طراحی سایت در  استان آذربایجان غربی  شهر تکاب برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان غربی  شهر تکابهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان غربی  شهر تکاب
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 3,592

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
آرایشگری عزت اله آفرین آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه مردانهآذربایجان غربی_تکابعزت اله آفرین اغولبیکتکاب روستای اغولبیک183
آرایشگری دارا آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهآذربایجان غربی_تکابصغری عشاقی چهارطاقخ امام خ معلم کمربندی بسیج کوچه شهید صدری192
آرایشگری گوزل آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهآذربایجان غربی_تکابطاهره فتوحی سارجلوتکاب روستای نصرت آباد214
آرایشگری عباسی آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهآذربایجان غربی_تکابکبرا عباسیتکاب روستای گوی آغاج220
آرایشگری پرنیان آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهآذربایجان غربی_تکابزهرا نامداریتکاب خیابان شهید بهشتی کوچه شهید رستمی192
آرایشگری پوریا آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه مردانهآذربایجان غربی_تکابنوبخت روغنی افشارتکاب خیابان انقلاب میدان قائم188
پرگل آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهآذربایجان غربی_تکابعشرت ترابیتکاب خیابان انقلاب کوچه هادی نبش پل حاجی حسن209
آرایشگری گلها آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهآذربایجان غربی_تکاباعظم احبابی چهارطاقتکاب خ انقلاب کوچه هلال احمر176
پیرایشگری محمدیان آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه مردانهآذربایجان غربی_تکابابراهیم محمدیانتکاب خیابان انقلاب بلوار آزادی میدان آزادی207
آرایشگری مهناز حامی آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهآذربایجان غربی_تکابمهناز حامی نبی کندیتکاب خیابان انقلاب بلوار آزادی185
آرایشگری زنانه مهین رسولی آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهآذربایجان غربی_تکابمهین رسولی اوغولبیکتکاب خ انقلاب کوچه شهید فلاحیان193
آرايشگری مردانه محمدعلی بختیاری آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه مردانهآذربایجان غربی_تکابمحمدعلی بختیاریتکاب خ امام جنب پاساژ وحدت148
آرایشگری زنانه آسودا آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهآذربایجان غربی_تکابماه منیر عزیزیتکاب خ 17شهریور199
آرایشگری زنانه رخساره آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهآذربایجان غربی_تکابنسرین فرجیتکاب خیابان امام خ نماز185
آرایشگاه طناز آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهآذربایجان غربی_تکابمرضیه گلیتکاب خ انقلاب انتهای کوچه هلال احمر192
آرایشگری زنانه رویا آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهآذربایجان غربی_تکابام البنین فرهادیتکاب خ معلم خ بسیج کوی پاسداران 8متری اول خ شهید صادقی204
آرايشگري سونیا آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهآذربایجان غربی_تکابهایده داودیخ امام خ کشاورز کوچه شهید شعبانی189
آرایشگاه سروناز آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهآذربایجان غربی_تکابفخری انصاریتکاب ده متری انصار پلاک9198
آرایشگاه جوانان زیبا آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهآذربایجان غربی_تکابنشمیل ژیانی آلاسقالخ انقلاب میدان آزادی کوچه محمدیه161
آرايشگري شقایق آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهآذربایجان غربی_تکابپروانه محمدزاده همپاخ امام خ کارگر کوچه رسول سروی157