طراحی سایت در  استان کردستان  شهر دیواندره برای
هدایای تبلیغاتی  استان کردستان  شهر دیواندرههدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان کردستان  شهر دیواندره
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 3,022

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
مرغ فر وشي محمد تن آرا محصولات غذایی_مرغ و ماهیکردستان_دیواندرهمحمد تن آراديواندره امام دورميدان اصلي جنب پاساژ عزتي143
مواد پروتینی حسینی محصولات غذایی_مرغ و ماهیکردستان_دیواندرهصادق حسینیدیواندره روبه روی بانک سپه176
مرغ فروشی خانی محصولات غذایی_مرغ و ماهیکردستان_دیواندرهکورش خانیدیواندرهخ امام روبروی مو سسه قوامین201
مرغ فروشی عباس مرادیان محصولات غذایی_مرغ و ماهیکردستان_دیواندرهعباس مرادیاندیواندره خ امام190
مرغ فروشی حسین اقایی محصولات غذایی_مرغ و ماهیکردستان_دیواندرهحسین آقاییدیواندره خ امام جنب مسافرخانه آزادی153
مرغ فروشی گلباغ فیضی محصولات غذایی_مرغ و ماهیکردستان_دیواندرهگل باغ فیضیدیواندره خ امام جنب منزل صدیق زارعی172
مرغ فروشی قدمخیر یاری محصولات غذایی_مرغ و ماهیکردستان_دیواندرهقدمخیر یاریدیواندره خ امام137
مرغ فروشی فرزاد فیضی محصولات غذایی_مرغ و ماهیکردستان_دیواندرهفرزاد فیضیدیواندره روبروی پست بانک203
مرغ فروشي فواداميري محصولات غذایی_مرغ و ماهیکردستان_دیواندرهفواداميريديواندرخه خيابان امام كوچه اورژانس147
قصابی سید ابراهیم قاسمی محصولات غذایی_گوشت فروشیکردستان_دیواندرهسید ابراهیم قاسمیدیواندره شهر زرینه146
مرغ فروشی علیرضا اعظمی محصولات غذایی_مرغ و ماهیکردستان_دیواندرهعلیرضا اعظمیدیواندره - خ شهید رجایی جنب بانک قوامین132
مرغ فروشی نامق ویسی محصولات غذایی_مرغ و ماهیکردستان_دیواندرهنامق ویسیدیواندره خ امام (ره)جنب مسافر خانه آزادی151
مرغ فروشی توفیق میرزایی محصولات غذایی_مرغ و ماهیکردستان_دیواندرهتوفیق میرزاییدیواندره خ نماز جنب مسجدجامع149
مرغ فروشی نوید تن آرا محصولات غذایی_مرغ و ماهیکردستان_دیواندرهنوید تن آرادیواندره روبوی اداره ارشاد اسلامی177
مرغ فروشی سید باقی قیصری محصولات غذایی_مرغ و ماهیکردستان_دیواندرهسید باقی قیصریدیواندره -خیابان امام پایین تر از خانه معلم164
قصابي صدیق كريمي محصولات غذایی_گوشت فروشیکردستان_دیواندرهصديق كريميديواندره روستاي گاوشله171
ماهي فروشي اسعد جهانی محصولات غذایی_مرغ و ماهیکردستان_دیواندرهاسعد جهانيديواندره خيابان امام روبروي ارشاد اسلامي108
قصابي اکبر فرجی محصولات غذایی_گوشت فروشیکردستان_دیواندرهاكبر فرجيدياوندره- روستاي گاوشله104
موادپروتيني صدیق شفیعی محصولات غذایی_گوشت فروشیکردستان_دیواندرهصديق شفيعيديواندره- خيابان نماز95
مواد پروتئینی فاتح قربانی محصولات غذایی_مرغ و ماهیکردستان_دیواندرهفاتح قربانيدیواندره- خ امام جنب مجمع امورصنفي68