طراحی سایت در  استان بوشهر  شهر تنگستان برای
هدایای تبلیغاتی  استان بوشهر  شهر تنگستانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان بوشهر  شهر تنگستان
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 2,423

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
قالی بافی کرمی هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_تنگستانفاطمه کرمیاهرم-روستای باغک-ده کاکلی205
قالی بافی شهریاری هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_تنگستانفاطمه شهریاریاهرم-محله دهران-پلاک 8200
کارگاه قالی بافی شهریاری هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_تنگستانطوبی شهریاریاهرم-محله دهران-کوچه دبستان آزادگان213
قالی بافی رستمی هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_تنگستانزهرا رستمیاهرم-روستای آباد165
قالی بافی نامجو هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_تنگستانطیبه نامجواهرم-خیابان آزادگان188
قالی بافی زنگنه هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_تنگستانلیلا زنگنهبوشهر-دشتستان161
قالی بافی رضایی رحیمی هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_تنگستانمعصومه رضایی رحیمیاهرم-روستای سمل جنوبی187
قالی بافی ملوان نصاری هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_تنگستانوحیده ملوان نصاریاهرم-خیابان امام180
قالی بافی محمد حسینی هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_تنگستانزینب محمد حسینیقالی بافی محمد حسینی211
قالی بافی ارشدی هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_تنگستانطوبی ارشدیاهرم-خیابان امام218
قالی بافی کشاورز هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_تنگستاننصرت کشاورزاهرم-خیابان امام215
قالی بافی رجب زاده هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_تنگستانلیلا رجب زادهاهرم-خیابان امام240
قالی بافی بازیاری هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_تنگستاناشرف بازیاریاهرم-خیابان امام176
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_تنگستانحلیمه افسانژادروستای سمل جنوبی203
قالی بافی پور شمس هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_تنگستانراضیه پور شمساهرم-خیابان امام151
قالی بافی ستار زاده هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_تنگستانبهناز ستار زادهاهرم-خیابان امام144
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_تنگستانملکی غلامیروستای سمل جنوبی200
قالی بافی مستانه هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_تنگستانصفیه مستانهاهرم-خیابان آزادگان199
قالی بافی کیانی برازجانی هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_تنگستانلیلا کیانی برازجانیاهرم-خیابان امام124
قالی بافی جمالی هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_تنگستانمریم جمالیخ انقلاب کوچه مدرسه پروین179