طراحی سایت در  استان مازندران  شهر سوادکوه برای
هدایای تبلیغاتی  استان مازندران  شهر سوادکوههدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان مازندران  شهر سوادکوه
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 2,508

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
جوشکاری و تعمیثر ادوات کشاورزی خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریمازندران_سوادکوهابوالفضل احمدی اتوییزیراب روستای اتو129
جوشکاری امیری خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریمازندران_سوادکوهکامران امیریزیراب خیابان آزادی روبروی شهرک فرهنگیان178
جوشکاری خلیل نژاد خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریمازندران_سوادکوهعلیرضا خلیل نژادزیراب خیابان شهید اسماعیلی178
آهنگری علی خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریمازندران_سوادکوهعلی آهنگریابتداء کردآباد188
جوشکاری سید خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریمازندران_سوادکوهسید علی اکبر نبویزوستای مته کلاه145
جوشکاری رستمی خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریمازندران_سوادکوهحاج جهانگیر رستمیکوی ایثارگران195
آلومنیوم سازی سید نبی خدمات ساختمان_درب ، پنجره و حفاظمازندران_سوادکوهسید نبی عمادیروستای پاشاکلا173
جوشکاری لیانی خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریمازندران_سوادکوهعیسی لیانیزیراب روستای سنگ نیشت162
آلومینیوم سازی میرگل 2 خدمات ساختمان_درب ، پنجره و حفاظمازندران_سوادکوهمیرگل حسینی کردیخیابان 17 شهریور213
آلومنیوم سازی حسینی کردی خدمات ساختمان_درب ، پنجره و حفاظمازندران_سوادکوهمیرگل حسینی کردیخیابان آزادی روبروی بانک مسکن156
آلومنیوم سازی بیغم خدمات ساختمان_درب ، پنجره و حفاظمازندران_سوادکوهمسعود بی غمخیابان آزادی جنب شهرک فرهنگیان157
جوشکاری یزدان خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریمازندران_سوادکوهیزدان کاویان نژادروستای مته کلاه140
اهنگری رضا خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریمازندران_سوادکوهرضا اهنگریزیراب ابتداء روستای کرداباد196
جوشکاری حیدری خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریمازندران_سوادکوهعبدالله حیدری سی پیزیراب خیابان ازادی روبروی بیمارستان141
الومینیم سازی سبحانی خدمات ساختمان_درب ، پنجره و حفاظمازندران_سوادکوهمحمد سبحانیزیراب بالاتر از ایستگاه الاشت175
الومینیم سازی محمد خدمات ساختمان_درب ، پنجره و حفاظمازندران_سوادکوهمحمد اعتصامیزیراب جنب ایستگاه سواری قائمشهر176
الومینیم سازی نوری خدمات ساختمان_درب ، پنجره و حفاظمازندران_سوادکوهعشقعلی نوری نژادزیراب خیابان ازادی جنب ایستگاه سواری قائمشهر186
جوشکاری باباگلی خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریمازندران_سوادکوهعارف باباگلیزیراب جنب هنرستان124
جوشکاری ربیعی خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریمازندران_سوادکوهحدیقه ربیعیزیراب جنب سپاه136
مصنوعات فلزی ساداتی خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریمازندران_سوادکوهسیدربیع ساداتیزیراب کرداباد138