طراحی سایت در  استان آذربایجان شرقی  شهر کلیبر برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان شرقی  شهر کلیبرهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان شرقی  شهر کلیبر
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 1,593

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
قالیبافی قالیبافیکلیبرپریسا اسماعیل پورکلیبر روستای بشاب100
قالیبافی قالیبافیکلیبرشهلا احمد زادهکلیبر قلعه فرخی94
قالیبافی قالیبافیکلیبرقمر تاج جعفری خانه خسروکلیبر خیابان شهید ایمانی88
قالیبافی قالیبافیکلیبرشهلا موسائی کلیبرکلیبر خیابان ساحل کوچه شهید رضازاده79
قالیبافی قالیبافیکلیبرصدآفرین داداش زاده کلیبرکلیبر خیابان معلم روبروری ترمینال104
قالیبافی قالیبافیکلیبرهاجرفخریوزبندکلیبرخیابان ساحل محله سعادت لو91
مرادزاده قالیبافیکلیبرعالیه مراد زادهکلیبر خیابان دانشسرا93
محمدی قالیبافیکلیبررقیه محمدیکلیبر خ معلم89
فرش فروشی فرش و تابلو فرشکلیبرمطلب پور امامویردیروستای قوشا بلاغ75
تابلو فرش کامپیوتری اصل فرش و تابلو فرشکلیبرابو الفضل اصل چای کندیخیابان تربیت بدنی55
نخ فروشی جعفری فروشندگان لوزام قالیبافیکلیبرحاتم جعفریآبش احمد خیابان امام103
تولید فرش شرقی قالیبافیکلیبررفعت شرقی برزندیقروستای پیغام65
قالي بافي سبحاني قالیبافیکلیبرمادم تاج سبحانيخيابان امام40
فروش فرش و موكت صفائي فرش و تابلو فرشکلیبرحسن صفائيروستاي نجف تراكمه78
نخ ابریشم فروشی محتاج فروشندگان لوزام قالیبافیکلیبرصادق محتاجشهرستان کلیبر بخش خداآفرین روستای عاشقلو77
نمایندگی فرش کاشان فرش و تابلو فرشکلیبرآشیان دشمن کشبخش خداآفرین روستای جانانلو79
فر شروشی نیرومند فرش و تابلو فرشکلیبراحمد نیرومند عرب شاه خانخیابان معلم پایین تر از پمپ بنزین78
نان لواش نانوایی و سایر فراوردهای آردیکلیبرقربان عصمتیروستای امیر آباد69
نانوایی نجفی نانوایی و سایر فراوردهای آردیکلیبریوسف نجفی قوشا بلاغروستای گون گرمز67
نانوایی بربری جانانلو نانوایی و سایر فراوردهای آردیکلیبرساری خان جانانلورو ستای جانانلو47