بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان اردبیل  شهر اردبیل برای
هدایای تبلیغاتی  استان اردبیل  شهر اردبیلهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان اردبیل  شهر اردبیل
تعداد کل: 27,573

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
کامپیوتر هاتف کامپیوتر و الکترونیک_کامپیوتر و قطعاتاردبیل_اردبیلهاتف اکبری اردبیل-مابین میدان قیام و دروازه مشکین 26
لواش پزی حکیم قشلاقی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیاردبیل_اردبیلعلی عباس زادهاردبیل روستای حکیم قشلاقی 6
داروخانه دکتر بهرامی(هشتجین) طب و پزشکان_داروخانهاردبیل_اردبیلداروخانه دکتر بهرامی(هشتجین)هشتچین-میدان عالی قاپو14
شبکه بهداشت ودرمان مشگین شهر طب و پزشکان_داروخانهاردبیل_اردبیلشبکه بهداشت ودرمان مشگین شهرمشگین شهر-میدان آزادی29
داروخانه صادق زاده(مشکین شهر) طب و پزشکان_داروخانهاردبیل_اردبیلداروخانه صادق زاده(مشکین شهر)مشکین شهر-خیابان خیام-جنب آزمایشگاه دکتر نوریان22
داروخانه دکترمیکائیلی طب و پزشکان_داروخانهاردبیل_اردبیلداروخانه دکترمیکائیلیمشگین شهر-خ خیام ساختمان مدائن17
داروخانه دکترمحمودی(مشگین شهر) طب و پزشکان_داروخانهاردبیل_اردبیلداروخانه دکترمحمودی(مشگین شهر)مشگین شهر-خیابان امام خمینی22
داروخانه دکترفتاحی طب و پزشکان_داروخانهاردبیل_اردبیلداروخانه دکترفتاحیمشگین شهر-خیابان امام خمینی18
داروخانه دکتررحیم زاده(مشگین شهر) طب و پزشکان_داروخانهاردبیل_اردبیلداروخانه دکتررحیم زاده(مشگین شهر)مشگین شهرـخیابان امام خمینی22
داروخانه دکترخیاوی طب و پزشکان_داروخانهاردبیل_اردبیلداروخانه دکترخیاویمشگین شهر-میدان امام خمینی پ36913
داروخانه دکترحاجی(مشگین شهر) طب و پزشکان_داروخانهاردبیل_اردبیلداروخانه دکترحاجی(مشگین شهر)مشگین شهر-خ امام خمینی چایپاره28
داروخانه دکتراحمدزاده مشگین شهر طب و پزشکان_داروخانهاردبیل_اردبیلداروخانه دکتراحمدزاده مشگین شهرمشگین شهر-روبروی شهرداری14
داروخانه دکتر علی زاده (مشگین شهر) طب و پزشکان_داروخانهاردبیل_اردبیلداروخانه دکتر علی زاده (مشگین شهر)مشگین شهر-خیابان 22 بهمن-روبروی درمانگاه شبانه روزی فرهنگیان-پلاک25/2318
شبکه بهداشت و درمان کوثر طب و پزشکان_داروخانهاردبیل_اردبیلشبکه بهداشت و درمان کوثرجاده اردبیل خلخال نرسیده به کوثر11
داروخانه دکتر سیادتی طب و پزشکان_داروخانهاردبیل_اردبیلداروخانه دکتر سیادتیکوثر- خیابان شهرداری12
داروخانه دکتر بیژن(عنبران) طب و پزشکان_داروخانهاردبیل_اردبیلداروخانه دکتر بیژن(عنبران)عنبران-خیابان امام خمینی-جنب بانک ملی12
داروخانه دکتر حسن پور اقدم(رضی) طب و پزشکان_داروخانهاردبیل_اردبیلداروخانه دکتر حسن پور اقدم(رضی)مشگین شهر-رضی-روبروی بانک تجارت18
داروخانه سروی(جعفرآباد) طب و پزشکان_داروخانهاردبیل_اردبیلداروخانه سروی(جعفرآباد)جعفرآباد-خیابان معلم-میدان 9دی-جنب بانک ملی14
داروخانه ولی زاده(پارس آباد) طب و پزشکان_داروخانهاردبیل_اردبیلداروخانه ولی زاده(پارس آباد)پارس آباد-خیابان پزشکان11
داروخانه موسوی(پارس آباد) طب و پزشکان_داروخانهاردبیل_اردبیلداروخانه موسوی(پارس آباد)پارس آباد-خیابان پزشکان12