طراحی سایت در  استان گیلان  شهر آستارا برای
هدایای تبلیغاتی  استان گیلان  شهر آستاراهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان گیلان  شهر آستارا
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 4,728

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
قالی بافی گیتی هنر و صنایع دستی_قالیبافیگیلان_آستاراگیتی طالبی لمرشهرک عباس آباد فاز 2 بوستان 18167
قالی بافی پریسا هنر و صنایع دستی_قالیبافیگیلان_آستاراپریسا حبیبی مرشتخ رستمیان205
قالی بافی هما هنر و صنایع دستی_قالیبافیگیلان_آستاراهمای وطن خواهشهرک مهدی171
قالی بافی فاطمه هنر و صنایع دستی_قالیبافیگیلان_آستارافاطمه بافکاردکرماندرقروستای جلال آباد190
قالی بافی تنومندیان هنر و صنایع دستی_قالیبافیگیلان_آستاراربابه تنومندیانروستای جلال آباد165
قالی بافی تنومندیان هنر و صنایع دستی_قالیبافیگیلان_آستارازینب تنومندیانپشت پمپ بنزین219
قالی بافی زیبا هنر و صنایع دستی_قالیبافیگیلان_آستارازیبا کامرانی حویقخ عباسیه159
قالی بافی ژیلا هنر و صنایع دستی_قالیبافیگیلان_آستاراژیلا طرزیکوی ستارخان188
قالی بافی نادری هنر و صنایع دستی_قالیبافیگیلان_آستاراراضیه نادری سوهاغلام محله شرقی211
قالی بافی معصومه هنر و صنایع دستی_قالیبافیگیلان_آستارامعصومه انبازیانروستای سیبلی187
قالی بافی گلکار هنر و صنایع دستی_قالیبافیگیلان_آستاراشهناز گل کارخ عباسیه176
قالی بافی دشت نیا هنر و صنایع دستی_قالیبافیگیلان_آستارافاطمه دشت نیاروستای کانرود باش محله205
قالی بافی مستانه هنر و صنایع دستی_قالیبافیگیلان_آستارامستانه دانشور تازه کندخ امام کوی توکیلی185
قالی بافی ریحان هنر و صنایع دستی_قالیبافیگیلان_آستاراریحان طراریخ رستمیان176
قالی بافی سیاره هنر و صنایع دستی_قالیبافیگیلان_آستاراسیاره خسرویجنب مسجد صاحب الزمان153
قالیبافی سهیلا هنر و صنایع دستی_قالیبافیگیلان_آستاراسهیلا قاسم زادهپشت فرمانداری135
قالیبافی ارسلان هنر و صنایع دستی_قالیبافیگیلان_آستاراارسلان امانیکوی تابنده135
قالیبافی امانی هنر و صنایع دستی_قالیبافیگیلان_آستارامحمود امانیشهرک عباس آباد فاز دوم124
قالیبافی دست قوس هنر و صنایع دستی_قالیبافیگیلان_آستاراپروین دست قوسکوی فرهنگیان150
قالیبافی نازنین هنر و صنایع دستی_قالیبافیگیلان_آستارانازنین فرجورکوی حسینیه120