طراحی سایت در  استان قزوین  شهر تاکستان برای
هدایای تبلیغاتی  استان قزوین  شهر تاکستانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان قزوین  شهر تاکستان
تعداد کل: 7,922

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
كافي نت كليك کامپیوتر و الکترونیک_خدمات اینترنتقزوین_تاکستانمحمدحسن آقاجانيتاكستان نبش بلوار بهشتي روبروي ثبت احوال49
داروخانه محسنی طب و پزشکان_داروخانهقزوین_تاکستانداروخانه محسنیقزوین تاکستان خیابان امام خمینی ره جنب درمانگاه قائم181
داروخانه شبانه روزی دکتر غیاثوند طب و پزشکان_داروخانهقزوین_تاکستانداروخانه شبانه روزی دکتر غیاثوندقزوین تاکستان بلوار امام خمینی ره کوچه عدالت طبقه همکف125
داروخانه شبانه روزی دکتر افشار طب و پزشکان_داروخانهقزوین_تاکستانداروخانه شبانه روزی دکتر افشارقزوین تاکستان خیابان امام روبروی مخابرات پ 21532168
داروخانه دکتر وحید زینالی طب و پزشکان_داروخانهقزوین_تاکستانداروخانه دکتر وحید زینالیقزوین تاکستان فلکه 17 شهریور ابتدای خیابان طالقانی156
داروخانه دکتر همتی طب و پزشکان_داروخانهقزوین_تاکستانداروخانه دکتر همتیقزوین تاکستان خیابان رجائی پلاک 9158
داروخانه دکتر مهران طب و پزشکان_داروخانهقزوین_تاکستانداروخانه دکتر مهرانقزوین تاکستان خیابان امام ره روبروی پست143
داروخانه دکتر مژگان نجفی طب و پزشکان_داروخانهقزوین_تاکستانداروخانه دکتر مژگان نجفیقزوین تاکستان ضلع جنوبی فلکه بسیج روبروی بانک صادرات213
داروخانه دکتر گروه ای طب و پزشکان_داروخانهقزوین_تاکستانداروخانه دکتر گروه ایقزوین تاکستان خیابان امام ره163
داروخانه دکتر فتحی طب و پزشکان_داروخانهقزوین_تاکستانداروخانه دکتر فتحی قزوین تاکستان ارداق150
داروخانه دکتر سورتیجی طب و پزشکان_داروخانهقزوین_تاکستانداروخانه دکتر سورتیجیقزوین تاکستان ضیاء آباد193
داروخانه دکتر ایزدفر طب و پزشکان_داروخانهقزوین_تاکستانداروخانه دکتر ایزدفرقزوین تاکستان خیابان امام پلاک 3/686002174
داروخانه دکتر آرام سری طب و پزشکان_داروخانهقزوین_تاکستانداروخانه دکتر آرام سریتاکستان خرمدشت خیابان امام بالاتر از بانک ملی ساختمان شقایق168
بیمارستان شفا تاکستان طب و پزشکان_داروخانهقزوین_تاکستانبیمارستان شفا تاکستانقزوین تاکستان بلوار شهید بهشتی خیابان شهید فکوری جنب شبکه بهداشت178
بیمارستان 96 تختخوابی تامین اجتماعی طب و پزشکان_داروخانهقزوین_تاکستانبیمارستان 96 تختخوابی تامین اجتماعیقزوین تاکستان خیابان شهید رجائی جنب سپاه پاسداران کدپستی 3481993115153
اكبر صابري راننده کامیون شهر تاکستان حمل و نقل_رانندگانقزوین_تاکستاناكبر صابريتاکستان276
قربان رحماني راننده کامیون شهر تاکستان حمل و نقل_رانندگانقزوین_تاکستانقربان رحمانيتاکستان267
محمد قموشی رامندی راننده کامیون شهر تاکستان حمل و نقل_رانندگانقزوین_تاکستانمحمد قموشی رامندیتاکستان277
جواد طاهرخانی راننده کامیون شهر تاکستان حمل و نقل_رانندگانقزوین_تاکستانجواد طاهرخانیتاکستان249
مهدی ورسه راننده کامیون شهر تاکستان حمل و نقل_رانندگانقزوین_تاکستانمهدی ورسهتاکستان293