طراحی سایت در  استان قزوین  شهر تاکستان برای
هدایای تبلیغاتی  استان قزوین  شهر تاکستانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان قزوین  شهر تاکستان
تعداد کل: 7,923

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
فنی مهندسی ایمن کاران تابش خدمات ساختمان_سیستم های حفاظتیقزوین_تاکستاناسکندریتاکستان79
كافي نت كليك کامپیوتر و الکترونیک_خدمات اینترنتقزوین_تاکستانمحمدحسن آقاجانيتاكستان نبش بلوار بهشتي روبروي ثبت احوال109
داروخانه محسنی طب و پزشکان_داروخانهقزوین_تاکستانداروخانه محسنیقزوین تاکستان خیابان امام خمینی ره جنب درمانگاه قائم257
داروخانه شبانه روزی دکتر غیاثوند طب و پزشکان_داروخانهقزوین_تاکستانداروخانه شبانه روزی دکتر غیاثوندقزوین تاکستان بلوار امام خمینی ره کوچه عدالت طبقه همکف189
داروخانه شبانه روزی دکتر افشار طب و پزشکان_داروخانهقزوین_تاکستانداروخانه شبانه روزی دکتر افشارقزوین تاکستان خیابان امام روبروی مخابرات پ 21532235
داروخانه دکتر وحید زینالی طب و پزشکان_داروخانهقزوین_تاکستانداروخانه دکتر وحید زینالیقزوین تاکستان فلکه 17 شهریور ابتدای خیابان طالقانی227
داروخانه دکتر همتی طب و پزشکان_داروخانهقزوین_تاکستانداروخانه دکتر همتیقزوین تاکستان خیابان رجائی پلاک 9212
داروخانه دکتر مهران طب و پزشکان_داروخانهقزوین_تاکستانداروخانه دکتر مهرانقزوین تاکستان خیابان امام ره روبروی پست215
داروخانه دکتر مژگان نجفی طب و پزشکان_داروخانهقزوین_تاکستانداروخانه دکتر مژگان نجفیقزوین تاکستان ضلع جنوبی فلکه بسیج روبروی بانک صادرات294
داروخانه دکتر گروه ای طب و پزشکان_داروخانهقزوین_تاکستانداروخانه دکتر گروه ایقزوین تاکستان خیابان امام ره244
داروخانه دکتر فتحی طب و پزشکان_داروخانهقزوین_تاکستانداروخانه دکتر فتحی قزوین تاکستان ارداق219
داروخانه دکتر سورتیجی طب و پزشکان_داروخانهقزوین_تاکستانداروخانه دکتر سورتیجیقزوین تاکستان ضیاء آباد254
داروخانه دکتر ایزدفر طب و پزشکان_داروخانهقزوین_تاکستانداروخانه دکتر ایزدفرقزوین تاکستان خیابان امام پلاک 3/686002232
داروخانه دکتر آرام سری طب و پزشکان_داروخانهقزوین_تاکستانداروخانه دکتر آرام سریتاکستان خرمدشت خیابان امام بالاتر از بانک ملی ساختمان شقایق239
بیمارستان شفا تاکستان طب و پزشکان_داروخانهقزوین_تاکستانبیمارستان شفا تاکستانقزوین تاکستان بلوار شهید بهشتی خیابان شهید فکوری جنب شبکه بهداشت248
بیمارستان 96 تختخوابی تامین اجتماعی طب و پزشکان_داروخانهقزوین_تاکستانبیمارستان 96 تختخوابی تامین اجتماعیقزوین تاکستان خیابان شهید رجائی جنب سپاه پاسداران کدپستی 3481993115210
اكبر صابري راننده کامیون شهر تاکستان حمل و نقل_رانندگانقزوین_تاکستاناكبر صابريتاکستان341
قربان رحماني راننده کامیون شهر تاکستان حمل و نقل_رانندگانقزوین_تاکستانقربان رحمانيتاکستان331
محمد قموشی رامندی راننده کامیون شهر تاکستان حمل و نقل_رانندگانقزوین_تاکستانمحمد قموشی رامندیتاکستان337
جواد طاهرخانی راننده کامیون شهر تاکستان حمل و نقل_رانندگانقزوین_تاکستانجواد طاهرخانیتاکستان308