بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان کرمان  شهر سیرجان برای
هدایای تبلیغاتی  استان کرمان  شهر سیرجانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان کرمان  شهر سیرجان
تعداد کل: 10,954

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
مرکزبهداشت شهرستان بردسیر طب و پزشکان_داروخانهکرمان_سیرجانمرکزبهداشت شهرستان بردسیربردسیرخ امام خمینی4
شبکه بهداشت ودرمان سیرجان طب و پزشکان_داروخانهکرمان_سیرجانشبکه بهداشت ودرمان سیرجانسیرجان بیمارستان کاشانی2
داروخانه ولیعصرهلال احمر(سیرجان) طب و پزشکان_داروخانهکرمان_سیرجانداروخانه ولیعصرهلال احمر(سیرجان)سیرجان خ تختی جنب هلال احمر4
داروخانه محبوبه عباسلو-سیرجان طب و پزشکان_داروخانهکرمان_سیرجانداروخانه محبوبه عباسلو-سیرجانسیرجان-بلوار ولیعصر جنب دارالقران پلاک104
داروخانه شبانه روزی آریا طب و پزشکان_داروخانهکرمان_سیرجانداروخانه شبانه روزی آریاسیرجان بلوار دکتر صادقی چهارراه موحدی3
داروخانه دکتریزدانپناه طب و پزشکان_داروخانهکرمان_سیرجانداروخانه دکتریزدانپناهسیرجان خ امام خمینی ک دکتر ادیب پور2
داروخانه دکترمعماریان طب و پزشکان_داروخانهکرمان_سیرجانداروخانه دکترمعماریانسیرجان مکی اباد خ حمزه سیدالشهدا3
داروخانه دکترکشفی پور طب و پزشکان_داروخانهکرمان_سیرجانداروخانه دکترکشفی پورسیرجان خ امام خمینی2
داروخانه دکتربها الدینی(سیرجان) طب و پزشکان_داروخانهکرمان_سیرجانداروخانه دکتربها الدینی(سیرجان)سیرجان چهارراه سپاه پاسدران4
داروخانه دکتربرفه ای طب و پزشکان_داروخانهکرمان_سیرجانداروخانه دکتربرفه ایسیرجان جنب مسجدصاحب الزمان4
داروخانه دکترارجمند-سیرجان طب و پزشکان_داروخانهکرمان_سیرجانداروخانه دکترارجمند-سیرجانسیرجان خ شهیدشفیعی میدان فلسطین2
داروخانه دکتر یزدانی(سیرجان) طب و پزشکان_داروخانهکرمان_سیرجانداروخانه دکتر یزدانی(سیرجان)سیرجان چهار راه فرهنگیان2
داروخانه دکتر منصوره ترابیان (سیرجان) طب و پزشکان_داروخانهکرمان_سیرجانداروخانه دکتر منصوره ترابیان (سیرجان)سیرجان انتهای خیابان خواجو انتدای خیابان سلیمان خاطر جنب درمانگاه اراد4
داروخانه دکتر مرشدی طب و پزشکان_داروخانهکرمان_سیرجانداروخانه دکتر مرشدیسیرجان خ قدس جنوبی پلاک 1183
داروخانه دکتر محمودی(سیرجان) طب و پزشکان_داروخانهکرمان_سیرجانداروخانه دکتر محمودی(سیرجان)سیرجان خ شهیدنصیری روبرو بانک ملت2
داروخانه دکتر متقی طب و پزشکان_داروخانهکرمان_سیرجانداروخانه دکتر متقیسیرجان بلوار دکتر صادقی روبرو خوابگاه دانشکده تکنولزی3
داروخانه دکتر فتاحی زاده-سیرجان طب و پزشکان_داروخانهکرمان_سیرجانداروخانه دکتر فتاحی زاده-سیرجانسیرجان خیابان امام کوچه شهید حیدری زاده روبروی کوچه ادیپ پور2
داروخانه دکتر عایلی(سیرجان) طب و پزشکان_داروخانهکرمان_سیرجانداروخانه دکتر عایلی(سیرجان)سیرجان خ وحیدجنب درمانگاه زینب2
داروخانه دکتر زال پور طب و پزشکان_داروخانهکرمان_سیرجانداروخانه دکتر زال پورسیرجان میدان هجرت نبش بلوار شیخ مفید2
داروخانه دکتر خدادادی پور طب و پزشکان_داروخانهکرمان_سیرجانداروخانه دکتر خدادادی پورسیرجان خ امام خمینی چهارراه اشکذری3