بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان خراسان شمالی  شهر بجنورد برای
هدایای تبلیغاتی  استان خراسان شمالی  شهر بجنوردهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان خراسان شمالی  شهر بجنورد
تعداد کل: 13,314

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
طراح خدمات ساختمان_تزیینات داخلی ساختمانخراسان شمالی_بجنورد بجنورد 9
بین المللی اوریناگ رویش صنعت صنعت_ابزار و یراقخراسان شمالی_بجنوردعلی محمدزاده خراسان شمالی -بجنورد-خیابان امام خمینی غربی -کوچه شهید نجفی - نجفی 8 10
مرکزبهداشت بجنورد طب و پزشکان_داروخانهخراسان شمالی_بجنوردمرکزبهداشت بجنوردبجنورد:چهارراه باسکول31
زایشگاه بنت الهدی بجنورد طب و پزشکان_داروخانهخراسان شمالی_بجنوردزایشگاه بنت الهدی بجنوردبجنورد:بین امیریه وبسیج28
دندانپزشکی دکترشهریاری بجنورد طب و پزشکان_داروخانهخراسان شمالی_بجنورددندانپزشکی دکترشهریاری بجنوردبجنوردخیابان شریعتی جنوبی تجهیزات دندانپزشکی محمدزاده30
دندانپزشکی دکتر علی آبادی بجنورد طب و پزشکان_داروخانهخراسان شمالی_بجنورددندانپزشکی دکتر علی آبادی بجنوردبجنورد- خ طالقانی شرقی - بلوار استقلال- استقلال 22 - پلاک 1233
دندانپزشکی دکتر داوری طب و پزشکان_داروخانهخراسان شمالی_بجنورددندانپزشکی دکتر داوریاستان خراسان شمالی - بجنورد - خ ملاقاتی غربی - کوچه گرمه ای28
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی طب و پزشکان_داروخانهخراسان شمالی_بجنورددانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالیبجنورد - خیابان شهید چمران 23 - انبار معاونت غذا و دارو دانشگاه34
داروخانه مهربجنورد طب و پزشکان_داروخانهخراسان شمالی_بجنوردداروخانه مهربجنوردبجنورد:میدان شهید25
داروخانه شبانه روزی دکتروکیلی بجنورد طب و پزشکان_داروخانهخراسان شمالی_بجنوردداروخانه شبانه روزی دکتروکیلی بجنوردبجنورد:میدان17شهریور32
داروخانه شبانه روزی دارالشفابجنورد طب و پزشکان_داروخانهخراسان شمالی_بجنوردداروخانه شبانه روزی دارالشفابجنوردبجنورد خیابان شریعتی جنوبی دوچنار32
داروخانه دکتروحدانی بجنورد طب و پزشکان_داروخانهخراسان شمالی_بجنوردداروخانه دکتروحدانی بجنوردبجنورد:میدان فردوسی27
داروخانه دکترنیکوزاده بجنورد طب و پزشکان_داروخانهخراسان شمالی_بجنوردداروخانه دکترنیکوزاده بجنوردبجنورد:نیروگاه(جاده تهران)32
داروخانه دکترمحمدزاده بجنورد طب و پزشکان_داروخانهخراسان شمالی_بجنوردداروخانه دکترمحمدزاده بجنوردبجنورد:چهارراه مخابرات33
داروخانه دکترعلیزاده بجنورد طب و پزشکان_داروخانهخراسان شمالی_بجنوردداروخانه دکترعلیزاده بجنوردبجنورد:سبزه میدان33
داروخانه دکترشمس بجنورد طب و پزشکان_داروخانهخراسان شمالی_بجنوردداروخانه دکترشمس بجنوردبجنورد:چهارراه مخابرات26
داروخانه دکترشکوهی بجنورد طب و پزشکان_داروخانهخراسان شمالی_بجنوردداروخانه دکترشکوهی بجنوردبجنورد- طالقانی غربی29 - کوچه عقیق - جنب عکاسی پارس35
داروخانه دکتراکرامی بجنورد طب و پزشکان_داروخانهخراسان شمالی_بجنوردداروخانه دکتراکرامی بجنوردبجنورد:میدارن کارگر35
داروخانه دکترافشین بجنورد طب و پزشکان_داروخانهخراسان شمالی_بجنوردداروخانه دکترافشین بجنوردبجنورد:روبروی بیمارستان امام رضا(ع)38
داروخانه دکتراحمدی مقدم بجنورد طب و پزشکان_داروخانهخراسان شمالی_بجنوردداروخانه دکتراحمدی مقدم بجنوردبجنورد:چهارراه خوشی34