دکترنجفی طب و پزشکان_داروخانهگیلان_رود سرداروخانه دکترنجفیرودسر - خیابان انقلاب روبروی بانک ملی28
داروخانه دکتر موجرلو طب و پزشکان_داروخانهگیلان_رود سرداروخانه دکتر موجرلورودسر بیمارستا شهید انصاری28
داروخانه دکتر توسلی رودسر طب و پزشکان_داروخانهگیلان_رود سرداروخانه دکتر توسلی رودسررودسر-گسکر محله-جنب بانک ملی-پلاک اصلی 6930
داروخانه دکتر بزرگ ابراهیمی طب و پزشکان_داروخانهگیلان_رود سرداروخانه دکتر بزرگ ابراهیمیرودسر- خیابان انقلاب33
داروخانه صحت طب و پزشکان_داروخانهگیلان_رود سرداروخانه صحترودسر خیابان امام خمینی26
داروخانه رازی رودسر طب و پزشکان_داروخانهگیلان_رود سرداروخانه رازی رودسررودسر خیابان امام خمینی30
داروخانه دکتر نوروزی رودسر طب و پزشکان_داروخانهگیلان_رود سرداروخانه دکتر نوروزی رودسررودسر- خیابان انقلاب- روبروی سالن ورزشی تختی-ساختمان پزشکان میلاد 35
داروخانه دکتر زرگران طب و پزشکان_داروخانهگیلان_رود سرداروخانه دکتر زرگرانرودسرمیدان امام خمینی33
داروخانه حکمت طب و پزشکان_داروخانهگیلان_رود سرداروخانه حکمترودسر خ امام خمینی31
داروخانه اریارودسر طب و پزشکان_داروخانهگیلان_رود سرداروخانه اریارودسررودسر خیابان طالقانی27
کافی نت موج کامپیوتر و الکترونیک_کافی نت و گیم نتگیلان_رود سروحید عسکری رودسر خ امام خمینی کوچه بانک ملی مرکزی کافی نت موج 192
کانون آگهی وتبلیغات قلم سپید هنر و صنایع دستی_مراکز هنریگیلان_رود سرآیت براری فردگیلان - کلاچای پاساژ امیری طبقه دوم76
شرکت فراگستران خدمات شهری_شهرداریگیلان_رود سرکارخانه رودسر 129
محمد محمد زاده سویری راننده کامیون شهر رودسر حمل و نقل_رانندگانگیلان_رود سرمحمد محمد زاده سویریرودسر153
مسعود صادقعلی پور لشکاجانی راننده کامیون شهر رودسر حمل و نقل_رانندگانگیلان_رود سرمسعود صادقعلی پور لشکاجانیرودسر150