طراحی سایت در  استان کرمان  شهر سیرجان برای
هدایای تبلیغاتی  استان کرمان  شهر سیرجانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان کرمان  شهر سیرجان
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 7,137

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
زهرا ارچندانی کامپیوتر و الکترونیک_دوربین عکاسی و فیلم برداریکرمان_سیرجانزهرا ارچندانیچهارراه دانشگاه ازاد349
مهدی رضی کامپیوتر و الکترونیک_دوربین عکاسی و فیلم برداریکرمان_سیرجانمهدی رضیبلوار دکتر صادقی345
مژده تارا کامپیوتر و الکترونیک_دوربین عکاسی و فیلم برداریکرمان_سیرجانمژده تارامکی اباد حمزه سیدالشهداء467
رضا خالقی کامپیوتر و الکترونیک_دوربین عکاسی و فیلم برداریکرمان_سیرجانرضا خالقیبلوار دکتر صادقی نرسیده به چهارراه دهخدا279
طوبی فتحی کامپیوتر و الکترونیک_دوربین عکاسی و فیلم برداریکرمان_سیرجانطوبی فتحیخیابان امام463
روح اله پرواز کامپیوتر و الکترونیک_دوربین عکاسی و فیلم برداریکرمان_سیرجانروح اله پروازخ انقلاب330
سمیه میر شاهی کامپیوتر و الکترونیک_دوربین عکاسی و فیلم برداریکرمان_سیرجانسمیه میر شاهیخ شریعتی254
عباس مریدی پور (شرکت طنین توسعه) کامپیوتر و الکترونیک_دوربین عکاسی و فیلم برداریکرمان_سیرجانعباس مریدی پورخ امیر کبیر270
رضا محتشمی فر کامپیوتر و الکترونیک_دوربین عکاسی و فیلم برداریکرمان_سیرجانرضا محتشمی فرخ امام (ره) کوچه عکاسی مهتاب289
مهین فرهادی مقدم کامپیوتر و الکترونیک_دوربین عکاسی و فیلم برداریکرمان_سیرجانمهین فرهادی مقدمخ نصیری جنوبی226
مصطفی دریابگی سلیمی -شرکت عرصه سمن کامپیوتر و الکترونیک_دوربین عکاسی و فیلم برداریکرمان_سیرجانمصطفی دریابیگی سلیمیخ نصیری جنوبی216
حسن میر شاهی کامپیوتر و الکترونیک_دوربین عکاسی و فیلم برداریکرمان_سیرجانحسن میر شاهیخ دکتر شریعتی263
فاطمه حيدري لري خدمات مجالس_آتلیه عکاسیکرمان_سیرجانفاطمه حيدري لريبلوار پيروزي257
حسن یاراحمدی خدمات اداری و تجاری_چاپ و خدمات دیجیتالکرمان_سیرجانحسن یاراحمدیخیابان تختی252
سید حمید رضا شجاعی کامپیوتر و الکترونیک_دوربین عکاسی و فیلم برداریکرمان_سیرجانسید حمید رضا شجاعیخ امیر کبیر289
اصغر محمودآبادی خدمات مجالس_آتلیه عکاسیکرمان_سیرجاناصغر محمودآبادیخیابان رازی254
امین نادی نسب (پویش رایانه) کامپیوتر و الکترونیک_دوربین عکاسی و فیلم برداریکرمان_سیرجانامین نادری نسبچهارراه دانشگاه آزاد247
داوود عسکری کاروانسرائی خدمات مجالس_آتلیه عکاسیکرمان_سیرجانداوود عسکری کاروانسرائیخیابان نواب صفوی211
حمید رضا امانی لری (پردازش رایانه) کامپیوتر و الکترونیک_دوربین عکاسی و فیلم برداریکرمان_سیرجانحمید رضا امانی لریخ دکتر صادقی196
یوسف پورخسروانی نشر و انتشارات_تایپ و کپیکرمان_سیرجانیوسف پورخسروانیبلوار دکتر صادقی212